Nakladanie s verejnými prostriedkami Správou štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) v čase, keď jej predsedal nominant strany Smer-SD Kajetán Kičura (na snímke), bolo za hranicou zákona. Dôkazom sú viaceré trestné stíhania. Manažéri správy rezerv im čelia na slobode alebo ako expredseda úradu vo väzbe.

Ďalším prípadom na rastúcom zozname pochybení bývalého manažmentu SŠHR je oprava podmočenej prístupovej cesty do pšeničného sila neďaleko Zvolena. Protokol o výsledku kontroly Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) konštatuje, že kľúčom k získaniu zákaziek mohli byť aj kamarátske vzťahy s vedením úradu.

Bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura je vo vyšetrovacej väzbe. Je stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Zdroj: TASR
AKO INDIÁN? Svojský komentár k zatvoreniu bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Neprehliadnite

Zlatý Kajetán Kičura. Štátne rezervy zrejme fungovali ako súkromný sklad

Prasklina v pláne

Zákon o verejnom obstarávaní bol podľa ÚVO porušený pri zákazke na odstránenie havárie vnútroareálových cementobetónových komunikácií v obilnom sile Breziny-Podzámčok z roku 2015. K poľnohospodárskemu silu, ktoré správa rezerv využíva na skladovanie pšenice, vedie naprieč areálom prístupová cesta z betónových panelov.

Na tých sa na jar 2015 opäť začali objavovať praskliny a po každom prejazde ťažšieho vozidla rástli. Panelovú cestu, ktorú vybudovali v sedemdesiatych rokoch, pri silných dažďoch podmývala voda a jej podložie to vážne narušilo. Problém na seba nenechal dlho čakať a v prvý deň letných prázdnin sa časť vozovky odtrhla, zosunula a vytvorila kavernu.

Situácia bola o to nepríjemnejšia, že SŠHR mala s pšeničným silom veľké plány. Ešte v danom roku chcela stihnúť jeho komplexnú rekonštrukciu. Po ceste mali na stavenisko privážať ťažké komponenty.

Následne mala slúžiť nákladným autám, ktoré do sila naskladnia pšenicu. Na jedno naplnenie je potrebných osemsto kamiónov vážiacich štyridsať ton. Do plánov diera v ceste nezapadala. Padlo rozhodnutie, že konať sa bude rýchlo.

SŠHR udalosť označila za haváriu. To jej umožnilo obísť štandardný, no zdĺhavý postup verejného obstarávania a zrealizovať ho formou priameho rokovacieho konania.

Inštitút priameho rokovacieho konania, v ktorom obstarávateľ pozýva uchádzačov do súťaže priamo, a teda sa na nej nemôže zúčastniť ktokoľvek, je rýchlejší, použiť ho však možno len v špeciálnych prípadoch. Havária musí byť nepredvídateľná a jej následky musia ohrozovať život či zdravie.

Roky známy problém

Kontrolóri ÚVO s tvrdením o havárii nesúhlasia. Rozbitá betónová platňa podľa nich nebola haváriou, pretože SŠHR o zlom stave cesty vedela roky. Priznáva to napokon aj sama. V dokumentoch, ktoré kontrolórom predložila, argumentuje, že praskliny v paneloch čiastočne opravila v roku 2011.

Ibaže nie v rozsahu, ktorý by riešil podmyté podložie. Skutočný rozsah poškodenia cesty SŠHR údajne zistila dva týždne pred zosuvom. Vtedy jej doručili záverečnú správu nezávislého posudku, ktorý si objednala po jarnom objavení trhlín.

„Minimálne 50 percent dosiek je možné klasifikovať najhorším stupňom. Podkladová vrstva je silne zahlinená a premočená,“ skonštatoval expert.

Dlhodobo zlý stav vozovky podľa protinázoru kontrolórov správa určite poznala už skôr. Jednak si cesta vyžiadala opravu v roku 2011 a jednak spomínanú rekonštrukciu sila SŠHR plánovala dlhšie a predchádzalo tomu vypracovanie znaleckého posudku.

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v ňom aj v roku 2013 spomína množstvo trhlín na vozovke. Povinnosťou SŠHR bolo nedostatky odstrániť tak, aby k zosuvu nedošlo.

