Spaľovanie, respektíve energetické zhodnotenie odpadov, je pri súčasných technologických možnostiach podstatne ekologickejšie ako ukladanie na skládky. Jediné dve veľké spaľovne odpadu na Slovensku sa pripravujú na významnú technologickú zmenu.

Bratislavský mestský podnik OLO predložil na schválenie projekt za 110 miliónov eur, ktorého výsledkom bude okrem rozšírenia kapacity významná ekologizácia. Inštaláciou nového kotla sa zníži produkcia oxidu uhličitého o 200-tisíc ton ročne a zároveň o štvrtinu sa zvýši výroba tepla. V prevádzke by mohol byť v lete 2026.

Rozbeh rozsiahleho investičného cyklu avizuje aj košický spracovateľ odpadu spoločnosť Kosit. Ten chce vložiť do modernizácie až 150 miliónov eur. Najväčšia časť sumy by mala smerovať do výmeny linky. Realizáciou plánovanou do roku 2027 by sa mal objem vyrábaného tepla zvýšiť až na trojnásobok. Vlastníkom spoločnosti Kosti je investičná skupina WOOD & Company, ktorá plánuje okrem toho na Slovensku postaviť päť nových centier cirkulárnej ekonomiky. 

Ponúkame prehľad Top zelených investícií: