Tieto nástroje sú do určitého objemu prác postačujúce. Čo sa však stane, ak vaša firma začne rásť, pribúdajú noví zamestnanci a objem projektov, ktoré realizujete každým dňom taktiež stúpa?

Riešením môže byť práve FLOWii online podnikový softvér, ktorý si obľúbilo už viac ako 2000 firiem v SR a ČR. FLOWii je slovenský online crm a mini erp softvér, ktorý pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich riešení:

 • evidencia zákazníkov a kontaktov,
 • manažovanie a kontrola úloh,
 • riadenie a kontrola výkonnosti obchodu,
 • evidencia a riadenie projektov, zákaziek,
 • prehľadná fakturácia,
 • sledovanie cashflow, evidencia príjmov a výdavkov s prepojením na vašu banku,
 • odosielanie a prijímanie emailov, ako aj hromadný emailing,
 • dochádzkový systém.

Poďme sa pozrieť nato aké by mal mať softvér na riadenie projektov hlavné vlastnosti a ako dopomôže vám aj vašim kolegom pri práci.

Základom je prehľadnosť v dátach

Pri riadení projektov je dôležité zosúladiť všetky kľúčové kroky k želanému výsledku. Práve preto je nevyhnutné, aby ste mali prehľad v dátach. Úlohy, termíny, financie, ľudia, kvalita, kontrola a odmeňovanie. To všetko je potrebné dôkladne evidovať.

Projekt a zákazka rieši určitú potrebu firmy a zákazníka. Ako príklad môžeme uviesť projekt, ktorý rieši návrh a realizáciu stavby. Na strane dodávateľa je stavebná firma a na strane odberateľa zákazník, ktorý čaká na svoj vysnívaný dom. Na úvod projektu je potrebné definovať cieľ, termíny, rozpočet, materiál, ľudské zdroje, činnosti a podobne. Ak sa do projektu zapája viacero ľudí, je potrebné, aby boli jednotlivé činnosti jasne definované, jednoducho previazané a ak je to možné aj plne automatizované.

Prehľadný podnikový softvér na riadenie projektov vo vašej firme

Evidencia zákaziek a projektov Zdroj: Flowii

Softvér rozmýšľa a deleguje úlohy za vás

Vyrábate výrobky alebo poskytujete služby? Za každou službou alebo produktom sa skrýva množstvo činností, ktoré je nutné vykonať aby bol váš zákazník “na konci dňa” spokojný. Poďme si ukázať ako vyzerá inteligentný workflow priamo vo FLOWii.

Postačuje si vytvoriť novú zákazku. Rozdeliť činnosti, prideliť zodpovedných ľudí a termíny.

Prehľadný podnikový softvér na riadenie projektov vo vašej firme

Rozdelenie a plánovanie úloh Zdroj: Flowii

Dopomáha pracovný kalendár a crm systém

Google kalendár je jedným z najpoužívanejších kalendárov na svete. Dá sa integrovať do rôznych online crm a erp softvérov vrátane FLOWii.

Väčšina firiem riadi projekty pravidelne a pre viacero zákazníkov. Je dôležité myslieť na starostlivosť o zákazníka v každej fáze projektu. Narodeniny, meniny, stretnutia, pravidelné telefonáty a zisťovanie spokojnosti svojich zákazníkov by malo byť súčasťou každej firmy.

Prepojenie s účtovným softvérom ako obrovská výhoda

Faktúry, dodacie listy a cenové ponuky dokážete vystaviť priamo zo softvéru, v ktorom projekty riadite. Doklady je možné exportovať do účtovných softvérov. FLOWii poskytuje aj možnosť importu dokladov z účtovných softvérov.

4 dôvody prečo používať FLOWii na riadenie projektov

 1. Nikdy nemeškáte - FLOWii pracuje ako pripomienkovač a úlohy vám pridelí až v momente, kedy ich máte skutočne vykonať.
 2. Nezabúdate na zákazníkov - Uvítacie ale aj vzorové emaily pre potencionálnych ale aj existujúcich zákazníkov vytvoríte vo FLOWii jedným kliknutím.
 3. Všetky údaje na jednom mieste - FLOWii je komplexný online podnikový softvér. Všetky dáta o zákazníkoch máte na jednom mieste. Stačí sa len prihlásiť a pracovať.
 4. Ste o krok vpred - Končí sa vášmu klientovi zmluva? FLOWii vás upozorní. Nezabudnite dať klientovi výhodnejšiu ponuku predtým ako vás konkurencia predbehne :)

Ako začať s FLOWii už dnes a mať prehľad o projektoch, úlohách a termínoch?

Vedeli ste, že si FLOWii môžete vyskúšať na 30 dní úplne zdarma, bez viazanosti a akýchkoľvek poplatkov? Vytvorte si účet na www.flowii.com a začnite skúšať. Nie sú potrebné žiadne komplikované inštalácie. Počas skúšobnej doby vám poskytneme plnohodnotnú konzultáciu zdarma. Taktiež vám vieme pomôcť pri importe všetkých potrebných dát z aktuálnych softvérov a databáz (napr. zoznam zákazníkov, doklady, úlohy, udalosti, zákazky, príjmy a výdavky).