Štúdia Medzinárodného menového fondu pre slovenskú vládu podľa agentúry Bloomberg odhaduje efekt jednopercentného posilnenia meny na nižšiu infláciu v krajine na 0,2 až 0,25 percentuálneho bodu. Takto meraná inflácia na Slovensku ešte nikdy nespĺňala Maastrichtské inflačné kritérium (vid. graf; v %) a vzhľadom na pokračujúcu konvergenciu je optimistické predpokladať, že ho po zafixovaní kurzu spĺňať bude.  Pre výnimočnosť Slovenska ako krajiny s plávajúcim výmenným kurzom ašpirujúcej na prijatie eura je pravdepodobné, že tento fakt sa objaví aj v konvergenčnej správe Európskej centrálnej banky 7. mája. Napriek tomu odhaduje MMF slovenskú infláciu len na 3,2% koncom tohto roka a 3,3% v roku 2009.

Zdroj: Bloomberg a vlastné výpočty

Marcová  slovenská inflácia meraná 12-mesačným priemerom HICP bola prezentovaná Štatistickým úradom na úrovni 2,2%. Ak k nej pripočítame 0,225-násobok priemerného medziročného posilnenia meny v tomto období, t.j. ďalšie dva percentuálne body (priemerné medziročné zhodnotenie koruny oproti euru v sledovanom období bolo 8,87%), inflácia bez vplyvu posilňujúcej koruny by podľa MMF dosiahla 4,2% (vid. čierna krivka grafu), čo je o celý percentuálny bod viac ako súčasné Maastrichtské inflačné kritérium (ružová priamka grafu).