Uľahčenie života so slúchadlami pre nevidiacich

Nevidiaci alebo slabozrakí ľudia mávajú väčšinou vycibrené ostatné zmysly, najmä sluch. Pribúda viac technických vymožeností, ktoré skvalitňujú naše životy. Existujú napríklad aplikácie a programy, ktoré dokážu prečítať text. Nevidiaci tak môžu pracovať s internetom.

Dvere do múzeí a galérií po celom svete im zase otvoria zvukové nahrávky priamo v kultúrnych inštitúciách alebo on-line prehliadky. V týchto prípadoch sa budú hodiť bezdrôtové slúchadlá, s ktorými si vypočujú všetky potrebné informácie. Nevedú z nich žiadne kábliky a nebudú tak prekážať. Stačí ich spárovať so zariadením.

Skvalitnenie života sluchovo postihnutých

Sluch je jedným z najdôležitejších zmyslov. Aj pri malých poškodeniach sa môže narušiť niektorá z funkcií sluchu. Stupne poškodenia alebo tzv. hluchoty sú rôzne. Často prichádza s vekom, znepríjemňuje život a odstriháva ľudí od konverzácie. Môže to viesť až k psychickým problémom, zmenám nálad a celkovej nespokojnosti. Pri ľahkej alebo stredne ťažkej poruche môžu pomôcť práve slúchadlá.

Vďaka nim sa človek izoluje od ostatných zvukov okolia a reči a môže sa sústrediť na nahrávku, hudbu či film vo vyhovujúcej hlasitosti.

TIP: Často sa využívajú pri sledovaní televízie a nerušia ostatných v domácnosti hlasitým nastavení televízora.

Lepšia nálada a psychická pohoda pre ľudí s iným handicapom

Ľudia s handicapom chcú byť plne integrovaní v spoločnosti a nechcú prichádzať o zážitky. Slúchadlá môžu pomôcť zlepšiť náladu, zapojiť sa do bežného života a urobiť radosť. Ak ste fanúšikom Apple, zvoľte napríklad AirPods, ktoré majú skvelý zvuk a dlhú výdrž batérie.