Zaujímavý start-up môže vzniknúť aj vtedy, keď to najmenej očakávate. Podobne je na tom iWatt. Jeho myšlienka vznikla v spoločnosti Aspiro, ktorá pracovala na projekte pre Východoslovenskú energetiku (VSE). V rámci projektu riešila, ako dosiahnuť väčšiu interakciu s klientmi v digitálnom prostredí v oblasti inej, než je kľúčový biznis elektriny. Z viacerých možností sa zrodil koncept generovania a výmeny pozitívnej energie iWatt.

„Myšlienka a koncept iWatt sa rozvinula výrazne nad rámec projektu digitálnej stratégie, a preto sme sa spolu s manažmentom VSE rozhodli, že tento koncept dáva zmysel postaviť úplne samostatne. Takto vznikol iWatt ako samostatná aktivita a firma vlastnená spoločne Aspirom a VSE ako hlavným partnerom,“ hovorí riaditeľ digitálneho a korporátneho poradenstva spoločnosti Aspiro David Března.

Partneri sú dôležití

Cieľom aplikácie iWatt je podpora aktívneho životného štýlu a šírenie pozitívnej energie. Používateľom umožňuje transformovať ich pohybovú energiu do virtuálnych bodov – takzvaných iWattov. Tie môžu používatelia využiť na podporu svojich obľúbených športových klubov alebo ich vymeniť za rôzne výhody a produkty v iWatt EnergyShope.

Úvodnú fázu projektu financovala spoločnosť VSE, pretože iWatt vznikol práve počas prác na jej projekte. Rovnako sa podieľa na marketingových aktivitách. Aspiro ako poradenská firma priniesla do projektu úvodnú ideu, ktorá bola postupne zapracovaná a dotiahnutá do realizácie. Zároveň firma riadi dodávku IT riešení. Spoločne s VSE tímom zabezpečuje prevádzkový tím, riadi business development a hľadanie nových partnerov pre iWatt. Pre Aspiro je to investícia do projektu, pretože veria, že táto myšlienka má veľký potenciál, a hoci sú primárne konzultačnou firmou, práve takýmto projektom sú otvorení a ochotní na ne staviť nielen ako konzultanti, ale aj ako partneri vo firme.

Fakty o aplikácii
  • Aplikáciu používa viac ako 45-tisíc používateľov, pričom každý deň pribúda približne sto ďalších  
  • Takmer polovica používateľov využíva iWatt aspoň raz za týždeň  
  • Dve tretiny vygenerovaných iWattov dávajú ľudia športovým klubom, zvyšnú časť si menia v obchode za výhody a produkty  
  • Klubom sa zatiaľ prerozdelilo viac ako 80-tisíc eur

Aktuálne je do iWatt zapojený spoločný tím Aspiro a VSE, ktorý sa skladá z piatich až siedmich ľudí. Okrem toho využívajú externých dodávateľov, ktorí sa venujú najmä IT vývoju a marketingovej komunikácii. Čo sa ďalšieho financovania týka, prostriedky by mali plynúť z nových partnerstiev, pretože aplikácia má komerčný potenciál. „Partneri dokážu prepájať svoju podnikateľskú činnosť so zdravým životným štýlom alebo športom. Aplikácia iWatt je multipartnerská platforma, čo znamená, že sme otvorení spolupráci s rôznymi firmami, ktoré zapadajú do nášho konceptu. Kľúčovým prínosom iWattu pre našich partnerov sú aktívni používatelia v digitálnom prostredí okolo témy, ktorá je pre nich zaujímavá, zábavná a spoločensky dôležitá,“ dodáva D. Března.

Pomôže aj pár stoviek eur

Predovšetkým malé športové kluby majú s financovaním svojej činnosti každý rok čoraz väčšie problémy. Peňazí v športe je málo a väčšina klubov sa spolieha na príspevky od sponzorov či sympatizantov. Aplikácia iWatt rieši hneď dva problémy. Na jednej strane prerozdeľuje sponzorské peniaze primárne pre menšie športové kluby na Slovensku, na druhej strane motivuje ľudí na pohybové aktivity. Výhodou je, že používatelia ani kluby za aplikáciu neplatia.

šek, iWatt
Zdroj: iWatt

Do aplikácie sa môžu zapojiť aj profesionálne športové kluby, no aplikácia je vhodná predovšetkým pre tie komunitné, ktorým reálne pomôže aj menšia suma na nákup vybavenia, režijné náklady či na rôzne iné činnosti, ktoré si vyžadujú určité výdavky. Podľa zakladateľov aj samotná prax ukazuje, že drvivá väčšina príspevkov putuje práve poloprofesionálnym športovým klubom.

„Ohlas klubov je veľmi pozitívny. Naším cieľom pri prerozdeľovaní sponzorských peňazí je práve podpora menších klubov. V tomto prípade sme sa riadili logikou, že radšej viac menších klubov ako jedna veľká podpora pre jeden klub. Keď takýmto klubom pošleme pár stoviek eur, má to na nich reálny dosah. Pekný príklad je jeden menší športový klub Dynamo Motešice, ktorý z našich sponzorských peňazí financoval obnovu vykurovania svojich priestorov,“ hovorí D. Března.

FutbalTour je najväčšia športová cestovná kancelária na Slovensku.
Neprehliadnite

Z deväťmiliónových tržieb na nulu alebo: Ako koronavírus zamával s cestovaním za športom

Všetko je transparentné

Aplikácia funguje veľmi jednoducho. Používatelia zbierajú iWatty za rôzne pohybové aktivity namerané cez tracker v aplikácii iWatt alebo cez aplikácie Strava, Apple Health, Google Fit či Garmin Connect, ktoré je možné s aplikáciou iWatt priamo prepojiť. K dispozícii je viacero aktivít, pričom ich dostupnosť sa líši od používanej aplikácie. Na výber je napríklad bicyklovanie, plávanie, turistika, lyžovanie a mnohé iné. Body v podobe iWattov sa používateľovi ukladajú na jeho účet do virtuálnej batérie. A rovnako ako batérie v bežnom živote, i táto sa postupom času vybíja.

Pre výpočet iWattov sa používa celkom zložitý vzorec, v ktorom sa berie do úvahy typ aktivity, jej trvanie, prekonaná vzdialenosť a pri indoorových aktivitách aj kalórie. Čím kvalitnejší výkon, tým viac iWattov je pripísaných. Ak sa však bude používateľ snažiť len o predstieranie športu a manuálne zadá nereálne aktivity alebo použije roboty, iWatty mu započítané nebudú.

TREND: DAVID BŘEZNA
Zdroj: ROBO HUBAČ

Športovým klubom stačí, aby sa v aplikácii zaregistrovali. Platforma je otvorená aj pre partnerov, ktorí sa môžu zapojiť sponzorskými peniazmi. Aktuálne sa do aplikácie zapojila napríklad jedna zo zdravotných poisťovní, ktorá spustila extra sponzorské kolo, kde na úvod venuje športovým klubom päťtisíc eur. Sponzorské kolá sú v aplikácii pravidelne vyhlasované. Športové kluby súťažia o sponzorské peniaze podľa toho, koľko iWattov získali od používateľov. Spoločnosť zaviedla špeciálny algoritmus, ktorý zohľadňuje veľkosť klubu a to, koľko peňazí klub dostane. Cieľom je, aby aj malé kluby mali šancu oproti tým väčším. V princípe to znamená len toľko, že čím väčší klub, tým viac iWattov musí získať od väčšieho počtu ľudí, aby mal nárok na získanie finančných prostriedkov. Výsledkom je, že kluby do celého diania zapájajú aj svojich členov a komunitu, aby sa vyzbieralo čo najviac iWattov.

Expanzia do zahraničia

O aplikácii sa už hovorí aj za hranicami, a preto sa logicky začína uvažovať aj o prípadnej expanzii. „Aktuálne registrujeme silný záujem o realizáciu rovnakého konceptu v Česku, pričom sa už začali diskusie s konzorciom väčších firiem, s ktorými rozmýšľame, ako iWatt spustiť,“ hovorí D.Března.

E-šport výrazne rástol aj počas pandémie koronavírusu
Neprehliadnite

E-šport ťaží z koronavírusu. Opäť rástol a trhal rekordy

Pretože sa počas pandémie nového koronavírusu ukázalo, že aj v tomto čase sú ľudia aktívni, platforma iWatt sa rozšírila o miesto, kde sa môžu konať rôzne virtuálne športové podujatia. Používatelia sa na ne môžu prihlásiť v aplikácii, pričom daný šport potom môžu vykonávať bez nutnosti sa fyzicky zúčastniť na mieste konania. Aplikáciu plánujú poskytnúť ako celonárodnú platformu na organizovanie virtuálnych športových udalostí. Týmto spôsobom môže iWatt nahradiť zrušené športové podujatia a zároveň motivovať na fyzickú aktivitu aj amatérskych športovcov.

Dnes používatelia rozhodujú o umiestnení sponzorských peňazí do športových klubov, no zakladatelia rozmýšľajú o možnosti rozšírenia získavania iWattov aj za iné aktivity než šport. V hre je aj podpora lokálnych projektov zameraných napríklad na školstvo či ekologické správanie.  

Čo na to TREND?

+ Zastrešenie silným firemným partnerom
+ Zameranie na aktívny životný štýl
+ Možnosť expanzie do zahraničia

– Ponuka výhod v Energy Shope by mohla byť pestrejšia
– S nárastom používateľov musí rásť aj počet partnerov