V oravskej obci Krivá vyrástla firma, ktorá potvrdzuje, že Slováci vedia byť v biznise svetoví. Zakladateľ spoločnosti MTS Juraj Habovštiak je dnes typom manažéra, ktorý už len dohliada na chod vecí a stratégiu firmy. Jeho idea spred 25 rokov založiť na Orave podnikanie, ktoré by sa venovalo vtedy ešte takmer neexistujúcej automatizácii, prináša ovocie najmä dnes, keď firma dosahuje tržby v desiatkach miliónov eur. A stále expanduje. Juraj Habovštiak je nominovaný v ankete TRENDU Manažér roka 2020.

Ako vnímate vlaňajšok v súvislosti s vývojom na trhu pred nástupom pandémie?

Najdôležitejšie pre nás je, že práce máme stále dosť. Sme firma, ktorá podniká v oblasti výrobných technológií. Napriek pandémii sa stále niečo vyrába a bude sa vyrábať naďalej. Len sa na to nedá pasívne spoliehať. V dôsledku pandémie došlo na trhu k určitým výkyvom vo výrobe, nárastu niektorých nákladov a poklesom cien. To znamená pre nás najmä vyššiu pracovnú záťaž a pre úspešné zvládnutie tohto roka musíme osobne aj veľa obetovať.

Neprehliadnite

Podnikateľ roka: Ak padnú veľké firmy, ekonomiku bez nich nerozbehneme

Vlani MTS potvrdilo rast tržieb a vyvinulo softvér pre globálnych klientov.

Na Slovensku sa snažíme podporovať náš priemysel tak, aby sme boli lepší v konkurencii s inými krajinami. Preto neustále investujeme a inovujeme. Okrem uvedenia spomínaného softvéru Inxton sme otvorili nový závod v Liptovskom Mikuláši. Popri výrobných technológiách tam produkujeme moderné záložné systémy pre energetiku. V priebehu tohto leta sme otvorili aj závod v Banskej Bystrici.

Ukázali sa rozhodnutia, ktoré ste urobili, ako prínosné aj na ďalšie obdobie?

Áno. Nové investície a rozhodnutia, ktoré sme urobili, posilnili našu firmu a vytvorili nám priestor na ďalší rast a dlhodobú udržateľnosť podnikania.

Ostali niektoré projekty, ktoré sa nepodarilo dotiahnuť do konca?

Nie. Nikdy neodchádzame od nedokončenej práce. Nie sme dokonalí a robíme aj chyby. No v konečnom dôsledku všetko musí fungovať. Vo firme veríme, že všetko spoločne zvládneme a posunieme sa opäť dopredu. Musíme sa neustále učiť a prispôsobovať sa potrebám zákazníkov.

Juraj Habovštiak, nominovaný v ankete TREND Manažér roka
Zdroj: Milan David
Juraj Habovštiak, nominovaný v ankete TREND Manažér roka

Preťažené kapacity

Minulý rok bol doteraz najprínosnejší pre Priemysel 4.0 a automatizáciu podnikov. Čo to znamenalo pre MTS?

O Priemysle 4.0 sa veľa hovorí. Pre niekoho je to strašiak a niekto to zase v tejto oblasti preháňa a prostriedky vynaložené na tento systém sa mu nevrátia. Správne nasadenie procesov Priemyslu 4.0 dáva veľkú konkurenčnú výhodu. Veľký nárast máme v oblastiach nasadenia inteligentných systémov strojového videnia, kde sme partnermi americkej firmy Cognex. Naši odborníci sú doslova zavalení prácou. Podobný nárast máme aj v oblasti kolaboratívnej robotiky, kde sme partnerom firmy Universal Robots.

Niekedy sa téma robotiky a automatizácie vníma nesprávne. Ako to riešite?

Niekedy ju zneužívajú aj politici. No zabúda sa, že výroba je čoraz zložitejšia a pre človeka náročnejšia. Niekedy sa narába s ťažkými bremenami, niekedy s príliš drobnými súčiastkami. Niekedy v pracovných podmienkach nevhodných pre človeka. Toto všetko automatizácia rieši. Navyše v produktivite a kvalite práce sa jej v správnych aplikáciách človek nikdy nevyrovná. Hovorím o tých správnych, pretože automatizácia nie je liek na všetko.

Uvažovali ste vlani aj o expanzii?

Našou prioritou je naďalej Slovensko. Aj naše produkty majú taký charakter, že vyžadujú, aby sme boli blízko zákazníka. Prakticky každý produkt je jedinečný. Nemáme sériovú výrobu, ktorú by sme mohli distribuovať do celého sveta. Ale práve naše technologické zariadenia sú potrebné, aby sériová výroba fungovala u našich zákazníkov, ktorí pôsobia celosvetovo. My ich takto podporujeme a tým nepriamo export. Nebránime sa tomu, aby sme boli aj v iných krajinách. Preto uvažujeme o posilnení svojej prítomnosti v zahraničí.

Hospodárenie spoločnosti MTS v roku 2019
Zdroj: TREND

Ako vyzerajú tieto plány v súčasnosti?

