Znovu a ako vždy. Pripravovaný ústavný zákon sa však od predchádzajúcich zmien odlišuje. Teraz by štát mohol trestuhodnú pasivitu občanov vo vzťahu k vlastným dôchodkom využiť v ich prospech.

Štát sa chystá staviť na to, že keď prednastaví občanom vstup do druhého piliera a zároveň mladých ľudí pošle do negarantovaných fondov, nechajú to tak. NBS tento druh opatrenia vo svojich návrhoch k dôchodkovému systému nazvala „základné nastavenia v prospech sporiteľov“. Systém má byť nastavený tak, aby bol pre ľudí vhodný aj vtedy, keď nechajú svoj majetok v druhom pilieri bez zásahu.

dochodcovia
Neprehliadnite

Ústavný zákon o dôchodkoch je krok správnym smerom, ale po mínovom poli

Keď kedysi prichádzali úspory ľudí automaticky do garantovaných fondov, sporitelia sa odstrihli od možnosti úspešne ich zhodnotiť.

Vláda si uvedomuje, že Sociálna poisťovňa časom nebude vládať z prvého piliera vyplácať ani to, čo dnes. Preto sa vlastné sporenie občanov musí zmeniť z doplnku k starobnému dôchodku na reálny oporný bod dôchodkového systému. Zároveň chcú politici ústavným zákonom ochrániť dôchodkový systém pred sebou samými. Časté zmeny v nastaveniach komplikujú budovanie finančného majetku, ktoré trvá desaťročia. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení má za sebou od roku 2004 desiatky noviel, systém sa niekoľkokrát otváral a zásadným spôsobom menil. 

Snažiť sa o zmenu k rizikovejšiemu a potenciálne výnosnejšiemu investovaniu je rozumný krok. Väčšina úspor je totiž investovaná nesprávne a sporitelia prerábajú. Trvalým riešením je zvyšovanie finančnej gramotnosti. Ide o dlhodobú vec. Ale dôchodkový systém potrebuje rýchle riešenia.

Dobrou správou je, že v druhom pilieri je aspoň zatiaľ fungujúce konkurenčné prostredie a systém má potenciál zhodnocovať vložené prostriedky v prípade, že sa bude využívať správne a bude lepšie chránený pred politickými tlakmi. Debata o budúcej podobe dôchodkov tak bude mimoriadne dôležitá.