Masové nákupy Slovákov v zahraniční sú len jedným zo symptómov rastúcich cien. A zďaleka sa netýkajú iba Slovákov, keďže globálna inflácia rastie tempom až šesť percent ročne. 

Napríklad americký spotrebiteľ stratí na rastúcich cenách potravín, energií a nájmov viac ako 250 dolárov mesačne. Pre spotrebiteľov je inflácia negatívnym šokom.

Ťažká voľba

Pokiaľ infláciu nevykompenzujú rastúce mzdy, prejaví sa ekonomickou recesiou. A ak ju vyššie platy vykompenzujú, prejaví sa započítaním inflácie do budúcich očakávaní.

Ani jeden z variantov nie je pre vlády a centrálne banky pozitívny. Napriek tomu politici veria, že dokážu nájsť optimálne riešenie, ktoré zabezpečí klesajúcu infláciu a udržanie ekonomického rastu zároveň.

Vinník je zrejmý

Paradoxne, vysokú infláciu pritom spôsobili práve vlády a centrálne banky.

Ekonomiky zasypali historicky rekordnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v rovnakom čase, keď sa globálne dopravné tepny zúžili. Ponuka a dopyt nemali inú možnosť, len sa pretnúť na omnoho vyššej cene.

Prepravné firmy síce tvrdia, že zlepšenie dodávateľsko-odberateľskej siete je na obzore, bude však iba postupné a pomalé. Medzitým ďalej rastú mzdy aj ceny nehnuteľností, čo vyvoláva otázky, na akej vysokej úrovni sa inflácia nakoniec stabilizuje.

Stagflácia prichádza

Plnenie inflačných cieľov centrálnych bánk je v nedohľadne. Ich rozhodovanie tak opäť skĺzava do binárneho scenára – vysoká inflácia alebo ekonomická recesia. Ak budú dlho váhať, môžu nastať oba zároveň. Slovo stagflácia začne získavať na význame.

Vo svete plnom nerealistických očakávaní pritom nepôjde o krátku epizódu vyššej inflácie či miernej recesie.

Svet vyše dekády žil v rozprávke, ktorej hlavnými protagonistami boli nulové sadzby a kvantitatívne uvoľňovanie. S ústupom ich pozícií sa pod tlak dostane celá ekonomika a následne aj finančné trhy. Už teraz čísla z Európy aj zo Spojených štátov ukazujú, že ekonomický rast klesá a mzdy rastú.

Výpredaj pokračuje

Pokračovanie výpredaja na akciových trhoch má rovnako jasné kontúry. Pokiaľ bude ekonomika silná, výpredaje budú plytké. No ak príde recesia, ich dno sa môže výrazne prehĺbiť.

Navyše eurozóna takmer zabudla, že jej súčasťou je množstvo krajín, ktoré bez podpory centrálnych bánk neprežijú. Jednoducho, súčasná inflácia má potenciál priniesť zmenu paradigmy. V oblasti ekonomickej, finančnej aj politickej.

Rok 2022 bude ďalší, ktorý sa nebude dať označiť ako nudný či ľahko predvídateľný. Viac v novom čísle: 

Inflačný šok
Zdroj: Trend