O tom, že veda dokáže zázraky aj na poli výživy, aké možnosti majú mamičky, deti či pacienti s rôznymi diagnózami, aj o zodpovednom prístupe k podnikaniu, hovorí Jan Beran, konateľ spoločnosti Nutricia.

Spoločnosť Nutricia je na Slovensku už 25 rokov. V tomto roku si pripomína významné výročie. Ako hodnotíte jej miesto na trhu?

Nutricia je viac ako sto rokov európskym lídrom v oblasti výživy. Prináša výživu pre lepší a zdravší život a zároveň jej produkty pomáhajú miliónom ľudí po celom svete. Či už ide o deti, dospelých, zdravých a chorých, či tých, ktorí majú špecifické výživové potreby, a to po celý život – od narodenia až po starobu. Nutricia má vlastné výskumné a vývojové strediská, ktorých poslaním je vytvárať a zavádzať inovatívne produkty a riešenia v oblasti výživy. Výskum zameriavame na produkty šité na mieru konkrétnym potrebám detí i dospelých. Vďaka úzkemu kontaktu s odborníkmi na rôzne druhy ochorenia poskytujeme pacientom kvalitné odborné informácie a pomáhame im v hľadaní riešenia rôznych výživových potrieb. Vážime si dôveru rodičov, pacientov a zdravotníckych pracovníkov, vďaka ktorým máme dlhodobo popredné postavenie aj na Slovensku.

Vaše portfólio je bohaté. V čom je špecifické?

Desaťročia spolupracujeme so stovkami odborníkov a prinášame inovácie v dojčenskej i klinickej výžive. Vďaka širokému portfóliu produktov Nutrilon a Hami sme expert na výživu každého dieťaťa, ktoré bohužiaľ nemôže byť dojčené. Pokrývame výživové potreby a prípadné zdravotné ťažkosti v rôznych vekových štádiách – u predčasne narodených bábätiek, neprospievajúcich dojčiat a detí či tých s alergiou na bielkovinu kravského mlieka až po najčastejšie tráviace ťažkosti. Prípravky klinickej výživy reagujú na problém malnutrície. V portfóliu máme prípravky na popíjanie pod značkou Nutridrink, vrátane vysokoenergetickej výživy s vysokou dávkou bielkovín v malom objeme aj prípravky na podanie sondou pre tých, ktorí nie sú schopní prijímať potravu orálne. Prinášame aj výživu na podanie lyžičkou pre pacientov, ktorí majú sťažené prehĺtanie. Pod značkou Diasip máme výživu pre diabetických pacientov a výrobky Cubitan sú vhodné pre pacientov s vážnymi preležaninami. Nutridrink, Cubitan, Diasip a špeciálna dojčenská výživa Nutrilon sú potraviny na osobitné lekárske účely. Musia byť používané pod dohľadom lekára. Dojčenie je pre deti to najlepšie, dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára.

Kto je ohrozený podvýživou?

Podvýživa oslabuje imunitný systém a zvyšuje náchylnosť na infekcie a ochorenia. Pozornosť treba venovať najmä starším pacientom, pacientom s komorbiditami či s obezitou. Pre niektoré skupiny obyvateľstva na Slovensku je to oveľa akútnejší problém, než sa zdá na prvý pohľad. Podvýživou trpí jeden z troch seniorov žijúcich doma či v zariadení sociálnych služieb, a dokonca každý druhý pacient s covidom-19. Podvýživa sa považuje za relevantný rizikový faktor pre ochorenia aj úmrtia. Oslabená imunita je predispozíciou pre infekcie a znižuje schopnosť organizmu zotaviť sa. Enterálna výživa pomáha doplniť nutrienty, zachovať hmotnosť a svalovú hmotu, zvýšiť príjem bielkovín a posilniť imunitu.

Téma imunity rezonuje najmä pre pandémiu koronavírusu, vy sa jej venujete už dlho. Prečo a ako?

Imunitný systém dieťaťa je pri narodení nezrelý a vyvíja sa. Na zdravý vývoj a podporu funkcie imunity potrebuje adekvátnu výživu. Asi 70 až 80 percent buniek imunitného systému sa nachádza v čreve, teda podpora zdravej črevnej mikrobioty súvisí s imunitou. Najlepším spôsobom podpory imunity je dojčenie. Ak však nie je možné dieťa dojčiť, na odporúčanie pediatra sú tu dojčenské mlieka. Vďaka unikátnym zložkám vyvinutým na základe výskumu materského mlieka a klinickej evidencii veľká časť nášho portfólia túto podporu imunity dokáže zabezpečiť. Nejde len o okamžitú podporu imunity dieťaťa, ale o pozitívny vplyv na jeho celkové zdravie aj v dospelosti.

Už ste spomínali, že realizujete rozsiahly výskum v laboratóriách po celom svete. Aj na Slovensku?