Navyše, vznik kaverny podľa ÚVO nemôže odôvodňovať rekonštrukciu ciest v celom areáli a vybudovanie odvodňovacieho kanála, ktorý tam pôvodne ani nebol. Rovnako poškodením cesty v uzavretom areáli nehrozilo bezprostredné ohrozenie života, zdravia ľudí či životného pro-stredia.

Záverom kontroly teda je, že podmienky na obstarávanie opravy prostredníctvom priameho rokovacieho konania splnené neboli. SŠHR tak pri tendri porušila zákon.

Kičurovi hasiči

Príprava zákazky na opravu cesty bola v réžii odboru správy majetku a investícií SŠHR, ktorého vtedajším riaditeľom bol Jozef Jantoš. Inicioval, komunikoval aj schválil postup zadávania zákazky priamym rokovacím konaním a predsedal výberovej komisii, ktorá posudzovala ponuky uchádzačov.

Mal aj iné aktivity. Bol napríklad predsedom Dobrovoľného hasičského zboru Oravského záchranného systému.

Vlani ho obvinili z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu s machináciami pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Po januárovom prepustení z väzby ho stíhajú na slobode.

Generálny riaditeľ Sekcie štátnych hmotných rezerv Jozef Jantoš (vľavo) a predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura (v strede).
Zdroj: Jaroslav Novák
Generálny riaditeľ Sekcie štátnych hmotných rezerv Jozef Jantoš (vľavo) a predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura (v strede).

Zo zápisnice z vyhodnotenia súťažných ponúk vyplýva, že v komisii sedel aj Karol Džupa, exposlanec HZDS spájaný s kauzou kupovania poslancov z roku 2005, či neskoršia riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Gabriela Bartošová, v máji tohto roka zadržaná NAKA pre podozrenie z korupcie. Súťažné podklady zas podpisom schválil Kajetán Kičura, vtedajší predseda SŠHR, dnes väznený pre korupciu.

SŠHR predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslila na 192-tisíc eur bez DPH a do priameho rokovania prizvala štyri stavebné firmy, ktoré následne predložili ponuky. Najmenej si za vypýtala už zrušená Oravská stavebno-cestná spoločnosť (OSC) so sídlom v Modre. Suma 230-tisíc eur s DPH sa zhoduje s predpokladom správy rezerv. Ďalšie stavebné firmy – Artico z Košíc, PEGAtsp z Oravskej Lesnej a Fiska z Námestova, predložili drahšie ponuky a neuspeli. 

Pozoruhodné je, že šéf víťaznej Oravskej stavebno-cestnej spoločnosti Marek Jančo aj šéfovia neúspešných firiem Juraj Kožák z Artica a Peter Noga z PEGAtsp boli členmi toho istého dobrovoľného hasičského zboru, ktorému manažér správy rezerv Jozef Jantoš predsedal.

Určite sa poznali najmenej od roku 2013, keď sa ich mená objavili v zápisnici z ustanovujúcej schôdze zboru. Ak súťaž pripravuje a vyhodnocuje človek, ktorý do nej pozve prakticky len firmy kamarátov, s veľkou pravdepodobnosťou ide o možný konflikt záujmov.

SŠHR ako obstarávateľ sa existenciou takéhoto konfliktu nezaoberala, napriek tomu, že jej to zákon nariaďuje. ÚVO preto konštatuje, že šlo o konanie v rozpore so základným princípom transparentnosti verejného obstarávania.

Úraduje polícia

Otázkou možného konfliktu záujmov a možnosťou porušenia zákona o verejnom obstarávaní sa už zaoberá polícia, na ktorú bolo podané trestné oznámenie. „Trestné oznámenie v predmetnej veci bolo podané zo strany Správy štátnych hmotných rezerv SR za súčasného vedenia“ potvrdila pre TREND riaditeľka kancelárie predsedu SŠHR Natália Petríková.

Oprava prístupovej cesty k pšeničnému silu v Brezinách-Podzámčoku je najdrahšou, no nemusí byť jedinou zmluvou, ktorú SŠHR pod vedením K. Kičuru prihrala firmám oravských hasičov.

Tá podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv s firmou OSC počas jeho úradovania podpísala aj ďalšie štyri zmluvy v súhrnnej hodnote 185-tisíc eur. Firme Artico sa cez tri zákazky ušlo 150-tisíc eur a firme PEGAtsp jedna zákazka za 75-tisíc eur.