Po Slovenskej sporiteľni, ČSOB a Volksbank najnovšie aj Tatra banka umožňuje svojim klientom jednoduchšiu úhradu poštových poukážok a faktúr cez mobil. Cez špeciálnu aplikáciu sa klientovi jednoducho načítajú údaje do platobného príkazu, ktorý potom môže cez smartbanking uhradiť. Podobne ako u ostatných bánk, aj Tatra banka takzvanú funkciu skener ponúka v rámci svojej všeobecnej bankovej aplikácie, netreba si ju sťahovať osobitne. Aplikácie jednotlivých bánk si možno stiahnuť tak pre iPhony, ako aj telefóny využívajúce operačný systém Android. Ako prvá službu skenera šekov do mobilov ponúkla Slovenská sporiteľňa vlani v októbri. Ostatné oslovené banky zatiaľ túto službu nemajú, OTP, Zuno aj VÚB banka však už mobilné aplikácie aj so skenerom v tomto roku pripravujú.

Bankové skenery
(existujúce a pripravované aplikácie)

Na šeky smartfónmi

1 Len QR kódy
PRAMEŇ: jednotlivé banky