Áno, do niektorých štúdií a klinických pozorovaní sú zapojení aj slovenskí odborníci, napríklad z pediatrie, onkológie, gastroenterológie či všeobecného lekárstva. V spolupráci s odbornou verejnosťou realizujeme aj rôzne diskusie. Snažíme sa porozumieť lokálnym prístupom a odporúčaniam a zároveň zohľadňovať legislatívne nariadenia EÚ či odporúčania WHO.

Pandémia zmenila spôsob práce v mnohých spoločnostiach. Ako to bolo u vás?

Nachádzali sme nové cesty komunikácie s odbornou verejnosťou, snažili sme sa podporiť online kongresy či semináre. Kľúčovým pre nás bolo zdravie našich zamestnancov. Od začiatku pandémie sú naši manažéri a personálne oddelenie v úzkom kontakte so zamestnancami prostredníctvom firemných a tímových online stretnutí či neformálnych rozhovorov. Zamestnanci využívajú aj firemnú sociálnu sieť, kde zverejňujú rady a tipy, ako lepšie a efektívnejšie zvládať prácu na diaľku či dodržiavanie opatrení.

Zdravie je, zdá sa, pre vašu spoločnosť dôležité vo všetkých podobách.

Áno, podporujeme zdravý životný štýl aj efektívne pracovné prostredie. Naši zamestnanci majú možnosť práce z domu či preplatenia nákladov na PCR test. V záujme motivácie zamestnancov, aby sa ani pri práci z domu nezabudli hýbať, a podpory miestnej komunity spoločnosti sme vymysleli bežeckú aktivitu, v rámci ktorej sme počas druhej vlny pandémie venovali desať produktov za každý odbehnutý kilometer nemocniciam a sociálnym zariadeniam. Aktivita trvala jeden mesiac, zamestnanci odbehli 3 879 km. Bol to skvelý nástroj na stmeľovanie tímu v koronakríze a aktivitu plánujeme v krátkom čase zopakovať.

Ako pandémia ovplyvnila predaj vašich výrobkov? Zmenili sa preferencie spotrebiteľov?

Zásobovací nákupny efekt v marci 2020 kompenzoval pokles v apríli minulého roku. V máji sa však už obraty vrátili na priemernú hodnotu spred pandémie. Čo sa týka štrukturálnych zmien nákupných preferencií, najviditeľnejšie bolo zväčšenie objemu nákupného košíka pri zníženej frekvencii nakupovania. Najväčší podiel na našich obratoch v období pandémie malo e-commerce pre detskú výživu. Navýšenie predaja od marca 2020 je evidentné v online supermarketoch, nákupných galériách aj v e-shopoch lekární, ktoré tvoria celkom podstatný podiel na raste.

Plánujete svoje bohaté portfólio ešte rozšíriť?

Rozhodli sme sa uviesť na trh BIO rad mäsovo-zeleninových príkrmov, ovocných príkrmov v skle a snackov pod značkou Hami. BIO segment vlani rástol o 20 percent. Novinkou je aj už spomínaná klinická výživa na podanie lyžičkou pre pacientov, ktorí majú sťažené prehĺtanie.

Aké sú ambície firmy po úspešných 25 rokoch na slovenskom trhu?

Správna výživa v správnom čase môže ovplyvniť trajektóriu zdravia. Toto presvedčenie je opreté o najmodernejšie vedecké poznatky a zaväzuje nás prinášať stále lepšie nutričné riešenie pre všetkých, ktorí to potrebujú. Nutricia ako súčasť spoločnosti Danone ťaží zo strategického partnerstva vo výskume modulácie črevnej mikroflóry. Aj koronakríza poukázala na dôležitosť budovania imunity a čoraz viac ľudí si uvedomuje vzťah medzi výživou, zdravím a imunitou. Naďalej sa zaväzujeme aj k spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa u nás odzrkadľuje v osvetových programoch a v prístupe k životnému prostrediu. Naše továrne na detskú výživu využívajú sto percent energie z obnoviteľných zdrojov a zaväzujú sa k tomu, že až 99 percent odpadu neskončí na skládkach. Hľadáme riešenia v obalových materiáloch, aby do roku 2025 boli všetky naše obaly stopercentne recyklovateľné, kompostovateľné či opätovne použiteľné. Plne podporujeme víziu „One Planet. One Health“. Veríme, že zdravie ľudí a zdravie planéty sú vzájomne prepojené, a preto musíme obe chrániť.

Jan Beran
Zdroj: Barbora Elblová
Jan Beran
Je konateľ spoločnosti Nutricia v Českej a Slovenskej republike a podpredseda predstavenstva Českej asociácie pre značkové výrobky. Absolvoval štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, v Nutricii začal pracovať už ako študent. Po škole pôsobil v spoločnostiach Henkel, Nestlé či LEGO Group, má skúsenosti zo Španielska, z Francúzska, Ruska či afrických krajín. Od roku 2018 je späť v Nutricii, ktorá je súčasťou spoločnosti Danone a je členom Asociácie výrobcov klinickej výživy a Slovenského združenia pre značkové výrobky.