Kuchynský odpad a plyn

Investor: Slovenský plynárenský priemysel (SPP)
Lokalita: Nové Zámky, Martin
Zámer: energetické zhodnotenie odpadu

Slovenský plynárenský priemysel plánuje z biologicky rozložiteľných zvyškov vyrábať bioplyn, primiešavať ho do zemného plynu a vtláčať do distribučnej siete. Ohlásené sú zatiaľ dve investície do výstavby zariadení v Nových Zámkoch a Martine, každá približne za 30 miliónov eur. Každé z centier by malo mať kapacitu na spracovanie 60-tisíc ton odpadu ročne, spolu by tak dokázali pokryť produkciu biologického odpadu približne z pol milióna domácností. Na výstavbe závodov sa má technologicky podieľať rakúska odpadová skupina Brantner. V prípade získania povolení by ohlásené projekty mohli uviesť do prevádzky v horizonte dvoch rokov.

Vizualizácia nového centra pre energetické zhodnotenie odpadov v Martine.
Zdroj: SPP
Vizualizácia nového centra pre energetické zhodnotenie odpadov v Martine.