V súčasnosti má takmer každý človek jednoduchý prístup k vysokokalorickým lacným jedlám. Výsledkom je, že vo väčšine krajín sa z roka na roka zvyšuje počet obéznych ľudí, pričom alarmujúca situácia je predovšetkým pri deťoch. Málo pohybu, stres a nesprávne stravovanie vedú v mnohých prípadoch k ťažkostiam, ktoré môžu mať za následok aj vážne, často smrteľné choroby.

Jedným z riešení môže byť stravovací režim, ktorý na mieru vytvorí nutričný terapeut, výživový poradca, prípadne profesionálny fitnestréner. Tvorba jedálneho lístka spočíva predovšetkým v počítaní makronutrientov, čo zaberá veľmi veľa času – rádovo osem až dvanásť hodín –, ktorý by odborník mohol venovať práci s klientom. Množstvo času stráveného nad tvorbou stravovacích plánov inšpirovalo Michala Páleníka, aby sa poobzeral po nástrojoch, ktoré by boli schopné prácu výrazne zrýchliť a zjednodušiť.

M. Páleník študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na šport a zdravie. Už počas štúdia sa aktívne venoval problematike stravovania. Čoraz viac ľudí si od neho pýtalo vytvorenie stravovacieho plánu. „Na svoje zhrozenie som zistil, že po nie úplne najkratšom vyhľadávaní na internete som našiel riešenia, ktoré boli technologicky veľmi zastarané, a hlavne princíp, na ktorom pracovali, bol neefektívny. Mal som predstavu, ako to má fungovať, a nerozumel som, prečo také riešenie nikde na svete ešte nie je,“ tvrdí.

Vývoj podobnej aplikácie je náročný

Netrvalo dlho a so svojím nápadom oslovil kamarátku z IT prostredia. Zo začiatku vytvorili jednoduchý nástroj v programe Excel, ktorý dokázal vytvoriť matematické prepočty podľa zadaných kritérií. Neskôr oslovili ďalších programátorov, ktorí pomohli z tabuliek vytvoriť plne funkčný soft-vér. Dnes sú to už štyri roky, čo na trhu existuje aplikácia s názvom Planeat. Ide o veľmi sofistikovaný a prepracovaný systém, ktorý sa neustále vyvíja.

Online nutričná aplikácia slúži ako nástroj pre odborníkov, v ktorom vytvárajú špecifické stravovacie plány vzhľadom na diagnózy a ciele klientov. Tento nástroj umožňuje expertom venovať 70 percent času klientovi a nie prepočtom, čím sa značne zvyšuje efektivita ich práce, kvalita výstupu, presnosť a použiteľnosť v praxi.

Pod projekt iWatt je podpísaná Východoslovenská energetika a poradenská firma Aspiro. 
Na fotke je riaditeľ digitálneho a korporátneho poradenstva spoločnosti Aspiro David Března.
Neprehliadnite

Start-up iWatt spája príjemné s užitočným. Motivuje k pohybu a pomáha malým klubom

„Vyvinúť podobnú aplikáciu bolo nesmierne náročné, pretože sme začínali od nuly. Nič podobné technologicky neexistovalo. Všetky systémy fungovali na opačnom princípe, pričom zodpovednosť za prepočty prenášali na experta namiesto toho, aby sa táto časť automatizovala. Táto automatizácia sa v aplikácii Planeat volá generátor, ktorý na základe zložených dát umožní prepočítať recepty podľa zadaných vstupov a navrhnúť optimálne riešenie na mieru tomu, čo klient potrebuje,“ vysvetľuje M. Páleník.

S financiami pomohol aj investor

Celý projekt bolo už od začiatku nutné financovať, pričom väčšina prostriedkov smerovala predovšetkým na mzdy programátorov a nákup serverov. M. Páleník sa rozhodol všetko platiť sám zo svojich úspor. Postupne sa však peniaze začali míňať a technológie napredovali. Od renomovaných odborníkov v oblasti výživy získal pozitívnu spätnú väzbu, čo celý tím posúvalo vpred napriek nedostatku financií.

M. Páleník si neskôr uvedomil, že nato, aby projekt posunul na vyššiu úroveň, mu chýbajú podnikateľské skúsenosti. Ako sám hovorí, neverí na náhody, no časom sa spoznal s klientkou, ktorá sa vrátila na Slovensko po rokoch strávených v zahraničí, kde pôsobila na manažérskych postoch v bankovníctve.

