Investície sú pre rýchlo sa rozvíjajúci telekomunikačný trh kľúčové. Uvedomuje si to aj operátor Slovak Telekom (ST), ktorý v predchádzajúcom roku zrealizoval investície v objeme 188 miliónov eur. Spoločnosť investuje súbežne do niekoľkých veľkých oblastí. Prvou je fyzická infraštruktúra, do ktorej patrí najmä rozvoj optických sietí, druhou je upgrade vlastnej metalickej siete na celom území Slovenska.

Tretí smer predstavujú mobilné siete, v rámci ktorých Telekom investuje do poslednej generácie 4G, hlavne čo sa týka kapacitného rozširovania siete. Štvrtou oblasťou sú IT investície, keďže operátor disponuje obrovským množstvom IT platforiem, cez ktoré dodáva vlastné služby, ako je napríklad televízia. Piatym pilierom je práve televízia a televízny obsah.

„O investíciách premýšľame na viacerých úrovniach. Po prvé o tom, čo to prinesie krajine, lebo našou misiou je prispieť k tomu, aby nikto neostal nespojený. Pre krajinu je najlepšia fyzická optická infraštruktúra, pretože sa najviac orientuje na budúcnosť a má multiplikačný efekt. Okrem pasívneho používania pôsobí i na mieru digitalizácie,“ hovorí riaditeľ ST pre Slovensko Dušan Švalek.

V spoločnosti Slovak Telekom veria, že medzi výškou pokrytia domácností optickým internetovým pripojením a rastom hrubého domáceho produktu existuje korelácia. To znamená, že čím viac sa investuje do optiky, tým vyššia bude návratnosť pre ekonomiku, verejnú sféru či vzdelávanie. Čo sa týka pokrytia optikou domácností v rámci krajín OECD, Slovensko je na tom už teraz veľmi dobre.

Slovak Telekom je tento rok nominovaný v ankete TRENDU Investor roka 2020.

Kia Motors Slovakia
Neprehliadnite

Investície do elektromobility začali novú éru automobilky v Žiline

Cieľ milión domácností

Do rozvoja optických sietí investuje Slovak Telekom od roku 2017 ročne 40 až 50 miliónov eur, pričom táto suma každý rok rastie. V období rokov 2017 až 2019 operátor preinvestoval až 485 miliónov eur. V prípade, že zarátame aj aktuálny rok, je to už približne 650 miliónov eur. V tomto prípade však ide o celkové investície vrátane výstavby optiky, mobilných sietí, modernizácie zariadení a technickej či fyzickej infraštruktúry.

Rýchlosť internetu na optike, ale aj metalických sieťach sa vďaka investíciám do týchto technológií za posledných desať rokov viac ako zdesaťnásobila. Ešte väčší posun nastal pri mobilných sieťach, ktoré dnes dosahujú porovnateľné rýchlostné parametre ako tie optické.

Ambíciou operátora je pokryť milión domácností gigabitovým pripojením na optickú sieť v priebehu najbližších dvoch až troch rokov a premeniť pasívnych používateľov technológií na aktívnych. K začiatku júla tohto roka operátor pokryl optickým káblom už 700-tisíc domácností.

Veľkou prekážkou rýchlejšieho rozširovania optickej siete je stavebný zákon
 

Stratégia pokrývania územia optickými sieťami mala niekoľko fáz. Začínalo sa tam, kde bola najväčšia hustota obyvateľstva, ako sú napríklad mestské sídliská. Súčasnou stratégiou je pokryť každého. To znamená, že operátor ide čoraz viac do regiónov a do oblastí individuálnej bytovej výstavby.

Najväčšou prekážkou pri rozširovaní optickej siete je stavebný zákon. Celú agendu okolo získania potrebných povolení v koordinácii s desiatkami až stovkami úradov, dokumentáciu či celkovú administratívnu náročnosť považuje riaditeľ ST za najväčšiu brzdu.

Problémom býva aj dĺžka konania. Od podania prvej žiadosti až po získanie stavebného povolania prejdú priemerne dva roky. Ťažkosti spôsobujú aj niektoré mestské alebo miestne časti, ktoré nechcú, aby sa výkopové práce vykonávali na ich území. „V neposlednom rade existujú aj lokality, ktoré sú stavebne veľmi komplikované a kde sa to nedá zrealizovať,“ dodáva D. Švalek.

