Nedávna analýza, ktorú vykonali na Fraunhoferovom inštitúte v Nemecku naznačuje, že klasické batériové elektrovozidlá prevalcujú svoju podmnožinu s vodíkovými palivovými článkami. Má ísť hlavne o sektor osobných vozidiel, v ktorom podľa výslednej správy zostane vodík minoritnou technológiou.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý hovorí v prospech klasických batériových elektromobilov, je hlavne výška nákladov v porovnaní s vozidlami so spaľovacím agregátom. Vedúci divízie energetického manažmentu Fraunhoferovho inštitútu Patrik Plötz je presvedčený, že vodík je síce dôležitý pre budúcnosť s nulovou uhlíkovou stopou, no nemožno čakať, kým sa technológia stane rentabilnou a konkurencieschopnou.

Batériové vozidlá sa prosto viac oplatia

Podľa P. Plötza by sa mal technologický svet sústrediť na batériové vozidlá a to v oblasti prepravy pasažierov aj nákladu. Správa inštitútu dodáva, že množstvo vyrobeného zeleného vodíka, ktoré možno očakávať, bude limitované aj v prípade dovozu vo väčšom meradle. Dopyt len samotného európskeho priemyslu, ako napríklad oceliarní, značne prekračuje aktuálne produkčné kapacity v oblasti zeleného vodíka až do roku 2030.

Pri intenzívne komerčne využívaných elektrických nákladných vozidlách je výhoda v otázke nákladov na energiu batériových elektromobilov kľúčová. Náklady na palivo a energiu tvoria totiž najväčšiu časť nákladov na vlastníctvo a tie sú niekoľkonásobne vyššie, ako obstarávacia cena.

Riešenia založené na vodíkových palivových článkoch by podľa správy mali zohrať dôležitú rolu v oblasti železničnej či leteckej dopravy a v priemysle. Rýchlo sa vyvíjajúce technológie batériových elektromobilov na cestách však okrem iného dominujú aj v rýchlosti a rozsahu budovania príslušnej infraštruktúry.

BMW Hydrogen 7.
Neprehliadnite

Čo by ste mali vedieť, ak sa zaujímate o vodíkový pohon