„Ide o osobu, ktorá je špičková top manažérka. Planeat ju zaujal, ponúkla svoje skúsenosti a čas na pár dní v týždni. Momentálne sú to už štyri roky, čo je vo firme, a stala sa z nej aj moja spoločníčka. Ja som začínal s víziou a vidím do pozadia firmy, ona je, naopak, doma v biznisovej stránke, vidí do marketingu a zvláda ne-smierne veľa rolí. V tomto sa celkom slušne dopĺňame,“ tvrdí M. Páleník.

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje cieľová skupina, pre ktorú je Planeat vytvorený
 

Problémy s financiami Planeat nakoniec vyriešil vstupom investora, ktorý podporil aj myšlienku expanzie do zahraničia. Dlho hľadali investora z trhu, na ktorý chcú vstúpiť, keďže ten slovenský je zatiaľ v určitých veciach pozadu. Slovensko vo firme berú skôr ako inkubátor a trh, na ktorom overia základnú myšlienku a tú potom implementujú na ďalšie, z biznisového hľadiska zaujímavejšie trhy. Celý problém tkvie v tom, že na Slovensku neexistuje cieľová skupina, pre ktorú je Planeat vytvorený.

Reč je o lekároch a nutričných terapeutoch, ktorí sa zaoberajú medicínskymi diagnózami v súvislosti so stravou, majú na to vzdelanie, kompetencie, sú napojení na zdravotné poisťovne a pracujú v akomsi konzíliu odborníkov. Na Slovensku zatiaľ nie je možné vyštudovať odbor nutričný terapeut, no v Česku to už možné je a v Rakúsku či v mnohých ďalších krajinách je to samozrejmosť.

„U nás je problém v tom, že výživové poradenstvo môže robiť ktokoľvek. Je to voľná živnosť, neexistujú akreditované kurzy a nie je to ničím kontrolované. Často sa stáva, že poradenstvo vykonávajú ľudia, ktorí nemajú v tejto oblasti ani základné vedomosti. Snažili sme sa rozbehnúť rôzne rokovania s poisťovňami, ale aj s ďalšími inštitúciami, no nemáme čas čakať na to, kým sa niečo rozbehne. Čo sa týka tohto, reakcia na nové možnosti je veľmi pomalá,“ dodáva M. Páleník.

Na Slovensku neexistuje cieľová skupina, pre ktorú je Planeat vytvorený
Zdroj: Planeat
Na Slovensku neexistuje cieľová skupina, pre ktorú je Planeat vytvorený

Aplikácia pre odborníkov

Samotná online aplikácia je rozdelená na dve verzie – medicínsku a lifestylovú, pričom prvá z nich je sprístupnená len tým, ktorí majú adekvátne vzdelanie. K dispozícii je aj demoverzia pre tých, ktorí si chcú aplikáciu len vyskúšať. Planeat funguje takzvaným kreditovým systémom, čo znamená, že používateľ platí len za tie funkcionality, ktoré chce využívať. Na základe vopred zadaných parametrov o klientovi aplikácia dokáže veľmi rýchlo vygenerovať detailné recepty s inštrukciami, ktoré sú šité na danú diagnózu, chuťové preferencie, intolerancie, alergie či finančné možnosti klienta.

Odborník si pri tvorbe stravovacieho plánu vyberá aj z takzvaných šablón, čo je niečo ako súbor pravidiel, ktoré navrhli experti z oblasti stravovania pre danú diagnózu. V konkrétnych šablónach je potom určené, aké jedlá sa tam môžu objavovať a v akých pomeroch. Šablóny sa rozlišujú podľa zdravotných problémov klienta, pričom môže ísť napríklad o neurologické ťažkosti, gastroproblémy či diabetes. Každú medicínsku šablónu validoval lekár, vstupy dávajú napríklad aj nutriční terapeuti, lekárnici a iní odborníci na výživu.

V aplikácii nechýba možnosť vybrať si z chuťových preferencií.
Zdroj: Planeat
V aplikácii nechýba možnosť vybrať si z chuťových preferencií.

Výhodou online riešenia je to, že ľudia z lokálnych trhov navrhujú, aké potraviny a jedlá by sa mali v systéme nachádzať. Používatelia navyše môžu dať tvorcom spätnú väzbu a rôzne návrhy, ktoré je možné postupne do systému zakomponovať. Schopnosť reagovať na požiadavky klientely je podstatne rýchlejšia než v prípade konkurenčných systémov.

Aplikácia zatiaľ nie je prístupná laickej verejnosti, no už aj o tom bolo v Planeat niekoľko diskusií. „Veľmi ťažko sa mi vysvetľuje ľuďom mimo odboru, prečo to nie je úplne najsprávnejšie riešenie, minimálne spočiatku. Odborník by tam mal byť najmä preto, že osobný prístup a koučovanie klienta je aspoň na začiatku veľmi dôležité. V budúcnosti určite chceme spraviť nejakú kombináciu, no teraz máme v rukách nástroj pre odborníkov, ktorí to zostavia, a potom si to už bude môcť používateľ manažovať sám. No to je už aj otázka kapacít a financií,“ hovorí M. Páleník.

Na webovej stránke Planeat je vytvorená sekcia pre verejnosť, kde môžu laici o jedálny lístok požiadať. Jeho tvorba sa následne pridelí odborníkom, ktorým M. Páleník dôveruje a o ktorých vie, že svoju prácu vykonávajú kvalitne.

Online nutričná aplikácia slúži ako nástroj pre odborníkov, v ktorom vytvárajú špecifické stravovacie plány vzhľadom na diagnózy a ciele ich klientov
Zdroj: Planeat
Online nutričná aplikácia slúži ako nástroj pre odborníkov, v ktorom vytvárajú špecifické stravovacie plány vzhľadom na diagnózy a ciele ich klientov

Prioritou sú zahraničné trhy

V týchto mesiacoch sa spúšťa betatestovanie na rakúskom trhu, po ktorom príde na rad ostrá prevádzka. Každý trh je niečím špecifický a to isté platí v oblasti stravovania. Aplikácia preto musela byť prispôsobená zvyklostiam miestnych klientov. Napríklad v Rakúsku sú ľudia zvyknutí na to, že sa všade podáva káva s dezertom. Okrem toho majú svoje typické jedlá a zvyčajne si nevaria. Častejšie navštevujú reštaurácie, pričom sú veľmi citliví na zvyšky potravín. Podobná situácia je napríklad v Spojenom kráľovstve, kde v multikultúrnom Londýne treba brať ohľad aj na náboženstvo spojené s určitými obmedzeniami v stravovaní. Aj na takéto detaily museli myslieť pri vývoji aplikácie.

M. Páleník si dodržiavanie stravovacích plánov overuje nielen v rámci vlastnej praxe, ale aj v nemocniciach či na univerzitách. Okrem toho pôsobí ako hlavný odborník na výživu v televíznej relácii Extrémne premeny, kde všetci účinkujúci fungujú práve na jedálničkoch vytvorených prostredníctvom aplikácie Planeat.

Aplikácia zatiaľ nie je prístupná laickej verejnosti, ale slúži len odborníkom
 

V súčasnosti má Planeat na Slovensku pokrytých odhadom 70 percent trhu, pričom pred rokom a pol expandoval do susednej Českej republiky. Planeat v súčasnosti používa Národný onkologický ústav, Národný ústav detských chorôb, výživoví poradcovia, fitnestréneri či fitnescentrá. Okrem toho softvér slúži na výučbu, pričom ho začala využívať napríklad Fakulta medicíny Karlovej Univerzity v Prahe.

„Snažíme sa podporovať vzdelávanie. Sú inštitúcie, ktorým sme soft-vér poskytli na vedecké a výskumné účely bezplatne. Ide napríklad o Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied či Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Boli sme na niekoľkých univerzitách, kde študenti mali predmety zamerané na nutričné poradenstvo, a keď sme prezentovali tento softvér ako novú technológiu, študenti sa len nechápavo pozerali na profesorov, ako sa mohli niekoľko rokov učiť na kalkulačkách a excelovských tabuľkách, keď to ide aj stlačením jedného tlačidla,“ hovorí M. Páleník.

Aplikácia aj ako zdravotnícka pomôcka

V súčasnosti tvorí Planeat celý ekosystém ľudí, ktorí sa venujú rôznym činnostiam. Celkovo ide o sedem interných pracovníkov a približne 25 externých, ktorí sa venujú prevažne vylepšovaniu aplikácie. Časom chcú rozšíriť tím programátorov, no všetko je to otázka financií a kapacít. M. Páleník hovorí, že aktuálne majú nápady na desať rokov dopredu, či už ide o vytvorenie mobilnej aplikácie, alebo jej napojenie na reštaurácie. Všetko chce svoj čas a určitú postupnosť.

V najbližšom období Planeat otestuje rakúsky trh a v prípade úspechu spoločnosť plánuje každý rok expandovať do ďalšej krajiny. V budúcom roku by to malo byť Nemecko, za ktorým by malo nasledovať Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo či severské štáty. Popritom chce na Slovensku udržiavať a rozvíjať trh do takej miery, ktorý jej umožní budovať ekosystém. Aktuálne sa Planeat nachádza v procese registrácie ako zdravotníckej pomôcky, čím sa výrazne odlíši od iných nutričných aplikácií.