Na istý čas sme ich odsunuli práve z dôvodu, že sme sa chopili príležitostí v Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici. Tie nám dokážu momentálne pomôcť viac, pretože naše kapacity na Slovensku sú preťažené.

Všetko sa automatizovať nedá

Odhadujete, že oblasť automatizácie a digitalizácie sa ešte väčšmi rozšíri práve pre vplyv pandémie?

Dalo by sa takto uvažovať, veď robot neochorie. Ale ako som už uviedol, všetko sa nedá automatizovať nasilu, preto človek stále hrá veľkú úlohu v procese výroby. Skôr sme zaregistrovali zmenu v správaní zákazníkov v tom, že sa začali viac využívať e-shopy. No po uvoľnení opatrení sa väčšina opäť vrátila do obchodov. Ešte pomerne dlho tiež potrvá, kým si budeme môcť naplno vychutnávať systémy Priemyslu 4.0 priamo z obývačky.

Ako sa pripravujete na zmeny, ktoré môžu nastať na trhu v ďalšom období?

Spoločnosť, ktorá nerobí neustále zmeny a nepripravuje sa na ne, dlho neprežije. Je neskoro začať sa meniť počas krízy. Firma musí byť schopná reagovať na zložité situácie okamžite a účinne bez ohľadu na to, či je kríza alebo nie. Preto sa zmien nebojíme a považujeme ich za súčasť svojho života. Naše technológie sú schopné vyrábať veľmi široký záber produktov. Ako sa hovorilo kedysi, od ihly až po autobus.

Ktoré rozhodnutia v poslednom období považujete za najťažšie?

To je otázka, na ktorú neviem nikdy poriadne odpovedať. Podnikateľ je ako ohybný prút, ktorý môžete ohnúť, ale nikdy ho nemôžete zlomiť. Pri najbližšej príležitosti rýchlo vyskočí a narovná sa. Na ohnutie okamžite zabudne. To je môj liek na krízy. Na ťažkosti rýchlo zabudnem a teším sa z dobrých vecí. Naši ľudia sú to najcennejšie, čo máme. Práve v tomto období si ich musíme veľmi chrániť. Musíme byť silní a nestratiť zdravý rozum. Keď rozhodujete o číslach, nie je to náročné v porovnaní s tým, keď musíte rozhodovať o zdraví ľudí. Firmu tvoria ľudia. Chorí ľudia nemôžu pracovať. Bez nich nemáte firmu. Preto zdravie musí byť naozaj na prvom mieste. Nemôžeme si dovoliť zastavenie celej výroby. Preto sme nastavení tak, aby sme museli odstaviť maximálne nejakú jej časť, čo by nás zásadne neohrozilo.

MTS Kriva
Zdroj: Milan David

Firma ako rodinný holding

Ako dnes chcete presvedčiť zamestnancov, že ich snaha v minulom období sa do budúcna aj pri horšom vývoji vyplatí?

Medzi manažérmi a zamestnancami musí byť dôvera. Je to veľmi dôležité. Môžeme si potom navzájom pomôcť v zlých časoch. No podmienkou je, aby v dobrých časoch ľudia cítili, že je dobre, že zarobia, a že na nich myslíme. Potom v zlých časoch aj niečo obetujú pre spoločné dobro firmy. Ak sa nekomunikuje férovo a otvorene, tak nemôžeme čakať podporu ľudí. Naši zamestnanci si chránia firmu, lebo ju majú radi. Majú najlepšie pracovné podmienky v širokom okolí a takisto príjmy zabezpečujúce im dôstojný život. Aplikujem princíp, že keď zarobí firma, zarobíme aj my. Sme nezávislá a slobodná firma. Nemusíme sa zodpovedať nejakým akcionárom, pozerať na ich blaho a osekávať preto zamestnancom príjmy a benefity.

Vlani podnik dosiahol rekordné tržby.

Áno. Ale neslúžime peniazom. Je to skôr naopak. Nehovoríme, že nie sú potrebné. No u nás na prvom mieste nie sú tržby a plány. Sme od toho oslobodení. Na prvom mieste je to, akí sme a čo robíme. Aké máme vzťahy medzi sebou. S plánmi tržieb to preháňať netreba, lebo by nás brzdili. Keď sme to skúšali, tak sme vždy urobili viac, ako sme plánovali. Ak by sme si plánovali tržby, tak by sme boli v strese a kazili si vzťahy. Snažíme sa budovať radšej kompetentné tímy, ktoré vedia, že musíme žiť ako firma. Vedia, že musíme byť efektívni a rásť, aby sme nestratili konkurencieschopnosť.

Uvažujete aj o ďalších investíciách, aby ste ešte viac chytili vlnu automatizácie v priemysle?

Áno. V období nasledujúcich dvoch až troch rokov máme plán preinvestovať takmer 25 miliónov eur. Na pomery firmy, ako sme my, to rozhodne nie je málo a nebude to vôbec ľahké. Máme len niečo vyše 450 zamestnancov. Investície sa týkajú zvýšenia výrobných a technologických kapacít.