Dôležitý posun k 5G a TV

V oblasti investícií hrajú významnú úlohu aj mobilné siete piatej generácie či televízia. Pre telekomunikačného operátora sú investície do týchto oblastí prirodzenou cestou vývoja. Mobilné siete majú svoj životný cyklus, pretože existujú siete od druhej až po piatu generáciu.

Pokrytie sieťami 2G dosahuje 99 percent populácie Slovenska. Siete druhej generácie sú najlepšie tam, kde je potrebný hlas a kde nie je potreba dátového pripojenia. Z tohto dôvodu žijú 2G a 4G siete v určitej symbióze. Pripojenie 3G dosahuje pokrytie takmer 81 percent a pokrytie 4G sieťou dosiahlo ku koncu júna tohto roka 94,6 percenta, pričom Slovak Telekom opäť pridal nové lokality s nadstavbou 4G+. Celkovo je 4G+ k dispozícii v 84 lokalitách po celom Slovensku.

Slovak Telekom sa na najnovšie siete piatej generácie pozerá pozitívne. Sieť 5G je pre operátorov veľmi dôležitá, pretože prináša zopár veľkých benefitov. Ide hlavne o oveľa vyššiu rýchlosť, výrazne menšiu latenciu, teda čas medzi akciou a reakciou, ako aj network slicing, čo je technické riešenie umožňujúce rozparcelovať sieť 5G na virtuálne vrstvy rôznych kvalitatívnych parametrov pre rozdielne typy služieb.

Dušan Švalek - riaditeľ spoločnosti Telekom pre Slovensko
Zdroj: ROBO HUBAČ
Dušan Švalek - riaditeľ spoločnosti Telekom pre Slovensko

Pre Slovak Telekom je veľmi dôležitou súčasťou portfólia aj televízia, do ktorej firma takisto investuje každý rok. „Keď sa prestane investovať do televíznej služby, automaticky stráca na kvalite či už v rámci produktu, alebo v obsahovej rovine,“ myslí si riaditeľ ST pre Slovensko.

V rámci televízie investuje ST do infraštruktúry, ktorá sa skladá z platforiem. Investuje aj do koncových zariadení, ktoré zákazník používa v domácnosti, do rozvoja softvéru, s ktorým klient interaguje, a takisto do obsahu, ktorý nakupuje, pričom časť si vo vlastných štúdiách vyrába. „Investujeme v podstate do celého televízneho ekosystému, do ktorého patrí aj televízna mobilná aplikácia. Máme vlastné televízne kanály, vlastné aplikácie. Náš záber je široký,“ dodáva D. Švalek.

Televízia doteraz fungovala na takzvanej lineárnej spotrebe, čo znamená, že vzor spotreby obsahu je taký, že celá rodina si sadne k televízoru a spoločne pozerá určitý obsah. Nie je tu výraznejšia možnosť voľby, celá rodina musí pozerať jeden kanál. V priebehu najbližších dvoch až piatich rokov sa lineárna spotreba zmení na nelineárnu. Hlavnú úlohu budú zohrávať streamovacie služby, to znamená, že každý v rodine bude mať svoju obrazovku, každý bude spotrebúvať obsah v inej miestnosti, v inom čase a bude to presne ten obsah, ktorý bude chcieť.

V znamení dát a rýchlosti

Telekomunikačný trh nie je jednoliaty a práve preto vytvára priestor hneď pre niekoľko trendov, ktoré mu budú dominovať v nasledujúcich rokoch.

Jedným z najväčších segmentov je rezidenčný trh, na ktorom s vysokou pravdepodobnosťou stúpne spotreba mobilných dát. V Slovak Telekome si myslia, že Slováci začnú využívať mobilný telefón a prenos dát nielen na typickú pasívnu spotrebu, ale začnú aj omnoho viac produkovať. „Mobilné telefóny budú oveľa viac využívať či už na prácu, alebo vzdelávanie. Zmeny sa dotknú aj širokopásmového pripojenia, ktoré sa dočká radikálneho zvyšovania rýchlosti, a prídu nové aplikácie a radikálne narastie objem prenesených dát,“ myslí si D. Švalek.

Oliver Grünberg, Volkswagen Slovakia
Neprehliadnite

Šéf Volkswagenu: Zamestnanci majú dobré nápady, treba im načúvať

V nasledujúcich rokoch budú omnoho dôležitejšie dáta, kvalita internetového prepojenia, veľmi významné bude aj používateľské rozhranie a umelá inteligencia, ktorá rodine v danom momente ponúkne tú najvhodnejšiu službu, pretože možnosti voľby budú enormné.

