Bežný spotrebiteľ si ani neuvedomuje, ako často na dennej báze využíva zrecyklované PET fľaše. Moderné technológie z nich dokážu vytvoriť materiál, ktorý začína byť čoraz viac konkurencieschopný. Výkonný riaditeľ spoločnosti General Plastic František Doležal však vysvetľuje, že téma recyklácie nie je čierno-biela a firmy musia nájsť riešenie, ktoré im umožní dosiahnuť zisk udržateľným spôsobom.

Rok 2022 bol pre všetkých náročný. Akým výzvam ste museli čeliť?

Ako spoločnosť sa pohybujeme v dvoch sektoroch, konkrétne v oblasti recyklácie PET fliaš a výroby preforiem pre budúce plastové fľaše. Po invázii Ruska na Ukrajinu sme čelili ako mnohé iné spoločnosti enormnému rastu cien energií, ktoré majú významný vplyv nielen na ekonomické výsledky recyklácie, ale aj na predaj preforiem. Reagovali sme na to opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti. Druhým krokom bol čiastočný prenos cien do našich produktov.

Stretli ste sa pri tomto kroku u odberateľov s pochopením?

Na jednej strane áno, pretože boli v rovnakej situácii ako my. Na druhej strane sme boli konfrontovaní s tým, že niektoré štáty Európskej únie (EÚ) v kontexte pomoci podnikateľom reagovali rýchlejšie. Vo výsledku tak na trhu nastávali zaujímavé situácie, v rámci ktorých bol náš produkt konfrontovaný s výrobkami zahraničných spoločností v rámci EÚ, ktoré pomoc od štátu dostali skôr, prípadne vo väčšej miere. My sme mali nárok na pomoc od štátu len za mesiac august a september 2022, ktorá bola vyplatená až v decembri. Občas sa preto stávalo, že sme v niektorých situáciách a pri niektorých klientoch neboli konkurencieschopní.

Väčšinu času ste teda boli odkázaní sami na seba?

Kvôli úplnosti treba dodať, že okrem cien elektriny a plynu začali neúmerným spôsobom rásť ceny vstupných komodít. V našom prípade išlo o ceny použitých plastových fliaš a polyetyléntereftalátu, teda vstupnej suroviny na výrobu preforiem. Preto sme museli opätovne otvárať kontrakty a diskusie s našimi odberateľmi. Napriek tomu sa nám kombináciou komunikácie a tlaku na energetickú efektívnosť podarilo túto situáciu zvládnuť. Dokonca sme v oblasti recyklácie, paradoxne, zaznamenali najúspešnejší rok v našej histórii.

V súčasnosti sa za jednu z výziev považuje automatizácia. Ako ju vnímate?

Určite v nás nevyvoláva obavy. Sme presvedčení, že automatizácia je jeden z aspektov, ktorý pomáha firmám nielen šetriť náklady, ale aj získať rôzne dodatočné dáta, ktoré pomáhajú pri ďalšom rozhodovaní. Náš proces je tam, kde je to možné, plne automatizovaný. Na druhej strane najmä v procese recyklácie narážame na praktické mantinely. Ide najmä o obslužné činnosti ako obsluha alebo vyloženie kamióna, či triedenie plastových fliaš.

General Plastic, a. s.
Spoločnosť sa od svojho vzniku v roku 2002 venuje recyklácii PET fliaš, pričom jej výrobný závod v Kolárove ich dokáže spracovať v množstve približne 17 500 ton za rok. Výsledkom je produkt, horúco praná vločka, ktorý sa ako vstupná surovina používa v obalovom či textilnom priemysle. Od júna tohto roka spúšťa spoločnosť výrobu takzvaného food grade PET regranulátu s certifikáciou EFSA. Zákazníkom ponúka aj predlisky, teda formy na nové PET fľaše, ktoré obsahujú až stopercentný podiel food grade PET recyklátu. Tie vie v kapacite 500 miliónov kusov rôznych farieb a veľkostí vyrobiť závod v Senici.

Ako inak ešte svoju výrobnú činnosť inovujete?

Veľkou výzvou z hľadiska pomoci našim klientom, ako aj konkurencieschopnosti bolo pre nás zavedenie smernice Európskej komisie. Tá prikazuje každému členskému štátu, respektíve každému výrobcovi minerálnych vôd a nápojov, ktoré sa plnia do PET fliaš, aby od prvého januára 2025 tieto fľaše obsahovali 25-percentný podiel PET-ového recyklátu. Preto sme sa rozhodli zainvestovať do novej technológie, ktorej výsledným produktom bude takzvaný food grade PET regranulát. Pôjde o recyklát, ktorý bude mať v princípe rovnaké chemické vlastnosti ako primárna surovina.

