Jeden rok a deväť mesiacov po páde Lehman Brothers svitla jeho veriteľom nádej, že získajú aspoň časť svojich peňazí. Správca konkurznej podstaty navrhuje v zrýchlenom konaní vyplatiť veriteľom 22 miliárd dolárov. Ak s tým budú súhlasiť, peniaze by mali získať v budúcom roku. Informoval o tom Wall Street Journal.

Európsky správca konkurznej podstaty Lehmanu, spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC), chce veriteľom predložiť takzvaný „konsenzuálny prístup“ na vyplatenie ich pohľadávok. PwC by podľa určitých kritérií rozhodla, v akom pomere uspokojí nároky veriteľov. Aj keď by veritelia peniaze získali až budúci rok, bolo by to výrazne rýchlejšie, ako v prípade tradičného postupu, kedy sa správca dohaduje s každým veriteľom zvlášť. Pri bilaterálnych dohodách by vyplatenie trvalo ešte niekoľko rokov.

„Nič podobné sa nikdy predtým nerobilo. Chceli sme urobiť niečo ambiciózne, aby veritelia dostali svoje peniaze späť do rúk,“ povedal pre WSJ partner PwC Steven Pearson.

Spoločnosť Lehman Brothers skrachovala v septembri 2008. Išlo o najväčší firemný bankrot v histórii, ktorý spustil pád akcií po celom svete. V súčasnosti prebieha takmer 80 rôznych konkurzov jej dcérskych spoločností po celom svete.

Lehman Brothers má asi 6 500 nezabezpečených veriteľov. Väčšinu z nich tvoria banky a poisťovne. PWC teraz s nimi bude konzultovať, či súhlasia s návrhom na rozdelenie 22 miliárd. Zasadanie veriteľov sa bude konať v Londýne a v New Yorku už toto leto. Hlasovať o návrhu by veritelia mali v poslednom štvrťroku. Podľa S. Pearsona sa tento postup na vyplatenie peňazí použije len v prípade, ak ho odobrí drvivá väčšina veriteľov, teda okolo 90 percent.

V prípade, že veritelia nebudú súhlasiť s „konsenzuálnym prístupom“, PwC použije tradičný postup. Každý veriteľ potom bude musieť podať žiadosť, ktorú posúdi audítor a rozhodne o jej opodstatnenosti. Napriek zdĺhavosti tohto procesu by veritelia mohli takto získať viac peňazí. Podľa PwC však mnohí môžu uprednostniť rýchlejšie navrátenie peňazí pred niekoľkoročným čakaním na vyšší výnos.

Foto na titulke – Flickr.com