Najnovšie sa zápas dvoch rivalov odohráva na pôde investičného fondu Arca Capital CEE sídliaceho v Prahe. Ten pre investorov spravuje majetok za zhruba 40 miliónov eur. V jeho dozornej rade sedí Pavol Krúpa spoločne so svojim synovcom Jurajom Krúpom. Naopak, v predstavenstve Arca Capital CEE pôsobia podľa Krupovcov ľudia zo sféry vplyvu výkonného šéfa skupiny Arca Rastislava Veliča.

Dozorná rada fondu si na konci novembra nominovala do predstavenstva Juraja Krúpu, informoval týždenník Plus 7 dní. P. Krúpa vyčíta akcionárom fondu, že zdržovali nomináciu člena predstavenstva.

„Je nevyhnutné, aby fond okamžite vykonal potrebné kroky k ochrane svojho majetku a k odvráteniu významných škôd, ktoré fondu hrozia z dôvodu účelovej činnosti člena predstavenstva Petra Janigu, ktorý je osobou spriaznenou so skupinou Arca, a ďalších osôb, ktoré sa snažia poškodiť fond. Skupina Arca je zároveň významným dlžníkom fondu,“ vysvetľuje personálne rošády hovorkyňa investičnej skupiny Pavla Krúpu Barbora Hanáková.

Podľa informácii TRENDu P. Janiga, ktorý je považovaný za človeka R. Veliča,  blokoval účast právneho zástupcu fondu Arca Capital CEE na valnom zhromaždení spoločnosti LPM Development.  To sa malo zvolať potom čo sa zistilo, že konateľ LPM Development Libor Duba si zriadil pre svoju vlastnú firmu Oakand záložné právo ku všetkým pozemkom v majetku LPM Development bez vedomia fondu.

Peter Janiga však pre TREND tvrdí, že valné zhromaždenie neblokoval a z pozície predsedu predstavenstva fondu poveril a zároveň riadne splnomocnil zastupovaním na predmetnom valnom zhromaždení tretiu osobu člena predstavenstva Mojmíra Vančuru. Ten sa vlného zhromaždenia nezúčastnil.

"Potom čo Fond podal žalobu  na Okresný súd v Jihlave k určenie neexistencie záložného práva, konatelia LPM Development Libor Duba a Milan Ochman, osoby spriaznené so skupinou Arca, uzavreli zluvu s dražobníkom na dobrovoľnú dražbu s jediným cieľom, vyviesť majetok LPM Development na tretiu osobu," tvrdí pre TREND B.Hanáková. TREND oslovil aj konateľov LPM Development do uzávierky sa nevyjarili.

Pohľad Arcy

Terézia Barčíková, hovorkyňa Arca Capital tvrdí, že jej  60-percentný podiel v LPM Development  bol odpredaný v novembri 2019 do fondu Arca Capital CEE. Hodnota tejto transakcie nepresahovala 10 miliónov českých korún.

"Účelom predaja bolo zabezpečenie dlhodobého financovania projektu, pričom však podľa našich informácií k zaisteniu financovania zo strany fondu Arca Capital CEE nedošlo, čo je aj predpokladaným dôvodom realizácie predaja pozemkov," dodáva T. Barčíková.

Arca situácie v LPM Development vníma ako účelovú obhajobu nezákonného dosadenia Juraja Krúpu  do predstavenstva fondu bez súhlasu Českej Národnej Banky.

"J. Krúpa pritom donedávna pôsobil v spoločnostiach, ktoré sú v postavení dlžníka a z pohľadu reálnej bonity tychto pohľadávok z pohľadu fondu dosahuje riziko degradácie hodnoty fondu takmer 200 miliónov korún. Podľa nášho názoru ani nemôže byť zvolený do pozície člena predstavenstva  kvôli stret záujmov," vysvetľuje T. Barčíková.

P. Janiga sa v Arce objavil ako investičný manažér pred troma rokmi. Potom figuroval v jej dcére Goldside Asset management a aj vo fonde Arca Capital CEE. Akcionárom Goldsidu je Arca Capital Finance Group, kde v predstavenstve figurujú Rastislav Velič a Henrich Kišš, terajší hlavní akcionári Arcy.