Takže v roku 2025 budete vedieť konkurovať nielen firmám v strednej Európe, ale aj v celej EÚ?

Určite áno. Spomínaná smernica zvýši záujem firiem o recykláciu, takže sa z food grade PET regranulátu stane ešte žiadanejšia komodita. Mali by sme mať konkurencieschopný produkt, ktorý budeme dodávať na zahraničné trhy ako Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko a Holandsko. Na druhej strane však treba kvôli úplnosti dodať, že aj tu narážame na zmysluplnosť dodávok v kontexte vzdialenosti. Naše produkty nemá zmysel ekonomicky dodávať pri trasách, ktoré sú dlhšie ako 700 kilometrov, čo platí primárne pre produkt predliskov.

Prispejú tieto technológie aj k napĺňaniu cieľov, ktoré by jednotlivé členské štáty mali spĺňať v oblasti uhlíkovej neutrality?

Určite áno, ale táto téma nie je taká jednoduchá a nedá sa na ňu dívať len z hľadiska uhlíkovej neutrality alebo obehového hospodárstva. Je potrebné brať do úvahy aj ekonomiku. Osobne si myslím, že každá spoločnosť bude hľadať prienik medzi ekologickou a ekonomickou stránkou veci. Celé to súvisí s cenami vstupných komodít. Napríklad cena čírej PET fľaše za tonu sa pohybuje na úrovni približne 550 eur, čo znamená, že samotný recyklát z tohto materiálu je zhruba o štyristo až päťsto eur drahší ako primárna surovina, ktorá je vyrobená z ropy. Samozrejme, trh sa vyvíja a aj my sme od svojho vzniku zažili obdobia, v ktorých bola primárna surovina drahšia ako recyklát. Otázka udržateľnosti je takisto čoraz populárnejšia, čo sa prejavuje aj na dobrovoľnom pridávaní recyklátu do PET fliaš.

Z recyklovaného plastu sa vďaka technologickému pokroku vyrábajú poťahy do áut, oblečenie aj hračky.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Z recyklovaného plastu sa vďaka technologickému pokroku vyrábajú poťahy do áut, oblečenie aj hračky.

Využíva sa tento materiál aj v iných odvetviach?

PET recyklát vo forme horúco praných vločiek používajú firmy nielen v obalovom, ale aj textilnom priemysle. V rámci automotívu ide napríklad o poťahy alebo koberce, ale vyrábajú sa z neho aj viazacie pásky, ktoré sa využívajú pri balení tovaru alebo v stavebníctve. Po splnení kvalitatívnych požiadaviek sa tento materiál používa aj pri výrobe nábytku alebo hračiek. Nesúhlasím s tvrdeniami, že plast je nepriateľ. Je ním, paradoxne, človek, ktorý tú PET fľašu nerecykluje, ale niekde ju zahodí. PET plast je komodita, ktorú z pohľadu recyklácie nie je také náročné spracovať v porovnaní s inými druhmi odpadu, napríklad tým komunálnym.

Vraciame sa teda k tomu, že zlepšenie situácie je na každom z nás?

Ak si spotrebiteľ kúpi fľašu a neskôr ju hodí do komunálneho odpadu, tak nám bude pri našej práci chýbať. Ak to spraví ďalších 200-tisíc ľudí, tak tá masa je relatívne veľká. Je potrebné poukázať aj na emisnú stopu, ktorá pri dovoze, respektíve vývoze plastových fliaš vzniká, a to nielen v rámci EÚ, ale aj v rámci ich dovozu z tretích krajín.

Čo možno vo vašom sektore v najbližšom období očakávať?

V oblasti PET recyklátov bude zlomový spomínaný prvý január 2025, keď pravdepodobne narastie dopyt po tomto produkte. V oblasti aplikácií, kde je tento recyklát vhodný na použitie, by však nemalo prísť k zásadným zmenám, keďže trh je saturovaný a hľadajú sa skôr možnosti, ako znížiť cenu vstupných surovín. V oblasti preforiem, ktoré využívajú firmy z oblasti nealkoholických nápojov, je situácia obdobná, aj keď je tu vhodné spomenúť výskumné aktivity. V súčasnosti sa napríklad pracuje na tom, aby bola hmotnosť plastových fliaš čo možno najnižšia. Ak by som to teda mal zhrnúť, tak rok 2023 bude náročný z hľadiska udržania technickej výkonnosti, pričom následné dva roky môžu byť o niečo lepšie z hľadiska dopytu. Musíme si však zachovať konkurencieschopnosť z pohľadu ceny a dostupnosti.

František Doležal
Absolvent Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje sedemnásťročné skúsenosti z finančného sektora v súčasnosti využíva ako generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic, kde pôsobí od roku 2017.

Ďalšie dôležité správy