Myslím si, že nikto nám nemôže mať za zlé, že aj Dôvera bola dlhodobým kritikom tejto situácie.

Koniec koncov, posledné roky sme absolvovali desiatky odborných konferencií, stretnutí a workshopov určených najmä poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, kde sme prezentovali výsledky našej práce - funkčný eHealth. Nielen poskytovatelia a pacienti (poistenci), ale aj novinári poznajúci našu službu Bezpečné lieky online sa vždy pýtali, ako je možné, že sme ju dokázali sprevádzkovať a rozšíriť na polovicu Slovenska v priebehu pár rokov a s veľmi nízkymi nákladmi.

Potrebu elektronického zdravotníctva sme vnímali tak intenzívne, že sme boli presvedčení o nevyhnutnosti zmeny prístupu na strane kompetentných. Dočkali sme sa a náš optimizmus v poslednom období rastie. Už totiž nie sme sami, kto tlačí na elektronizáciu, s podobným riešením pre elektronický recept sa pridala aj štátna poisťovňa, čo kvitujú najmä poskytovatelia, ktorí stále pracujú s rovnakým softvérom so zaužívanými funkcionalitami. Veľkú zásluhu na tom majú aj softvérové spoločnosti (dodávatelia IT služieb do nemocníc, lekární, ambulancií), ktoré dlhodobo vidia veľký zmysel v elektronizácii zdravotníctva. Doplním, že vlastné riešenie spojené s elektronickým receptom chystá aj Union.

Tým sa výpočet dobrých správ nekončí. Vďaka vzájomnej dohode všetkých zdravotných poisťovní a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) dochádza k celkovej konsolidácii elektronického zdravotníctva. V praxi to znamená, že ochota zdravotných poisťovní spolupracovať a integračné úsilie NCZI priniesli prvé ovocie. Vznikol spoločný Modul erecept.

Ale pozor, nejde o žiaden ďalší plán s víziou implementácie o desať rokov. Postupné nasadenie, tzv. rollout, je naplánované od októbra, času teda nie je nazvyš. Pre predpisujúcich lekárov, lekárne a výdajne bude využívanie Modulu povinné od 1. januára 2018.

Poisťovne a NCZI si však budú môcť spokojne odfúknuť až vtedy, keď vďaka Modulu lekári ani lekárnici skutočne nepocítia pri elektronickom predpise alebo výdaji liekov a pomôcok žiadnu zmenu, teda naďalej budú predpisovať a vydávať lieky a pomôcky zo svojho softvéru tak ako doteraz, a zároveň budú môcť byť zapojení aj do systému ezdravia.

Na základe  našej skúsenosti si dovolím pripomenúť, že ako každú novinku, ani Modul erecept nečaká ľahká cesta. Najmä štát (NCZI) bude musieť byť pri jeho implementácii flexibilný a v prípade nečakaných prekážok veľmi intenzívne komunikovať so softvérovými firmami, ktoré svoje služby dodávajú poskytovateľom. Nepochybujem, že pri dostatočnej trpezlivosti a otvorenej komunikácii práve vďaka ich profesionalite tie prekážky napokon úspešne zdolajú.

Karta sa teraz z rúk poisťovní a štátu dostáva do rúk poskytovateľov, ktorých už pribežne informujeme týmto listom o všetkých podrobnostiach. Vedia, že musia konať, lebo od 1. januára 2018 musia byť povinne takmer všetci pripojení do Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS). Postupne teda vymizne klasický recept, nahradia ho elektronické predpisy aj výdaje liekov a pomôcok práve prostredníctvom Modulu erecept.

Pre úplnosť uveďme, že systém elektronického zdravotníctva (ezdravie) poskytuje okrem funkcionality erecept (preskripcia a dispenzácia) aj iné Moduly, napríklad emedikácie, evyšetrenia (pacientsky sumár, záznamy z vyšetrení, prepúšťacie správy, s nimi súvisiace výmenné lístky) či Modul elab (záznamy z laboratórnych vyšetrení), ktorý je v štádiu príprav.

Čo z toho bude mať pacient? Rozhodne sa zvýši kvalita aj bezpečnosť jeho liečby. A dôjde aj k nemalým úsporám, vyčísliteľným v desiatkach miliónov eur. Tie by sa mali opäť pretaviť do lepších a dostupnejších zdravotníckych služieb. Je jedno či pod názvom eHealth alebo eZdravie.