Najnovšie Arca Capital uspela v odrazení útoku vyše tisícky veriteľov, ktorí prišli s návrhom, aby sa cez záložné právo zablokovalo narábanie s časťou majetku finančnej skupiny v sume viac ako 14 miliónov eur, čo je hodnota ich nevyplatených dlhopisov. Informoval o tom časopis Index.

Okresný súd Bratislava V predložil pochybné argumenty, prečo Arce blokovať majetok nebude. Jednak veritelia vraj nedokázali presvedčivo dokázať, že Arca s majetkom manipuluje v snahe poškodiť ich, jednak mali podľa sudkyne predložiť fyzické originály dlhopisov. Tie sú však v skutočnosti iba elektronické.

Napokon sudkyňa spochybnila aj to, či v čase podania žaloby boli žalobcovia skutočne držiteľmi dlhopisov Arcy, pretože výpisy z listín boli staršieho dáta ku koncu júnu. Absurdné je aj to, že im odporučila, aby každý podal vlastný návrh na zablokovanie majetku. Tisíce návrhov by pri pomalosti našich súdov celý proces spomalili a tu ide aj o rýchlosť.

Zdá sa, že sudkyňa verí v dobré úmysly Arcy Capital, ktorá sa už niekoľko mesiacov chystá na reštrukturalizáciu, teda odpísanie časti dlhov.

Arca Capital žralok v mori
Neprehliadnite

Kauza Arca: Žralok sa už porcuje zaživa. Sardinkám ostane len planktón

Sudcovia sa boja blokovať majetok

Právnici, s ktorými TREND prípad konzultoval, tvrdia, že uznesenie sudkyne vyzerá tak, že sa snažila uľahčiť si prácu formalizmom a nevyvinula veľkú snahu pomôcť veriteľom. Súvisí to aj s inštitútom zabezpečovacieho opatrenia, ktorý si na Slovensku sudcovia v širšej miere zatiaľ neosvojili.

„Stretávame sa štatisticky s málo prípadmi, kde dochádza k ich nariadeniu. Vzhľadom na právnu závažnosť a veľký počet žalobcov však toto zabezpečovacie opatrenie bolo určite jedno z tých dôležitejších,“ myslí si Lukáš Michálik, partner v právnickej kancelárii Hamala Kluch Víglaský.

Podľa neho sudkyňa zjavne nebola presvedčená, že existuje relevantná obava, že exekúcia bude ohrozená a z predložených údajov nevedela posúdiť primeranosť požadovaného zriadenia zabezpečovacieho opatrenia v porovnaní s pohľadávkami žalobcov.

Na súdoch v Česku sa nedarí ani bývalému spoluvlastníkovi a zakladateľovi Arcy Pavlovi Krúpovi. Pražský mestský súd nedávno zamietol jeho návrh, aby súd odňal ochranu pred veriteľmi českej dcére Arcy. Odôvodnil to dosť alibisticky tým, že Arca Capital Bohemia o ochranu príde automaticky už koncom novembra.

Sporné prevody majetku

Podľa žalujúcich veriteľov má Arca zjavne záľubu v prevodoch majetku na ostrovné krajiny, ktoré sú zhodou okolnosti daňové raje. Ide o Cyprus a Maltu.

Veritelia upozornili aj na to, že Arca na prelome vlaňajška a tohto roku previedla na cyperskú dcéru obchodné podiely v siedmich firmách, ktoré podnikajú v realitnom biznise v Bratislave a pri Trenčíne. Hoci prevody prebehli pred požiadaním Arcy o ochranu pred veriteľmi (v júni tohto roka – pozn. TRENDU), veritelia naznačujú, že Arca už v tom čase musela vedieť, že má v auguste tohto roku splatné dlhopisy a s ich uhradením bude mať zrejme problém.

O tom svedčí aj fakt, že Arca prišla na jar s veľkou zmenkovou kampaňou a agresívnou reklamou s lákavým úrokom nad šesť percent ročne. Tá napokon nebola aj kvôli koronakríze úspešná.

Zákon pritom hovorí, že dlžník musí vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere. Veritelia zjavne túto úprimnú snahu na strane Arcy nevidia. Práve naopak, vidia, že Arca uprednostňuje vlastné záujmy a záujmy jej spriaznených osôb a firiem pred spoločným záujmom veriteľov.

Arca však tvrdí, že prevody majetku na firmu Arca Capital Cyprus sú iba súčasťou zjednodušovania štruktúry skupiny a prebiehali ešte pred požiadaním ochrany pred veriteľmi.

„Spomínané prevody boli realizované na základe prevodných zmlúv uzavretých už v roku 2018. Proces zápisu predmetných prevodov do obchodného registra trval dlhšie časové obdobie z dôvodu potreby splnenia mnohých administratívnych a formálnych podmienok a potreby získania apostilovaných príloh prevodnej dokumentácie z Cypru,“ vysvetľuje Terézia Barčíková, hovorkyňa Arcy Capital.

Veriteľom sa naopak zdá, že jej štruktúra sa viac zamotáva a najmä majetok firmy sa vzďaľuje zo Slovenska a z Česka. Vymôcť si pohľadávky z Cypru či z Malty bude pre nich isto zložitejšie ako z Bratislavy či Prahy.

Arca Capital všetky obvinenia z vyvádzania majetku počas ochrany pred veriteľmi odmieta. „Žiaden významný majetok sme od vstupu do moratória v Česku alebo dočasnej ochrany na Slovensku nikam nepreviedli. Tvrdenia, že spoločnosti zo skupiny Arca Capital realizujú prevody počas dočasnej ochrany a moratória, sú absolútne klamlivé, pričom ich klamlivosť jednoznačne vyplýva aj z verejne dostupných informácií, ako sú Obchodný register či Obchodný vestník,“ dodáva T. Barčíková.

Účtovná hodnota majetku siedmich prevádzaných firiem je vyše sto miliónov eur. Hoci sú predlžené, veritelia sa logicky pýtajú sa, kde sú peniaze z tejto transakcie a prečo neprišli im.

RASTISLAV VELIČ
Neprehliadnite

Poradenské služby Arca Investments zabezpečovala firma vlastnená českým bezdomovcom

Neprimerané zaistenie?

Sudkyňa veriteľom vyčíta aj to, že navrhujú zaistiť rozsiahly majetok Arcy, najmä obchodné podiely v rôznych firmách, ale nedokázali ich aktuálnu hodnotu. Ak je tá hodnota vyššia ako ich pohľadávky, tak by to poškodilo dlžníka. Zriadenie záložného práva môže mať naozaj negatívny dopad na vlastníka majetku a reálne mu môže privodiť komplikácie a aj škodu.

Napríklad ako dôsledok zriadenia záložného práva môže financujúca banka predčasne zosplatniť úver. To sa už Arce prihodilo, ale mimo tohto súdneho sporu. Nedávno jej úvery predčasne vypovedala Privatbanka.

„Reálne by však žalobcovia zodpovedali za škodu spôsobenú nariadením zabezpečovacieho opatrenia až v momente, ak by toto zaniklo z iných dôvodov ako z uspokojenia veriteľov,“ vysvetľuje L. Michálik.

Veritelia v žalobe priznali, že detaily podozrivých prevodov majetku nepoznajú, a ani sa k nim nevedia dostať. Preto žiadajú súd, aby si od Arcy vypýtal podklady, ktoré ukážu, či dostala za podiely zaplatené, koľko a čo s peniazmi urobila.

Sudkyňa prevody majetku Arcy neskúmala. Podľa právnikov to však mala urobiť. „Keďže ide o podstatný argument zo strany veriteľov, súd mal povinnosť poskytnúť v rámci odôvodnenia jednoznačné dôvody, pre ktoré nepovažuje uskutočnené prevody za také, ktoré môžu ohrozovať výkon prípadnej exekúcie,“ myslí si L. Michálik.

Na druhej strane, je povinnosťou súdu pri nariaďovaní zabezpečovacieho opatrenia zohľadňovať zásadu primeranosti, proporcionality zásahu do majetkových pomerov žalovaného, a to hlavne vo vzťahu k vymáhanej pohľadávke. Podľa právnikov tu nastal konflikt záujmov, ktorý súd vyhodnotil tak, že by mohol vzniknúť nepomer v zabezpečovanom majetku a pohľadávke žalujúcich.

Predávali zmenky: Arca Capital ponúkala pekné výnosy.
Neprehliadnite

Arca si platila extra drahých poradcov aj sprostredkovateľov

Podozrenia sa množia

Veritelia uvádzajú v žalobe aj ďalšie podozrenie, že sa Arca zbavuje majetku. Arca napríklad nedávno začala predávať cez inzerát niekoľko akcií firmy Hedak, cez ktorú vlastní veľkú bratislavskú Polikliniku Mýtna.

Aj na toto má Arca vysvetlenie. T. Barčíková tvrdí, že obsahom medializovaného inzerátu je ponuka na prevod siedmich vlastných akcií spoločnosti Hedak, čo reprezentuje 0,21 percenta základného imania v hodnote len dvetisíc eur.

„Inzerát sa týkal vlastných akcií spoločnosti Hedak, ktoré vlastní samotná spoločnosť a ktoré nemohla zo zákona dlhodobo držať a musela ich predať tretej osobe,“ vysvetľuje hovorkyňa Arcy.

Veritelia poukazujú aj na to, že šéf Arcy Rastislav Velič previedol nedávno svoj vlastný rodinný dom v Bratislave na príbuznú svojej partnerky. O tomto prevode písal aj TREND.

Pri prevodoch majetku Arcy sa objavujú aj iné zaujímavé mená z biznisu. Výpis z listu vlastníctva firmy Riverland, kde je menšinovým spolumajiteľom Arca Investments a má na starosti realitný projekt Thunovská v Prahe, hovorí o tom, že Privatbanku v polovici októbra tohto roka v záložnom práve doplnila firma CS Rent ako druhý záložný veriteľ, za ktorou je Petr Bouma. Ten je bývalý spolumajiteľ stávkovej kancelárie Fortuna. Prečo sa tak udialo práve teraz?

Privatbanka nechcela transakciu komentovať kvôli bankovému tajomstvu. Arca bola zhovorčivejšia. Podľa T. Barčíkovej bol vstup CS Rent od začiatku podmienený financovaním konkrétneho realitného projektu. Keď sa Privatbanka rozhodla neprolongovať úver ku koncu júna tohto roka, CS Rent úver Privatbanky vyplatil a banku nahradil ako financujúci partner, pričom poskytol aj dodatočné zdroje na dokončenie projektu.

„Za to požadoval aj vyznačenie záložného práva na liste vlastníctva. CS Rent poskytol financovanie na 42 mesiacov, teda na celé obdobie rekonštrukcie a nábehu do komerčnej prevádzky,“ dodáva.

Podľa informácií TRENDU mal však P. Bouma v Arce veľké investície v stovkách miliónov českých korún a takto si ich čiastočne vyberá.

V Novom roku do útoku

Realita je dnes taká, že Arca naďalej narába so svojím majetkom voľne a dosť neštandardne. Hoci napríklad v jej českej dcére Arca Capital Bohemia už je nasadený predbežný konkurzný správca, ten nemá veľa možnosti ako ju kontrolovať. Firma totiž doteraz nezverejnila svoju účtovnú závierku za minulý rok a správca o nej nemohol hovoriť ani s audítorkou, lebo tú firma nezbavila mlčanlivosti. Na kroky jej manažmentu stále nedohliada žiadny nezávislý správca.

Zakrátko už Arca nebude môcť využívať koronakrízovú ochranu pred veriteľmi. Arce Capital Bohemia vyprší koncom novembra a slovenská Arca Investments a Arca Capital Slovakia majú ochranu do konca decembra. Ak sa ochrana nepredĺži, tak v Novom roku sa zrejme roztrhne vrece s návrhmi na konkurzy a exekúcie jej firiem.

Najmä českí veritelia môžu byť vystrašení kauzou okolo skupiny EMTC Tomáša Bártu. Český portál E15 píše, že jeho dlhopisový program zaváňa investičným podvodom, i keď ide o podstatne menej peňazí ako v prípade Arcy.

TREND je súťasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktorý patrí skupine Penta, ktorá vlstní aj Privatbanku.