Mnohí mladí sú už vo veku 15 rokov výnimoční. Napríklad 15-ročný Američan Jordan Romero vyliezol na najvyššie hory všetkých siedmich kontinentov. Dileepan Raj z Indie vo veku 15 rokov vykonal cisársky rez ako najmladší chirurg svete. Saheela Ibraheem bola už ako 15-ročná prijatá na Harvardskú univerzitu a 13 ďalších škôl, vrátane renomovaných univerzít Princeton a Columbia.

Aj slovenskí žiaci môžu byť výnimoční. Ak by sa všetci naši 15-roční žiaci zlepšili a dosiahli znalosti ako majú ich rovesníci vo Fínsku, do roku 2070 by sme kvalitnejším vzdelávaním mohli dobehnúť to, čo sme stratili počas ostatných rokov krízy. Taký záver vyplýva z odhadu IFP, že zlepšenie znalostí našich 15 ročných žiakov na úroveň najlepšej krajiny v OECD by nám  prinieslo počas nasledujúcich 80 rokov 473 miliárd eur na vyššom HDP. Inak povedané, v roku 2090 by sme mali už o 58 % vyššie HDP v porovnaní so scenárom bez kvalitnejšieho vzdelávania.

Bojovníci proti kríze

Zdroj: pisa

Určite tieto výpočty netreba vysekávať do kameňa. Naznačujú však, že v dlhodobom horizonte benefity zvýšenia kvality základného vzdelávania prevyšujú straty spôsobené v období ekonomického poklesu. Podobných reforiem, ktoré majú v strednodobom a dlhodobom horizonte pozitívny vplyv na ekonomický rast je viacero. Napríklad skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania, dobre regulované a administratívne nezaťažené podnikateľské prostredie, či menej korupcii a klientelizmu vo verejnom sektore. Určite to neznamená, že by sme nemali riešiť problematiku ekonomickej recesie a fiškálnej konsolidácie. Ide však o to, aby sme v ťažkých časoch nezabúdali ani na štrukturálne reformy a dlhodobé výzvy hospodárstva.

Okrem toho môžu mať takéto výpočty aj iné využitie. Napríklad, ak sa vašim deťom nebude dnes večer chcieť robiť domáce úlohy, skúste ich motivovať, že vlastne bojujú proti kríze. Aj keď nie som 100 % presvedčený, že to určite zaberie :)

<