Košický veľkoobchod s potravinami Labaš, ktorý má aj vlastné supermarkety Fresh Plus, úspešne konkuruje medzinárodným reťazcom. Minulý rok uzatvoril s celkovými tržbami 269 miliónov eur, čo znamenalo medziročný rast o päť percent.

Sortiment od Labaša odoberá zhruba štyritisíc prevádzok, z ktorých väčšinu tvoria maloobchodné predajne s potravinami. V posledných rokoch sa jej darí zvyšovať tržby každoročne o 10 až 15 miliónov eur. Popri obchodnej činnosti sa venuje aj prenájmu obchodných centier a priestorov.

Hoci spoločnosť má najväčšie pokrytie na východe, službami pokrýva celé Slovensko. Do jej prekladísk v Nitre, Trenčíne, Lučenci a Martine smeruje denne niekoľko kamiónov a k zákazníkom viac než šesť desiatok áut.

Martin Labaš, Labaš
Zdroj: Monika Labaš
Martin Labaš, Labaš

Prísne vymáhanie faktúr

Labaš vznikol v roku 1992 ako rodinná firma. Zamestnáva 1 900 ľudí, z toho päťsto brigádnikov. Jej zakladateľom a konateľom je Miroslav Labaš, jej finančným riaditeľom jeho synovec Martin Labaš, ktorý je nominovaný na Finančného riaditeľa roka 2019.

Jeho priamymi podriadenými sú štyri mzdové účtovníčky a manažér pre pohľadávky, no aktívne komunikuje so všetkými divíziami. „Veľmi si cením, keď zamestnanci so mnou svoje nápady konzultujú, pretože pri tom zvyčajne vždy nájdeme zlepšovací návrh,“ prezrádza M. Labaš. Jeho najdôležitejším KPI je ukazovateľ celkovej likvidity. Vlani  pristúpila firma k prísnejšiemu manažmentu pohľadávok, čo znamenalo zníženie počtu faktúr po lehote splatnosti 14 dní viac ako o polovicu.

CFO roka 2019
Neprehliadnite

Najlepšieho finančného riaditeľa vyberú už po 12. raz

Veľký vplyv na spoločnosť mal vlani aj príchod zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, v dôsledku čoho bola takmer celý rok zaťažená zmenou procesov, administratívou, ako aj finančnými nákladmi, aby sa zákonu dokázala prispôsobiť. „Ďalšia zmena, ktorá nás výrazne ovplyvnila, bolo skokové zvyšovanie minimálnej mzdy spolu so zvyšovaním príplatkov za prácu v noci a cez víkend.“

Martin Labaš (31)
Funkciu finančného riaditeľa firmy Labaš zastáva od roku 2018. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Prešovskej univerzite. Po štúdiu na vysokej škole absolvoval sedem rokov na rôznych manažérskych postoch, po ktorých nastúpil do funkcie CFO. V súčasnosti ukončuje štúdium MBA v programe strategický manažment.

Znižovali aj vlastné záväzky

Z kľúčových aktivít uplynulého roka M. Labaš spomína zníženie priemernej lehoty splatnosti záväzkov takmer o polovicu, z 58 na 33 dní, čo takisto vyplynulo zo zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. Ten síce maximálnu lehotu splatnosti pri potravinách určuje na dvadsať dní, ale firma má aj dodávateľov drogérie, na ktorých sa zákon nevzťahuje, a preto sa priemer vyšplhal vyššie. „Táto úprava stála firmu 12 miliónov eur.“

Ďalší významný projekt spoločnosti Labaš bolo vyťažovanie faktúr. Vo firme sa ročne spracúva takmer 200-tisíc faktúr, z toho asi polovica cez EDI, pričom zvyšok postupne prechádza na PDF faktúry a ich automatické vyťažovanie. To by malo firme pomôcť priblížiť sa k stopercentnému podielu elektronických faktúr a archivácie.

Martin Labaš
Zdroj: Monika Labaš
Martin Labaš

Spoločnosť rozbehla aj samoobslužné pokladnice, ktoré zvyšujú priepustnosť tých klasických. Ďalší projekt bola inštalácia moderných kamerových systémov, ktoré pomáhajú sledovať prevádzky. Firma na zrušení SBS v menších prevádzkach ušetrila takmer 300-tisíc eur.

Potenciál vidí manažér v efektívnom využívaní energií vo forme zvyškového tepla z chladiarenských zariadení, vo fotovoltike a v elektromobiloch. Tento rok firma kúpila tri nové autá pre stredný manažment.

Labaš, s.r.o., Košice


2015

2016

2017

2018

2019

Tržby (mil. eur)

216,5

228,4

242,9

256,3

269,1

Zisk (mil. eur)

3,0

3,2

3,3

3,4

2,3

PRAMEŇ: TREND Analyses