Dlhodobá úprava portfólia, presun do drahších segmentov a predovšetkým elektrobicyklov či rozšírenie distribučnej siete na sedemnásť krajín stojí za najnovšími rekordnými výsledkami firmy Dema Senica, ktorá v minulom fiškálnom roku dosiahla takmer päťnásobný nárast zisku.

Senická akciovka, ktorá na Záhorí zastrešuje úspešnú výrobu a montáž bicyklov, v minulom fiškálnom roku výrazne napredovala. Aj preto možno od podniku v ďalších rokoch očakávať viac, najmä na zahraničných trhoch. 

Tam bude smerovať nové zameranie a aj expanzia úspešnej slovenskej firmy, uviedol v rozhovore pre TREND obchodný riaditeľ spoločnosti Richard Likavčan.

Spoločnosť Dema Senica v minulom fiškálnom roku zvýšila zisk o 471 percent na takmer 600-tisíc eur a tržby jej narástli o viac ako pätinu na viac ako 14 miliónov eur. Čo najviac ovplyvnilo podnikanie v minulom období?

Spoločnosť a značka Dema dlhodobo upravovala svoje portfólio, posúvala sa do drahších segmentov a predovšetkým elektrobicyklov. Okrem toho sme pracovali na distribučnej sieti, ktorú sme rozšírili na sedemnásť krajín. Museli sme pripraviť veľa nových B2B riešení, aby sme dokázali efektívne pracovať na viacerých trhoch. Bolo potrebné upraviť procesy tak, aby sme dokázali všetkých B2B partnerov obslúžiť od prvého kontaktu až po riešenie reklamácií a popredajný servis. A, samozrejme, získať spolupracovníkov v jednotlivých krajinách.

Ako to ovplyvnila pandémia?

Okolnosti na trhu, ktoré nastali príchodom pandémie, sa stretli s tým, že Dema bola pripravená na nárasty. Proste sme realizovali naše nastavené plány. Všeobecne komunikované okolnosti dopytu po bicykloch sú nesporné, ale rásť mohla len firma, ktorá na to mala vytvorené podmienky. A tie podmienky sme pripravili omnoho skôr, ako sme len mohli tušiť, že príde niečo také nepredstaviteľné, ako bola a je covid pandémia vo všetkých súvislostiach. Príprava výroby totiž začína s takmer dvojročným odstupom. Zareagovať krátkodobo sa nedalo. Kto nebol pripravený, nemohol dosiahnuť v tomto období rast. Mnohé firmy v našej branži dokonca rast vôbec nepocítili.

Prečo?

Neboli naň pripravené. My sme s rastom rátali a kebyže sa nám podarí vyrobiť sto percent plánu, narástli by sme ešte viac. Všeobecne známe dopady na dodávateľské reťazce zasiahli aj nás. Museli sme prejsť do režimu istenia dodávok komponentov od iných dodávateľov. Z modelu Just in Time sme prešli do modelu Just in Case. To prinieslo obrovský nápor na financie a skladové kapacity. Organizácie vo výrobe si vyžiadali tiež mnohé agilné prístupy. Viazli však aj dodávky tovarov pre distribúciu. Mali sme však včas zabezpečené zvýšené objemy tovarov, ktoré súviseli už so spomenutými rastovými plánmi.

Dopyt po bicykloch trvalo rastie. Možno očakávať podobný rast aj v ďalšom období?

Áno, dopyt kontinuálne rástol už pred pandémiou. Z pohľadu domáceho trhu to nemuselo byť také viditeľné, ale tým, že sme prítomní na viacerých trhoch, boli trendy pre nás jednoznačné a dobre identifikovateľné. Pandémia však priniesla ešte výraznejšiu dynamiku. Ale aj istú mieru paniky. Narušenie dodávok od viacerých výrobcov, a priznajme si, aj presunutie dôrazu niektorých veľkých hráčov na západné trhu EU, mohli vyvolať výsledný dojem extrémne zvýšeného dopytu. Dnes je už ťažké odlíšiť koľko priniesla istá miera hystérie. Každopádne, mnohé dopyty zostali neuspokojené. Odhadovaný rast predaja bicyklov v EÚ do roku 2030 bol na úrovni 50 percent od roku 2020. Ak by sme do toho rátali ešte aj Spojené kráľovstvo, tak by to znamenalo nárast predaja z úrovne 20 miliónov kusov na 30 miliónov kusov.

Richard Likavčan, obchodný riaditeľ Dema Senica
Zdroj: Dema Senica
Richard Likavčan, obchodný riaditeľ Dema Senica

Najmä ak si uvedomíme, že odhad v roku 2030 je, že väčšinový produkt budú elektrobicykle. To prináša ešte výraznejší rast vzhľadom na priemernú cenu bicyklov. A to ešte treba zarátať infláciu. V nasledujúcom období očakávame ešte výraznejší rast. Pre rok 2022 sme plánovali na začiatku pandémie, takže sme museli veľmi zvažovať, ako do toho pôjdeme. Rozhodli sme sa pre rast, aj keď opatrnejší, ale nevzdali sme sa predchádzajúcich ambícií. To sa nám potvrdilo ako dobré rozhodnutie. Definitívne korekcie priniesli len ďalšie zvýšenia plánov. Očakávame veľmi úspešný rok s ďalším nárastom. Pre budúce roky sa naše rastové ambície nemenia. V týchto dňoch aktualizujeme plány pre fiškálny rok 2023 a ukončujeme plánovanie 2024.

Plánuje firma tieto prostriedky využiť aj na ďalšie investície a expanziu? 

