Dodávatelia elektrickej energie a plynu v SR
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
201820172018/17201820172018201720182017
1.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava1 539 7371 509 3672,0nn288 753318 462705724
2.Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 21 124 5021 064 9975,6nn99 15097 5691 8591 811
3.Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Žilina 2, 31 024 7731 004 7822,0179 429260 38076 071139 826n1 630
4.Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice 2814 000780 6854,3nn59 00045 9041 6451 592
5.Elgas, k.s., Považská Bystrica 4401 238277 38044,7-3 299-4 125-52-3 1483131
6.ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava291 774250 55516,5-11 083-12 045-11 647-3 1493134
7.Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., Bratislava 5208 355185 13412,51 582-2 195897-4 0213731
8.LE Trading, a.s., Bratislava197 430163 19121,03 648-6 3112 14915533
9.Magna Energia, a.s., Piešťany194 999157 58223,72 4315936342023335
10.Pow-en, a.s., Bratislava181 106133 99035,29 9668 7416 1857 4453030
11.MET Slovakia, a.s., Bratislava121 521106 45414,24753085525109
12.Energy Trading Company, s.r.o., Nitra97 86893 1025,18342 2284611 244811
13.Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava96 60092 8124,1n-2 176n-4 738n15
14.Vemex Energo, s.r.o., Bratislava78 32890 160-13,1-2 883-748-4 598-1 3911213
15.V-Elektra Slovakia, a.s., Martin45 86839 39316,46571 244368843109
16.Business Commercial Finance, s.r.o., Banská Bystrica 637 00535 1985,19111 5801 05766256
17.GasTrading, s.r.o., Levice18 92816 26316,42 1182 0797836461516
18.Chemosvit Energochem, a.s., Svit16 25117 546-7,45 2935 3571 6092 1576761
19.Energa Slovakia, s.r.o., Bratislava9 48122 894-58,6-623-1 517-865-1 86035
20.KLF – Energetika, a.s., Kysucké Nové Mesto7 7127 815-1,31 7051 5671397988
21.Duslo Energy, s.r.o., Šaľa7 4216 7969,213619910415300
22.MFGK Slovakia, s.r.o., Bratislava950158 286-99,4-145428-6145065
23.Carbounion Slovakia, s.r.o., Bratislava1973 059-93,64105-327611
24.Lumius Slovakia, s.r.o. v likvidácii, Žilina 7755 987-100,0-41-6 160206-6 82617
CM European Power Slovakia, s.r.o., Bratislava 898 84937 6178 131104
Right Power, a.s., Žilinan101 332nn4 612n1 241n41
Energie2, a.s., Bratislavan69 539nn650n101n24
JAS Energy Trading, s.r.o., Dunajská Stredan65 396nn308n98n0
Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava63 59063 786-0,39 6389 086-879-632318329
A.En. Slovensko, s.r.o., Martinn39 631nn517n10 291n8
Veolia Energia Levice, a.s., Bratislava 9n28 395nn8 154n-2 829n30
Chemes, a.s., Humennén24 050nn5 321n-296n219
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronomn18 612nn283n1 808n120
Probugas, a.s., Bratislavasn12 413nn1 912n90n51
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru; 2 Údaje sú konsolidované; 3 Do 31. decembra 2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina; 4 Od 1. marca 2017 zmena právnej formy z s.r.o. na k.s. Z toho dôvodu sú údaje za rok 2017 len za desať mesiacov; 5 Do 30. apríla 2018 SE Predaj, s.r.o., Bratislava; 6 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018; 7 Spoločnosť je od 1. januára 2018 v likvidácii; 8 Spoločnosť 1. januára 2018 zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Slovnaft, a.s., Bratislava; 9 Do 3. mája 2019 Slovintegra Energy, a.s., Bratislava; n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses