Kvôli optimalizácii trasy a šetreniu času musí budúci pasažier spolupracovať so šoférom. Pri objednávke sa zákazníkovi zobrazia informácie o mieste, kam sa má presunúť. Malo by ísť o krátke vzdialenosti.

Najlepším príkladom je presun z domu či bytu na roh ulice. Na frekventovanejších trasách stačí napríklad len počkať na mieste. Šofér tak ušetrí čas zbytočným zachádzaním do uličiek.

Pri plánovaní cesty však vodič vyberie najvhodnejšiu trasu k cieľu podobne ako funguje klasická mestská doprava. Svojich zákazníkov odvezie čo najbližšie k cieľu destinácie. Tí po vystúpení z vozidla si ešte nejakých pár metrov či ulíc odkráčajú po svojich.

Tento systém má zefektívniť zdieľanie vozidiel, zrýchliť poskytovanú službu a priniesť ešte nižšie ceny než služba Uber Pool. Pri nej vodič prichádza pre zákazníka priamo na miesto určenia a odvezie do cieľa cesty. Pri tom môže do auta nasadnúť aj ďalší pasažier. Cena sa neskôr rozrátava medzi pasažierov.

Uber dopĺňa zdieľanú jazdu o ďalšiu možnosť

Zdroj: Uber

Najväčším konkurentom s podobnými službami je spoločnosť Lyft. Tá ponúka služby ako Uber, zdieľanú jazdu poskytuje pod názvom Lyft Line, čo je obdoba služby Uber Pool. Zatiaľ svoje služby ponúka len v Spojených štátoch.

Na Slovensku v hlavnom meste funguje aj spoločnosť Taxify na podobnom princípe ako Uber či Lyft. Zdieľanie jazdy však zatiaľ neponúka.