Musíme zabezpečiť najmä ďalšie skladové kapacity a posilniť logistiku, aby sa zvýšené objemy darilo realizovať. Sem budú určite smerovať významné objemy prostriedkov. Bude to nevyhnutnosť. Ak chceme rásť po obchodnej stránke ako značka, musí byť na to pripravená aj výroba a spolu to musí do seba zapadať. Našťastie máme pomerne rozsiahly areál a dostatok priestoru pre nové kapacity. Okrem toho s našou expanziou súvisí aj ďalší úspešný rozvoj vlastnej značky bicyklových doplnkov a komponentov – Extend. Do vývoja a rozširovania portfólia tejto značky smerujú už teraz veľké objemy prostriedkov.

Nakoľko sa dnes špecializujete na slovenský trh a akým podielom na zahraničné trhy? Pomohli vám viac predaje v zahraničí?

Dema má silnú pozíciu na Slovensku a máme ambíciu ju posilniť vzhľadom na nové portfólio. Najväčšie nárasty však očakávame práve na exportných trhoch v rámci EÚ. Dnes je to približne pomer 1:1, ale už na konci tohto fiškálneho roka očakávame preklopenie sa na stranu exportných tržieb ako väčšinovej časti. A v ďalšom období to bude každým rokom výraznejšie v prospech exportu. Avšak pri súčasnom raste tržieb realizovaných s našimi slovenskými partnermi.

Musela sa firma zásadnejšie reprofilovať počas pandémie, napríklad zvýšením online predaja? 

Online predaj tvorí menej ako percento tržieb. Dema je jednoznačne orientovaná na B2B prostredie. Plne sa spoliehame na to, že koncových zákazníkov obslúžia naši predajcovia. K nim smerujú aj naše aktivity na podporu predaja a je to súčasťou stratégie presadzovania sa aj na zahraničných trhoch. V mnohých prípadoch rozhodujú práve predajcovia o tom, ktorý bicykel alebo doplnok si z predajne odnesie koncový zákazník. A keď má predajca dosť dôvodov na to, aby predával konkrétnu značku, bude ju preferovať a odporúčať. To je ale výsledok dlhodobého budovania takéhoto vzťahu. Ak sme schopní podržať našich partnerov, tí nám to v dobrom budú vracať naspäť. Tu neexistujú krátkodobé riešenia.

Cyklistický tovar začína byť, podobne ako pri autách, nedostatkový. Pociťujete výpadky od dodávateľov?

Isté narušenia dodávateľských reťazcov sa dejú. To je problém, ktorý si vyžaduje plné nasadenie všetkých zainteresovaných. K tomu sa pridali problémy v doprave z Ázie. Častokrát, keď už máme pripravený tovar na odobratie, je problém zabezpečiť dopravu. A veľkou témou sú ceny dopravy. Tie sú astronomické, čo sa premieta do konečných cien. To, čo sme riešili v minulosti ako výnimočný jav, sa dnes stáva každodennou rutinou.

Dema Senica
Zdroj: Dema Senica

S aktuálnym dopytom po bicykloch vzrástla aj konkurencia?

O výraznom náraste konkurencie sa nedá hovoriť. Tu do hry vstupuje mnoho faktorov. Orientácia silných hráčov na silné trhy dostáva strednú a východnú Európu do tieňa ich záujmu. Vzniká tu veľká diera v ponuke. Na náročných trhoch, naopak, stúpa dopyt tak extrémne, že ani zvýšená ponuka nestíha nasýtiť tieto trhy. Ale na druhej strane, ak by niekto chcel založiť novú firmu, nedostane sa ku komponentom alebo k výrobným kapacitám najmenej jeden až dva roky. S pokorou však prijímame tento stav a pripravujeme sa veľmi zodpovedne na to, že stav sa zmení v roku 2025. Vtedy budú karty rozdané nanovo. Kto to teraz podcení, vypadne z hry. A takými my nechceme byť.

Ako vnímate trh s bicyklami, čo ho najviac charakterizuje? 

Trh z bicyklami nebude saturovaný ešte niekoľko rokov a mení sa aj jeho štruktúra. Prichádzajú elektrobicykle ako budúci hlavný segment. Ak niekto odkladal nákup, bude kupovať už drahšie a sofistikovanejšie bicykle alebo elektrobicykle. K tomu sa budú meniť nároky zákazníkov. S tým bude stúpať kvalita servisu. Budúcnosť predaja bicyklov možno pripodobniť dnešnému predaju automobilov. Začínajú sa ukazovať mnohé paralely. Zvýšené nároky a vyššie ceny bicyklov budú lákať nových hráčov, ktorí budú prichádzať aj z iných branží. Napríklad už dnes pozorovať zvýšený záujem automobiliek o elektrobicykle. Tu nás všetkých čaká veľa zaujímavých zmien.

V terajšej dobrej kondícii neuvažuje firma aj o navyšovaní kapitálu a predaji podielov?

Dema je otvorená novým príležitostiam. Nemôžeme poprieť, že by sme už nedostali mnohé ponuky. Ale aj tu platí, že na vstup nového partnera musí byť pripravený dobrý plán. Máme ambíciu byť relevantným hráčom v rámci celej EÚ. Máme nastavené plány a možnosti. Určite je potrebné počítať s navyšovaním zdrojov. Organicky sa dá rásť, ale bude škoda nevyužiť príležitosti na trhu, ktoré sa nám ponúkajú.

Ďalšie dôležité správy

Radovan Prístavok, Vaillant
Neprehliadnite

Šéf stomiliónového podniku v Senici: Zamestnáme osemsto ľudí, škála voľných pozícii je široká