„Taktiež budovy sú pôvodné, z roku 1931, a musíme sa neustále prispôsobovať novým normám a požiadavkám, čo je v súčasných priestoroch veľmi náročné. Nový areál nám v každom prípade prinesie zlepšenie logistiky v rámci celej výroby, rozšírenie výrobných kapacít, a tým aj možnosť napredovať," uviedla I. Palenčár Kacvinská.

Do priemyselného parku tak presťahujú celú výrobu.Náklady na výstavbu sú viac ako šesť miliónov eur a projekt bol pôvodne vo väčšom rozsahu. Spoločnosť sa uchádzala o finančné prostriedky z eurofondov, získala však podporu len na jednu časť. „Z toho dôvodu sme museli zmenšiť rozsah celej výstavby. Nedokázali by sme to financovať z vlastných zdrojov," ozrejmila manažérka s tým, že súčasťou areálu bude výroba nátierok, nárezov, hotových jedál a cereálií.

Celková zastavaná plocha nového areálu bude takmer 6400 metrov štvorcových.Technologické vybavenie výroby už majú v popradskej konzervárni obnovené a budú ho presúvať zo súčasných priestorov do nového areálu. Palenčár Kacvinská predpokladá, že po dostavbe by sa mal zvýšiť počet zamestnancov fabriky o päť percent. „Momentálne zamestnávame 148 ľudí," dodala.

Nové výrobné priestory by mali byť postavené približne o rok.Ročný obrat spoločnosti za rok 2018 je na úrovni 10,5 milióna, čo je viac ako 23 miliónov kusov predaných výrobkov. Konzerváreň sa špecifikuje na výrobu nátierok, mäsových konzerv, cereálií a hotových jedál.