Za nekvalitné rozhodovanie sú sudcovia prakticky takmer nepostihnuteľní

Vašimi klientmi sú, predpokladáme, vo väčšine nadnárodné spoločnosti.

Ak by sme to merali percentami, zahraničných klientov je iste viac ako päťdesiat percent, ale nie výrazne viac. Za šestnásť rokov, počas ktorých pôsobíme na Slovensku, sa nám darí budovať povesť poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárie. Okrem toho sme získali veľmi silnú reputáciu aj medzi lokálnymi klientmi, najmä medzi majiteľmi firiem, ktorí míňajú na právnikov svoje vlastné peniaze. Oni presne vedia, čo chcú, presne vedia, ako sa im môže vrátiť investícia do kvality. Nepozerajú sa na výšku hodinových sadzieb, ale na celkový efekt a pridanú hodnotu spolupráce. Máme teda veľmi zaujímavé portfólio čisto lokálnych klientov. Často robia medzinárodné transakcie, pri ktorých využívajú naše globálne know-how, pravda, opačným smerom, ako to robia naši zahraniční klienti. Medzinárodných klientov navigujeme v neistých vodách slovenského prostredia a, naopak, domácim ukazujeme, ako funguje svet mimo Slovenska. Spájame kultúry, očakávania a návyky tak, aby to nakoniec fungovalo.

Je ťažké vysvetliť zahraničným klientom slovenské právne prostredie?

Závisí to od toho, čo si predstavujeme pod pojmom slovenské právne prostredie. Nie je až také ťažké vysvetliť slovenské právo, pretože si vieme pomôcť jednoduchou skratkou, že slovenské právo je postavené na tradícii európskych civilných kódexov, v našom prípade najmä rakúskeho. Väčší problém je pri vysvetľovaní toho, ako sa právo uplatňuje v praxi, ako fungujú či nefungujú súdy, aké ťažké je niekedy domôcť sa svojich práv.

V čom to spočíva?

Skutočnosť, že má niekto jednoznačnú pravdu, ešte zďaleka nie je zárukou úspechu na slovenskom súde, dokonca to nemusí byť ani výhoda.

Čo si myslíte, že by sa malo zmeniť v justícii, aby nedominoval pocit, ktorý ste pomenovali?

Niektorí moji kolegovia hovoria, že sa musia vymeniť ešte ďalšie tri generácie sudcov. Je to výhľad na veľa rokov s neistým výsledkom. Myslím si, že by sa súdnictvo malo a mohlo relatívne rýchlo zbaviť niekoľkých neduhov. Jedným z nich je neprimeraná arogancia spojená s veľkou mocou, ktorú dnes súdnictvo má. Za nekvalitné rozhodovanie sú sudcovia prakticky takmer nepostihnuteľní. Nefunguje systém efektívnej kontroly sudcov, súdnych rozhodnutí a ich kvality. Aj keď sú niektoré rozhodnutia i sudcovia vystavení oprávnenej kritike, ich praktický život to nijako negatívne neovplyvní. Problém je aj v tom, že do súdnictva idú ľudia často bez akejkoľvek praktickej skúsenosti či už z podnikateľskej sféry alebo advokácie. Je to potom vidieť aj na prístupe sudcov, keď nie sú schopní pragmaticky riešiť praktické problémy, ktoré život prináša. Skôr očakávajú, že svet sa prispôsobí ich rýdzo formalistickému videniu. Majú idealizovanú predstavu o tom, ako sa strany sporu majú v konkrétnych situáciách správať. A keď to tak nie je, sudca im neposkytne ochranu. Aj za cenu, že nad spravodlivosťou zvíťazí rýdzi právny formalizmus.

Je to niekde inak?

Trocha sa orientujem v anglosaských systémoch a v nich je to naopak. Tam sudcovia chápu, že veľké množstvo spoločenských a obchodných transakcií sa deje na právne nedokonalom základe. Úlohou súdov je pomáhať tomu, aby si ľudia navzájom dôverovali a aby sa mohli spoľahnúť na to, že sudca bude podporovať zdravý rozum a fér plej. Na Slovensku až príliš často vidím, že súdy konštatujú neplatnosť právnych úkonov a zmlúv a robia to niekedy s velikášskym sebauspokojením, ktoré mi nedáva žiaden zmysel. Konštatovať neplatnosť právneho úkonu je to isté, ako povedať stranám, že zrazu neexistuje to, na čo sa v dobrej viere spoliehali, na čom budovali legitímne očakávania, investície, stratégiu. Pritom súd zároveň neposkytne ani žiadnu inú formu ochrany, ktorá by zabezpečovala aspoň dojem spravodlivosti.

Veľa sa hovorí o kvalite podnikateľského prostredia. Čo všetko si pod tým vie právnik predstaviť?

Z množstva aspektov, ktoré by sa dali do tohto pojmu vtesnať, ma zaujíma najmä vykonateľnosť práv a vytváranie pocitu, pre koho právo je, pre koho existuje právna štruktúra spoločnosti. Ide o to, či existuje pre normálnych, slušných ľudí, ktorí sa v dobrej viere snažia a očakávajú, že štát im poskytne aspoň základný komfort a základný rámec, v ktorom ochráni ich práva. Alebo či je systém nastavený pre tých, ktorí sa v ňom vedia „hýbať“ a vedia ho využiť alebo zneužiť vo svoj prospech.

V kanceláriách vášho typu funguje princíp partnerstva. Čo vlastne znamená?