T.Barčíkova teraz tvrdí, že P. Janiga sa vzdal svojej funkcie člena predstavenstva a jeho členstvo v orgánoch ako aj činnosť vo fonde skončila k 18. septembru tohto roka. Má o tom aj potvrdenie od ČNB a z pražského súdu.

Arca Capital žraloky
Neprehliadnite

Arca bojuje o svoje prežitie na súdoch. Zatiaľ úspešne. V Novom roku sa to môže zmeniť

Koho bude lipová alej

V spore ide o developerský projekt U lipové aleje v Jihlave. Fond tvrdí, že môže o svoju investíciu prísť. Jeho dcérska firma LPM Development, v ktorej vlastní 60 percent, sa rozhodla, že sa v dražbe zbaví pozemkov pod novým jihlavským sídliskom za cenu 2,5 milióna eur. P. Krúpa tento predaj kritizuje a chce mu zabrániť, pretože si myslí, že cena pozemkov je vyššia. Pôvodná hodnota odhadovaná znalcom z jesene minulého roka bola až 3,3 milióna eur. Dražba pozemkov je plánovaná na polovicu decembra.

Pozemky v Jihlave sú jediným majetkom spoločnosti LPM Development. Ak ich v dražbe predá, príde o celý svoj podnikateľský zámer a investori o sľubované výnosy, ktoré mali byť vo výške až 20 percent. „Potrebujeme peniaze pre akcionárov a nebudem sa pozerať na to, ako fond stráca hodnotu,“ vysvetľuje P. Krúpa TRENDu.

Pod vinicou, výstavba
Neprehliadnite

Arca doslova stráca pôdu pod nohami. Banky idú po jej pozemkoch

Iné pozemky v ohrození

Otázny je osud aj iných developerských projektov Arcy. Hlásia sa o ne banky cez zosplatnenie úverov a dražby.

Privatbanka môže poslať do dražby pozemky a stavby v bratislavskom Novom Meste a Dúbravke. Ich celková rozloha je podľa katastra nehnuteľností vyše 13-tisíc štvorcových metrov.

V Novom Meste tak môže byť zrejme ohrozený aj projekt Pod Vinicou, ktorý zastrešuje ACS 5, ktorá sídli na tej istej adrese ako Arca Capital a jej vlastníkom je Arca Capital (Cyprus) Limited a predáva tam byty realitná kancelária Herrys.

Projekt Pod vinicou bol od júna zakonzervovaný, zhotoviteľ Hornex opustil stavenisko lebo developer mu nezaplatil svoje záväzky. Od konca novembra sa však už staviteľ na stavbu vrátil.

"Spoločnosť ACS 5 v súčasnosti nemá voči našej spoločnosti žiadne záväzky po lehote splatnosti. Naša spoločnosť obnovila práce na projekte," uviedol Juraj Rosenberg, generálny riaditeľ Hornexu.

Arca Capital tiež tvrdí, že na pozemky pod projektom Pod Vinicou nie je sú predmetom dražby. „Spoločnosť ACS 5 má aktuálne zabezpečené financovanie ďalšieho pokračovania v stavebných prácach na projekte Pod Vinicou, pričom zároveň finišuje s prípravou vstupu ďalšieho financujúceho subjektu," tvrdí T. Barčíková.

V Prahe ide o rezidenciu Thunovská v pražskej mestskej časti Malá Strana neďaleko pražského Hradu. Podľa informácií TRENDu v projekte Thunovská nedávno v záložnom práve pribudla ako druhý záložný veriteľ firma CS Rent, za ktorou je Petr Bouma, bývalý spolumajiteľ stávkovej kancelárie Fortuna. Ten mal v Arce veľké investície v stovkách miliónov českých korún, a takto si ich čiastočne vyberá. Úver Privatbanke bol vyplatený a zmení sa len záložný veriteľ.

Pozemky už predáva aj Pavol Krúpa. Naposledy sa dražili jeho pozemky na Horskom Parku v Bratislave. Napokon ich kúpila manželka šéfa investičnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka Valéria.

Trend je súčasťou News and Media holdingu, ktorý vlastní Penta, ktorá vlastní aj Privatbanku.