Profily nominovaných sme uverejňovali postupne od 14. augusta. Hlasovanie bolo spustené 14. októbra a skončí sa 25. októbra. O víťazoch ceny Manažér roka 2020 a Investor roka 2020 rozhodujete aj vy – čitatelia TRENDU a TREND.sk. Podiel vašich hlasov na celkovom výsledku bude 33 percent. Rovnakú váhu hlasov majú aj osobnosti slovenského biznisu, ktoré sú registrované v TREND barometri. Partneri súťaže, spoločnosti PwC a Havel & partners, majú každý vo svojej kategórii 34-percentný podiel hlasov.


Manažér roka 2020

Ocenenie Manažér roka udeľuje TREND už od roku 2005. Jeho vlaňajšou víťazkou sa stala vtedajšia generálna riaditeľka Curaden Slovakia Lucia Pašková. Päticu nominovaných zostavuje redakcia TRENDU. O víťazovi rozhodujú hlasovaním osobnosti hospodárskeho života registrované v TREND Barometri, čitatelia TRENDU a TREND.sk a zástupcovia partnera Havel & Partners.


Investor roka 2020

Ocenenie Investor roka udeľuje TREND od roku 2016. Jeho vlaňajším víťazom sa stala spoločnosť Chemosvit Folie. Päticu nominovaných zostavuje redakcia TRENDU. O víťazovi rozhodujú hlasovaním osobnosti hospodárskeho života registrované v TREND Barometri, čitatelia TRENDU a Trend.sk, ako aj zástupcovia partnera súťaže PwC.


Hlasovanie bude spustené 14. októbra a skončí sa 25. októbra.