To je plán, s ktorým možno určite počítať.

Naša vízia je byť lídrom v inovatívnych výrobných technológiách a pracovných podmienkach. Preto potrebujeme investície. Chceme v najbližších rokoch rozšíriť svoje kapacity tak, aby sme vytvorili ideálne podmienky na realizáciu nových inovatívnych a technicky náročných projektov. Cieľom však je budovanie dlhodobo udržateľnej a ľudskej firmy. Chceme naďalej spoločensky užitočne a zodpovedne podnikať.

MTS Kriva
Zdroj: Milan David

V minulom rozhovore sme hovorili o nástupníctve vo firme. Je v tomto smere už nový status?

Podobne ako systém zmien, aj nástupníctvo vo firme musí byť trvalý proces. Mám priateľov, podnikateľov, ktorí jedného dňa prišli na to, že už nevládzu a chceli by podnikanie odovzdať. No prišli na to, že niet komu. My na tom pracujeme už dlhodobo. Vytvárame priestor na realizáciu starším skúseným manažérom a výkonné funkcie odovzdávame mladšej generácii. V spolupráci s firmou EY a ďalšími odborníkmi vytvárame rodinný holding. Založili sme tiež investičnú firmu, ktorá bude podporovať kapitálom a vlastnými projektmi našu hlavnú obchodnú spoločnosť. Firmy sú už založené a zmeny práve prebiehajú.

Vaše deti by už vedeli prevziať firmu?

Firmu musia riadiť tí, ktorí sú kompetentní. Nezáleží na tom, či sú z rodiny alebo sú to zamestnanci. Priberáme do spoločnosti aj ďalších kľúčových ľudí. Aby vzťahy fungovali bez problémov, zostavujeme firemnú ústavu, kde bude definované všetko vrátane procesu nástupníctva. Nechceme nič unáhliť, lebo nám ide o trvalo udržateľný proces. Najmladšia generácia a naše deti musia vidieť perspektívu aj pre svoju vlastnú sebarealizáciu. Na to im dávame priestor, aby sa našli v tom, v čom sú najlepší. Zatiaľ sa im darí výborne a vidím v nich budúcnosť našej firmy.

Dať priestor druhým

Aké manažérske vlastnosti sa vám v doterajšom podnikaní vyplatili?

Uvedomiť si svoju nedokonalosť, priznať si chyby, nestavať sa nad ostatných, ale byť rovnocennou súčasťou tímu. Snaha byť skôr láskavým otcom než nejakým diktátorom. Komunikovať, počúvať, nebáť sa, že ma niekto v niečom predbehne. Uvedomiť si svoje limity poznaním samého seba a vedieť včas odovzdať kompetencie šikovnejším, ako som ja. Moje tri základné manažérske hodnoty sú: byť užitočný pre druhých, dať priestor druhým a byť spravodlivý k druhým.

Oliver Grünberg, Volkswagen Slovakia
Neprehliadnite

Šéf Volkswagenu: Zamestnanci majú dobré nápady, treba im načúvať

Aký je váš štýl riadenia?

Firma sú ľudia. Tí ju tvoria. Je tam síce aj nejaký majetok, ale ten má dnes nejakú hodnotu a zajtra už nemusí mať žiadnu. Majetok musíme rozumne spravovať tak, aby slúžil čo najlepšie potrebám firmy. Možno moje ekonomické princípy nie sú v súlade so všeobecnými odbornými znalosťami. Veď som len vyštudovaný strojár. Z predmetu ekonomika a riadenie prevádzky ma dvakrát vyhodili na skúške a ani tak si z neho nič nepamätám. Všetko som sa musel naučiť postupne sám.

Aké ciele ešte máte v podnikaní a osobnom živote?

Byť spoločníkom vo firme je zodpovednosť. Viacerí mi hovoria: „Tebe je dobre, máš vybudovanú firmu a môžeš oddychovať.“ Poznám viacerých podnikateľov, ktorí si to mysleli a o pár rokov bolo po vybudovanej firme. Firma je aj moje hobby. Baví ma to, keď niečo zaujímavé vymyslíme. Nielen výrobné haly alebo kancelárske budovy. Napríklad projekt malej kreatívnej dedinky, ktorý sme začali realizovať na vytvorenie ideálneho prostredia na rokovania a na tvorivú prácu. Chcel by som pomôcť tiež v rodine. Možno tým, že vnúčatá naučím lyžovať a budem im rozprávať o podnikaní tak, ako som to robil so svojimi deťmi.

Habovstiak Juraj, MTS Kriva
Zdroj: Trend, Milan David
Juraj Habovštiak (58)
Je zakladateľom a majiteľom technologickej spoločnosti MTS, ktorú vybudoval v obci Krivá na Orave. Vyštudoval strojnícku a elektrotechnickú fakultu. Pracoval ako konštruktér a od roku 1996 ako podnikateľ a riaditeľ spoločnosti MTS. V roku 2019 sa stal EY Podnikateľom roka. Je ženatý a má tri deti.