Zároveň platí, že nápady postavené na najnovších technológiách alebo komunikujúce prostredníctvom moderných mobilných aplikácií často prinášajú ľudia pracujúci mimo verejnej správy a úradov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa preto už vlani rozhodlo osloviť mladé talenty, študentov a expertov  a s otvorenou hlavou počúvať ich nápady, ako život občanov vďaka technológiám uľahčiť.

Realizuje tak prostredníctvom série hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Na Slovensku máme veľa talentovaných študentov, IT nadšencov a odborníkov, ktorí majú skvelé nápady. Dlhodobo však bojujeme s odlivom mozgov do zahraničia. Hackathony sú spôsobom, akými sa ich snažíme zapájať do aktivít na Slovensku, kde nám môžu pomôcť ľuďom prinášať jednoduché a efektívne digitálne riešenia uľahčujúce bežný život.“ uviedol minister informatizácie Peter Balík. Prvé tri hackathony MIRRI organizovalo v priestoroch coworkingového centra Campus Cowork v Bratislave, kde počas roka pracuje množstvo už svetovo známych aj začínajúcich slovenských startupov, no zďaleka nemajú byť len o firmách a odborníkoch z hlavného mesta.

Víťazi predchádzajúcich hackathonov: tím Pishkotky, víťaz Hackathonu Hacknime dezinformácie
Zdroj: MIRRI SR
Víťazi predchádzajúcich hackathonov: tím Pishkotky, víťaz Hackathonu Hacknime dezinformácie

Mladé talenty riešia problémy, ktoré trápia samosprávy a regióny po celej SR

MIRRI sa snaží regióny inovovať a riešiť každodenné problémy ich obyvateľov. Témy hackathonov preto mohli na základe výzvy MIRRI zverejnenej ešte októbri 2022 navrhnúť  ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, obce a VÚC. MIRRI ich požiadalo, aby sa prihlásili s témami a konkrétnymi problémami, na aké by mohli ponúknuť odpoveď práve moderné technológie, dáta a mladé talenty, ktoré s nimi dokážu pracovať.

Z desiatich prihlásených žiadostí boli vybrané tri regionálne samosprávy, ktoré môžu na implementáciu riešení navrhnutých na hackathonoch v implementačnej časti získať až 100 000 eur z Plánu obnovy a odolnosti.

MIRRI SR doteraz zorganizovalo tri takéto hackathony. Prvý sa niesol v téme boja proti dezinformáciám, ktoré Slovensko trápili aj pred začiatkom vojny na Ukrajine. Víťazný tím v zložení dvojice študentov Fakulty informačných technológií VUT Brne pod vedením Marianny Szarkovej navrhol mobilnú aplikáciu plnú gamifikovaných testov na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia, ktoré môžu žiaci na stredných školách každý týždeň vypĺňať a porovnávať si svoje skóre. 

Rovnako celoslovenský zásah ako vzdelávanie študentov v boji proti dezinformáciám, mal aj druhý hackathon zameraný na motiváciu seniorov zvyšovať svoju digitálnu gramotnosť.

Tretí a zatiaľ posledný hackathon, ktorý sa konal počas júna, umožnil tímom zamerať sa na návrh inovatívnych digitálnych riešení, ktoré využívajú štátne API Moje dáta. Vďaka nemu mohli navrhnúť digitálne služby uľahčujúce vypĺňanie formulárov alebo životné situácie pri narodení dieťaťa, odchode do dôchodku, presťahovaní či zakladaní s.r.o.-čiek – všetko vďaka prístupu k údajom, ktoré úrady od občanov už majú a nie je preto nevyhnutné vyplniť ich znova. Ministerstvo má teraz možnosť niektoré prezentované služby zapracovať do reálneho života, kde pomôžu občanom pri každodenných situáciách.  

Na hackathony prichádzali súťažiaci z celého Slovenska, čo dokazuje, že šikovných študentov a odborníkov dnes produkujú školy po celej krajine.

Mladé talenty dostanú vďaka MIRRI šancu zmeniť krajinu znova

Doterajšia účasť aj prínos hackathonov má, podľa odborníkov z MIRRI, obrovský význam a dôležitosť. Preto je už dnes jasné, že budú pokračovať. “Takýto prístup k zavádzaniu inovácií je vo svete bežný a úspešný. Naše ministerstvo otvára dvere IT komunite, aby sa zapájala do riešenia aktuálnych digitálnych potrieb spoločnosti a do zjednodušenia služieb verejnej správy. Víťazné návrhy z predchádzajúcich hackathonov sú už v implementačnej fáze a verím, že sa ich podarí pretaviť do funkčných digitálnych riešení,“ doplnil minister Balík.

Víťazi predchádzajúcich hackathonov: tím Valec, víťazi Hackathonov Digitálni seniori a Manažment osobných údajov
Zdroj: MIRRI SR
Víťazi predchádzajúcich hackathonov: tím Valec, víťazi Hackathonov Digitálni seniori a Manažment osobných údajov

So stále lepším vzdelávaním a prístupom mladých ľudí k moderným technológiám na Slovensku pribúda aj odborníkov na IT, mobilné aplikácie a digitalizáciu. Hackathony preto rozhodne budú pokračovať. Septembrový, hneď po začiatku školského roka (8. a 9. septembra 2023), sa bude konať opäť v Bratislave, avšak sústredí sa na mestskú časť Staré Mesto a tému regulácie vjazdu vozidiel do historického centra. Nasledujúci v Prešove v termíne 20. až 21. októbra bude riešiť tému Digitálne dvojča a na 10. až 11. novembra je naplánovaný hackathon v Trenčíne s témou Systém riadenia investičných projektov.

Podobné podujatia však určite neskončia len týmito termínmi. Do roku 2026 MIRRI, v spolupráci s Campus Cowork, plánuje zorganizovať ďalších 11 tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR.

MIRRI bude preto aj naďalej pokračovať vo vyhlasovaní nových výziev na témy hackathonov, do ktorých sa budú môcť so svojimi témami prihlasovať inštitúcie verejnej správy. Pre viac informácií sledujte web a sociálne siete Hacknime.to alebo stránky MIRRI SR