Občasné problémy v tíme môžu vzniknúť aj s normálnymi zamestnancami, ak sú dlhodobo unavení a v strese.

Zdrojom dlhodobých problémov sú osoby:

- vzťahovačné a urážlivé.

- hysterické, ktoré majú potrebu upútavať na seba pozornosť.

- karieristi, ktorí sú ochotní urobiť pre povýšenie čokoľvek.

- nadmerne súťaživé, rivalské, ktoré trieštia tím na znepriatelené skupinky,

- kolegovia obídení pri povýšení, ktorí potom robia naschvály.

Ak si nerozumieme s niekým z priateľov, alebo z príbuzenstva, často stačí, ak sa im budeme vyhýbať. Horšie je to v zamestnaní, zvlášť ak sme šéfom a máme problémového človeka v pracovnom tíme. Na nás je, aby sme mu zadávali pracovné úlohy, kontrolovali ich plnenie a ešte riešili konflikty s inými členmi tímu.

Komunikácia v tíme môže mať tri základné podoby:

a, priateľská komunikácia.

Pre ňu sú charakteristické kladné emócie. Členovia tímu – aj šéf, aj podriadení sú síce nároční, ale aj ústretoví, tolerantní voči drobným nedostatkom iných. Je pre nich dôležité, aby tím spoločne dosiahol vytýčený cieľ. V takejto pracovnej atmosfére je radosť pracovať.

b, nepriateľská komunikácia.

Pri nej sa často prejavujú negatívne emócie a konflikty. Niektorí podriadení sú agresívni a negatívne hodnotia prácu svojich kolegov i šéfa, zveličujú ich nedostatky, štvú ľudí proti sebe navzájom.

Pri takejto komunikácii hrozí otvorený konflikt a môže sa to odraziť aj na zdravotnom stave zúčastnených. Nepriateľská komunikácia môže viesť k prepusteniu konfliktného človeka z práce, alebo k jeho preradeniu na inú funkciu. Niekedy to býva aj šéf, kto odchádza z funkcie, zvlášť ak nemá nástroje na zvládnutie problémového zamestnanca.

Podobnú situáciu som zažil vo Wüstenrote v Prahe. Vymenovali ma za riaditeľa marketingu, aj keď si na tú funkciu brúsila zuby Monika. Ona sa stala mojou podriadenou a veľmi ťažko to znášala. Začala robiť pletky, sabotovať moje pracovné príkazy, neustále sa na mňa sťažovala môjmu šéfovi.

Ja som si jej nepriateľstvo nevšímal, ale systematicky som ju upozorňoval na jej neplnenie úloh. To ju naštvalo ešte viac. Až sa rozhodla, že so mnou skoncuje. Keď jej prišla faktúra od našej reklamnej spoločnosti, pozdržala ju u seba, takže nebola uhradená v dobe splatnosti. Potom ma pred mojim šéfom obvinila z omeškania a zdramatizovala to ešte tým, že reklamná agentúra bude od nás vymáhať penále.

Môj šéf mal Moniku už dlhší čas plné zuby. To bol aj dôvod, prečo ju nevymenoval za riaditeľku. Vysvetlil som mu, ako sa veci majú a povedal som mu, že ma už nebaví riešiť problémy, ktoré vyrába Monika. Ďalší týždeň Monika dostala výpoveď.

c, pragmatická (bezemočná) komunikácia.

Spočíva vo vedomom odsunutí emócií bokom a vecnej komunikácii so zamestnancom tak, aby plnil požadované pracovné úlohy. Je to výzva pre našu asertivitu a našu schopnosť jednať s dotyčným štýlom WIN – WIN.

Pri pragmatickej komunikácii pristupujeme k podriadenému ako k obchodnému partnerovi a snažíme sa s ním urobiť dobrý obchod. Ja chcem, aby si ty pre mňa a náš tým niečo urobil. A som ochotný urobiť niečo pre teba, čo by som za normálnych okolností neurobil. Takým spôsobom môžeme prekonať nepriateľstvo a obnoviť priateľskú komunikáciu.

Môj klient Andrej, obchodný riaditeľ, päťdesiatnik, riešil problém vo svojom päťčlennom obchodnom tíme. Mal tam veľmi aktívnu obchodníčku Michaelu, ktorá ešte nemala ani tridsať rokov a jej otec mal presne toľko rokov, ako on. Michaela venovala práci veľmi veľa svojej energie i voľného času a mala veľmi dobré obchodné výsledky. Na druhej strane bola veľmi vzťahovačná a nedotklivá. Ak ju Andrej oslovil Michaela, alebo Míša, tak ho s hnevom upozornila, že ju ma oslovovať Miška.

Neustále hodnotila a riešila jeho prístup k členom tímu. Keď raz Andrej poslal pracovný email členom tímu, ona mu odpísala: „Celkom prijateľné znenie. V mojom ponímaní hodnotenia to je tak na 5 z 10 bodov (verím, že niekomu takáto formulácia môže znieť ako 2 z 10 bodov).“

Andrej to so mnou riešil na niekoľkých konzultáciách. Najradšej by ju prepustil, ale to by mu poklesol obrat o 40%, čo samozrejme nechcel. Najviac ho štvalo, že po všetkých tých protivenstvách z jej strany ju má oslovovať Miška!

Nakoniec sme sa dopracovali k jeho pragmatickému postoju k Michaele. Položil som mu otázku: „Si ochotný za 40% obratu vášho oddelenia niečo zaplatiť? Cenou za to bude, že ju budeš naďalej oslovovať Miška a že zvlášť oceníš každý jej obchodný úspech. Stojí ti to za to?“

Andrej zistil, že mu to za to stojí, že to bude pre neho dobrý obchod. Na oplátku Michaele určí hranicu a spôsob, akým mu bude ona dávať spätnú väzbu. Zobral to ako výzvu. Viesť priateľských ľudí vie každý, viesť nepríjemných ľudí – to je práca pre skutočných lídrov.

Na to, aby sme boli schopní odosobniť sa od negatívnych emócií a viesť pragmatickú reč s nepríjemným zamestnancom potrebujeme získať nad vecou nadhľad. Nadhľad získame, keď pochopíme, čo je príčinou problémov v našej komunikácii.

Príčinou našich nedorozumení môže byť:

- odlišnosť našich osobností.

Rôzne typy osobností majú iné priority pri komunikácii s inými ľuďmi. Stretnutia určitých typov osobností sú predurčené ku konfliktom. Poznanie, že nepríjemný človek iba patrí k typu osobností, s ktorými môj typ osobnosti neladí, pomáha šéfovi zachovať si chladnú hlavu. Súčasne mu dáva nástroje, ako konflikt prekonať.

- vekový rozdiel.

Ľudia majú v rôznom veku rôzne priority. Mladší ľudia bez záväzkov sú bezstarostnejší a myslia viac na zábavu, starší so záväzkami sú usadlejší a konzervatívnejší. Starší ľudia mávajú aj viac skúseností a preto sa do niektorých vecí nehrnú tak bezhlavo.

- typ vedenia ľudí, ktorý používame.

Niektorí ľudia očakávajú, že ich budete vodiť za ručičku, niektorí sú na to alergickí.

- predsudky (naše i podriadeného).

Sú to obmedzujúce presvedčenia, ktoré podkopávajú našu komunikáciu a ktorých si obvykle nie sme vedomí. Pri použití správnej techniky ich dokážeme odhaliť a prekonať.

- emočné bloky.

Šokujúce udalosti v minulosti môžu negatívne ovplyvňovať našu súčasnú i budúcu komunikáciu. Ak ich dokážeme pomenovať a ošetriť, výrazne to zlepší našu komunikáciu.

Tieto veci sa preberajú na školení „Emočná inteligencia pre šéfov >>>“, alebo ako zvládať emócie na pracovisku. Viac o školení sa dozviete na mojom webe.

Možno aj vy práve riešite nejakého svojho výkonného, ale nepríjemného zamestnanca. Inšpiráciou na pragmatické riešenie situácie môže byť pre vás práve toto školenie. Ďalšou možnosťou je využiť moju konzultáciu – koučovanie. Zavolajte mi, prvých 15 minút je zdarma.