Partnerstvo má viacero aspektov. V prvom rade je to väčšia zodpovednosť za chod, úspech aj neúspech kancelárie. Je to vlastne zdieľanie vlastného osudu s osudom kancelárie. Partnerstvo nie je zamestnanecký ani podobný pomer. Partner musí s kanceláriou žiť, bez ohľadu na to, kde práve je a čo robí. Partneri sú vo väčšine prípadov aj priami spoluvlastníci kancelárie. Delia si až zvyšok peňazí po tom, ako zaplatia všetky náklady kancelárie. Partneri v kancelárii nesú oveľa vyššiu mieru rizika ako ostatní členovia. Výmenou za to majú väčší podiel z úspechu. Pravda, ak sa kancelárii darí.

Ako partnerstvo vzniká? Na začiatku sú napríklad dvaja zakladatelia a neskôr pribúdajú ďalší. Čím vás zamestnanec presvedčí, aby ste mu ponúkli partnerstvo?

U nás je proces prijatia nového partnera veľmi prísny a dlhodobý. Na to, aby sa u nás stal niekto partner, musí zhruba osem rokov dokazovať, že je vynikajúci právnik. Potom ho čaká náročný 18-mesačný proces interného posudzovania jeho kvalít, silných i slabých stránok. Celé to stojí a padá na tom, či jednotlivec dokáže byť vo funkcii partnera prínosom pre kanceláriu. Nehovorím len o finančnom prínose, ale aj o schopnosti získať si dôveru klientov a spolupracovníkov, schopnosti motivovať kolegov. Ide aj o to, či potenciálny partner vyznáva hodnoty, ktorými môže byť vzorom, musí presvedčiť o tom, že dokáže byť ťahúňom, lídrom skupiny ľudí, za ktorú bude zodpovedný.

Partneri riadia konkrétne projekty?

Vysvetlím to na našom príklade. Ja som managing partner, v konečnom dôsledku nesiem zodpovednosť za fungovanie alebo nefungovanie, úspech či neúspech celej kancelárie. Okrem toho zodpovedám za dve konkrétne oblasti – korporátne právo a sporovú agendu. Som najmä zodpovedný za kvalitu obsahu právnej služby, ktorú klientovi poskytujeme. Druhý partner, Renátus Kolár, zodpovedá za oblasť bankovníctva a finančníctva. Umenie partnerstva je trochu iné ako byť dobrý právnik. Jedna vec je byť excelentný technický právnik, čo tiež vyžaduje nemalé úsilie. Byť partnerom znamená byť okrem toho aj dobrý projektový manažér, psychológ, stratég. Musí to byť motivátor a mať veľa iných kvalít, ktoré sa človek musí naučiť. Len málo ľudí sa so všetkými týmito vlastnosťami narodí.

Aké sú silné stránky vašej kancelárie?

Jednoznačne je to tímová práca, medzinárodné zameranie. Kladieme veľký dôraz na neformálnosť a s tým spätú prirodzenú autoritu, ktorú k sebe cítime v rámci tímu. Od začiatku sme sa snažili kanceláriu budovať nie na striktnej hierarchii, ale na vízii spoločného cieľa, ktorý možno dosiahnuť tak, že každý na lodi má pocit, že sme v tom spoločne. Vytvárame atmosféru, v ktorej ľudia pracujú nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Je to dennodenný zápas o to, aby sa takáto atmosféra uchovala. Naša práca nie je o tom, že si najmeme včielky robotnice a prinútime ich nosiť med. Vyznávame inú formu kooperácie. Ak chcem zo svojich ľudí dostať maximum, musím ísť príkladom, musím sám ukázať, že som ochotný zo seba dať do veci najviac. Len tak možno mať dobré výsledky.

Máte aj slabé stránky?

Určite máme. Tým, že sme väčšia kancelária zameraná na tímovú prácu, sú s tým spojené aj cenové úrovne. Z pohľadu klienta môže byť našou slabou stránkou skutočnosť, že nie sme najlacnejší. Napokon, nie je to ani naša stratégia. Sme celkom spokojní s povesťou jednej z najdrahších kancelárií. Ceny vieme obhájiť kvalitou. To, že sme súčasťou veľkej nadnárodnej firmy, spôsobuje, že niekedy možno nie sme dosť flexibilní. Musíme rešpektovať globálne pravidlá a procesy bez ohľadu na to, čo si o nich myslí lokálny trh. Niekedy to spôsobuje trocha ťažkopádnejší prístup. Kancelária s tromi ľuďmi si môže dovoliť takmer čokoľvek. My to máme ťažšie, pretože ako súčasť veľkej medzinárodnej firmy sme krytí poistkou celej siete. Každá chyba, ktorú by sme urobili, nám môže byť zrátaná násobne väčšou mierou.

Ako hľadáte talenty či zrelých právnikov?

Je to rôzne. Niektoré talenty si hľadajú nás, čo je prirodzené. Sme určite jeden z najatraktívnejších zamestnávateľov na trhu právnych služieb. Nečakáme však so založenými rukami, kým sa nám niekto ozve. Aktívne sledujeme, čo sa na trhu deje. Lákajú nás ľudia, ktorí publikujú zaujímavé články alebo blogy, ktorí prichádzajú s neortodoxnými nápadmi či iniciatívami v právnickej komunite. Ak sa niekto dokáže sám motivovať a robiť niečo, čo nie je nevyhnutne len pre vlastný prospech, ale pre vzťah k právu a má dostatočne vyzreté názory, tak nás zaujíma.

Autor je spolupracovník TRENDU.

Partneri TREND Špeciálu Právo a advokácia 2016:

Súdy očakávajú, že sa svet prispôsobí ich videniu
Súdy očakávajú, že sa svet prispôsobí ich videniu