Samozrejme, netreba zabúdať na internet vecí. Operátor disponuje certifikovanou úzkopásmovou sieťou, ktorá pripojeným zariadeniam umožňuje dobrú konektivitu. Ceny senzorov výrazne klesajú, čo znamená, že budú čoraz dostupnejšie a budú sa používať nielen v domácnostiach, ale napríklad aj na bicykloch, v automobiloch či pri zvieratách. Je predpoklad, že postupom času sa potreby rodín cez internet vecí radikálne zvýšia.

Dušan Švalek - riaditeľ spoločnosti Telekom pre Slovensko
Zdroj: ROBO HUBAČ
Dušan Švalek - riaditeľ spoločnosti Telekom pre Slovensko

Nové trendy je možné očakávať aj v biznisovom segmente. Postcovidová firemná konektivita pôjde nahor a bude omnoho dôležitejšia, keďže viacero zamestnancov sa bude pripájať na firemné nástroje online. Výrazne narastie počet ľudí, ktorí budú pracovať z domu. Počíta sa s tým, že home office bude mať prakticky okamžite až 50 percent zamestnancov v rámci slovenských firiem.

V Slovak Telekome nepredpokladajú, že sa ľudia vrátia do kancelárií v plnej miere, pretože je to menej produktívne, drahšie a zároveň to má vplyv na kvalitu života. Zmení sa aj štruktúra zamestnanosti, keďže mobilita ľudí vzrastie. Rádius jedného pracovného miesta sa zvýši, pričom sa, paradoxne, nezvýši fyzické cestovanie.

Trendom je aj cloud. Súkromné či verejné cloudy budú mať zelenú – je to efektívnejšie a biznisový model je omnoho zaujímavejší. Verejný cloud porastie viac než súkromný. S tým súvisí potreba digitálnej bezpečnosti od rôznych hekerských útokov cez prevenciu straty dát až po ochranu súkromia alebo citlivých údajov. Slovak Telekom sa na to pripravuje už dnes.

GRAF Slovak Telekom
Zdroj: TREND

Plány digitalizácie a vzdelávania

Radikálne viac plánuje ST investovať do digitalizácie, ktorá bude zahŕňať všetko, čo operátor robí. Pôjde predovšetkým o to, akým spôsobom interaguje so zákazníkmi. Za digitálnou obsluhou totiž stojí umelá inteligencia, ktorá podľa Slovak Telekomu zažije spolu so strojovým učením či s automatizáciou procesov najväčší prílev investícií.

Prístup k digitálnym technológiám majú sťažený alebo obmedzený seniori, vidiecke regióny a, paradoxne, aj deti. „Na to, aby mali digitálne zručnosti pre 21. storočie, im nestačí len pozerať Netflix alebo si zahrať počítačovú hru. Musia mať základnú znalosť programovania alebo znalosť o tom, ako ekosystém funguje. Čo sa týka seniorov, snažíme sa ich motivovať, aby sa technológií nebáli, pretože si myslíme, že ani oni by nemali zostať pozadu,“ dodáva D. Švalek.

Druhou oblasťou, kde chce Slovak Telekom posilniť investície, sú vidiecke regióny. Práve na ne sa zameriava investičný program rozširovania optiky, aby nikto nezostal nepripojený. Čo sa týka mladej generácie, ktorá má úplne iné požiadavky, tým sa chce operátor venovať systémovo.

V pláne má spustenie veľkého projektu na podporu digitálneho vzdelávania na školách, v ktorom sa budú deti  hravou formou učiť základy programovania, pričom operátor plánuje realizovať tento projekt v dlhodobom časovom horizonte.

Dušan Švalek - riaditeľ spoločnosti Telekom pre Slovensko
Zdroj: ROBO HUBAČ
Technologické míľniky Telekomu
 • 2007
  Prvé optické riešenie ST v bytovom dome Koloseo v Bratislave  
 • 2009
  Na konci roka firma evidovala 315-tisíc domácností na optike  
 • 2012
  Sieťou 3G je pokrytých 77 percent populácie Slovenska  
 • 2012
  Uvedenie mobilnej televíznej platformy Magio GO  
 • 2013
  4G pre 25 percent populácie Slovenska  
 • 2015
  ST získal prvé ocenenie Best in Test za mobilné siete na Slovensku  
 • 2016
  Sieť 4G pre viac ako 85 percent populácie Slovenska  
 • 2018
  Telekom preinvestoval 157 miliónov eur  
 • 2020
  Viac než 700-tisíc domácností pripojených na optike