P. Demeš to nepovedal preto, lebo ho nebaví poradcovanie, ale z toho dôvodu, že je to pravda, o ktorej už nemôže mlčať. Vyhlásenia premiéra sa od oficiálnej politiky ministerstva odkláňajú tak často a tak veľmi, že Slovensko je v stave hlbokej štátnej schizofrénie.

Keď po anexii Krymu predstavitelia susednej krajiny hovorili o tom, že by privítali základne Severoatlantickej aliancie na vlastnom území, slovenský premiér vyhlásil: „Slovensko už má svoje historické skúsenosti s účasťou cudzích vojakov. Spomeňme si na inváziu v roku 1968... Ja si neviem predstaviť, že na našom území by boli cudzí vojaci v podobe nejakých základní.“ R. Fico tým dal armády Varšavskej zmluvy, okupujúce Československo na základe Brežnevovej doktríny obmedzenej suverenity, na rovnakú úroveň so Severoatlantickou alianciou a Washingtonskou zmluvou. Minister M. Lajčák pritom oficiálne vyhlasuje, že NATO je „zárukou mieru a kolektívnej obrany svojich členov“.

Keď krajiny Európskej únie prijali sankcie proti Ruskej federácii, premiér R. Fico ich označil za nezmyselné. Minister M. Lajčák ho obhajoval tým, že ako predseda vlády „má primárnu zodpovednosť za fungovanie štátu a jeho ekonomické výsledky“. To má aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ale vonkoncom jej to nebráni, aby sankcie videla úplne inak: „Umožniť niekomu meniť hranice v Európe a útočiť na iné krajiny bez následkov je oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako si znevýhodniť ekonomiku.“

M. Lajčák upozornil aj na fakt, že „všetky rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli prijaté konsenzom, a teda aj s hlasom Slovenskej republiky“. Inými slovami, minister Ficovej vlády nám hovorí, že si nemáme všímať, čo premiér hovorí, ale čo robí. Problém je, že vyhlásenia premiéra sú neoddeliteľnou súčasťou toho, čo robí – spochybňuje spojencov a ich postoje v kritickej situácii.

Prečo to Fico robí

Zdroj: Ilustrácia - Danglár

Podľa R. Fica konflikt na Ukrajine je „geopolitickým súbojom medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou o vplyv na Ukrajine, do ktorého sa zapojila samotná Európska únia a mnohé malé štáty trpia týmito geopolitickými súbojmi a konfliktmi“. Premiér odmietol, aby sme my „v mene geopolitického súboja, ktorý medzi sebou vedú Spojené štáty a Ruská federácia“, stratili nejaké pracovné miesta. Názor, že Vladimir Putin anektoval Krym a vedie hybridnú vojnu v „Novorusku“, lebo musí, pretože Američania sa tlačia na Ukrajinu, zastávajú okrem ruských agentov aj mnohí internetoví magori. Keď ho zastáva aj premiér členského štátu NATO, tak si politici aliancie musia klásť otázku, prečo to R. Fico robí. A na ňu neexistuje dobrá odpoveď.