Jednou z desiatky spoločností, ktoré uspeli v minuloročnej ankete Profesie o najzamestnávateľa, bola aj spoločnosť Lidl. Víťazom sa stala v kategórii Obchod a služby.

O umiestnení nerozhodujú agentúry ani externé firmy, ale samotní zamestnanci, prípadne záujemcovia o zamestnanie.

Pracovný trh sa mení a pre spoločnosti je dôležité túto dynamiku akceptovať. Pomerne výrazné zmeny v preferenciách zamestnancov spôsobila napríklad pandémia. Uvedomuje si to aj manažérka talentov a angažovanosti zamestnancov (Head of talent managment and employeee engagement) spoločnosti Lidl Veronika Bátorová.

Podľa nej musia byť firmy čoraz flexibilnejšie, aby dokázali reagovať na zmeny, ktoré ovplyvňujú zamestnancov, ich motiváciu či preferencie. „Zvýšila sa potreba viac komunikovať a sústreďovať sa na témy well-beingu, duševného a finančného zdravia. V posledných rokoch sa takisto dostáva do popredia aj téma diverzity a najmä inklúzie,“ konštatuje V. Bátorová.

Za jeden z dôležitých komponentov vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom považuje stabilitu zamestnania, ktorej význam stúpol aj v súvislosti s turbulentnými zmenami spôsobenými vojnou a infláciou.

Preferencie sa menia

Zamestnanecké výhody, ktoré patrili ešte pred nejakým časom k najžiadanejším, sa môžu časom stať absolútnym štandardom alebo sa stanú dokonca okrajovou záležitosťou. Príkladom sú benefity podporujúce ochranu zdravia ako napríklad poskytovanie dezinfekcie, respirátorov a vitamínov.

Naopak, ďalšie zamestnanecké výhody boli ešte pred niekoľkými rokmi úplne nemysliteľné, no dnes patria k štandardným. „Keď sa pozrieme na posledné roky, tak je to určite flexibilita či už vo forme home officeu, flexibilnej pracovnej doby alebo flexibilných úväzkov,“ podotýka V. Bátorová. Poukazuje pritom ešte na jeden trend – nastupujúca generácia venuje zvláštnu pozornosť firemnej kultúre a pracovnému prostrediu.

Čo sa týka flexibilného pracovného času, zamestnanci sa môžu dohodnúť s nadriadeným na rozsahu home officeu, ktorý môže byť teoreticky aj stopercentný. Záleží to však na pozícii, pretože pri niektorých nie je home office možný. Firma umožňuje takisto flexibilné úväzky. Oboje – či už home office alebo flexibilita úväzkov – patria podľa prieskumov personálnych agentúr k najviac vyhľadávaným benefitom na pracovnom trhu.

Pracujú pre nich aj študenti

Súčasťou HR politiky spoločnosti je podľa manažérky employer brandingu a recruitingu (head of employer branding and recruiting) Dáše Čiernej podpora vzdelávania. Spoločnosť sa podieľa na duálnom vzdelávaní stredoškolákov, vysokoškolákom umožňuje stáže a zamestnancom trainee programy. Okrem toho je tu aj job rotation – systém, ktorý umožňuje zamestnancom vycestovať do inej krajiny na akýsi výmenný pobyt, kde naďalej pracujú pre Lidl.

„Chceme intenzívnejšie komunikovať pracovné príležitosti s ľuďmi, ktorí ešte študujú alebo sú čerstvými absolventmi,“ hovorí D. Čierna na margo otázky, v čom vidí spoločnosť svoje rezervy. Napriek tomu je zrejmé, že istú výhodu pri obsadzovaní niektorých pozícií môžu mať zamestnanci, ktorí už pre spoločnosť pracujú. „Voľné pozície obsadzujeme vždy prioritne z vlastných radov a máme preto mnoho úspešných kariérnych príbehov,“ dodáva D. Čierna.

Vekové zloženie tímu je pestré. Pre spoločnosť pracujú ako študenti zúčastňujúci sa duálneho vzdelávania, tak aj čerství absolventi a pracovníci, ktorí už dosiahli dôchodkový vek.

Feedback ako samozrejmosť

Zamestnanci majú možnosť pravidelne sa zúčastňovať ankiet, v ktorých vyjadrujú svoj postoj k dianiu vo firme a k fungovaniu interných vzťahov. Majú možnosť ovplyvňovať vnútorné nastavenie firmy. „Na tvorbe HR stratégie sa tak podieľa každý jeden zamestnanec,“ podotýka D. Čierna.

K čoraz častejšie sa vyskytujúcim benefitom patria výhody viazané na špecifické situácie a životné udalosti. Lidl umožňuje napríklad deň voľna pri príležitosti vlastnej svadby alebo pri príležitosti nástupu dieťaťa do školy. Zaujímavosťou je grantový program na podporu zamestnancov, ktorí sa ocitli v hraničnej životnej situácii.

Za najhodnotnejší rozmer ocenenia v ankete o najzamestnávateľa považujú D. Čierna i V. Bátorová fakt, že pôvodcom ocenenia sú predovšetkým zamestnanci. Mnoho ďalších cien totiž udeľujú agentúry, nadácie a organizácie.

Spoločnosť Lidl je prvý maloobchodníkom a druhou slovenskou firmou, ktorá získala certifikát od nadácie Equal-Salary.
Neprehliadnite

Lidl odmeňuje ženy a mužov rovnocenne. Dokazuje to aj zisk medzinárodného certifikátu

Ďalšie dôležité správy