Aj keď Európska únia vidí vo vodíku veľký potenciál, bude potrebné prejsť na jeho ekologické získavanie. Ak by sa nebral ohľad na životné prostredie, možno tento prvok vyťažiť z mnohých zdrojov.

Veľmi často sa na tento účel využíva zemný plyn, no medzi možnosťami je aj nukleárne palivo, biomasa a v neposlednom rade obnoviteľné zdroje ako voda. V ideálnom scenári – z pohľadu ekológie – ľudstvo zostane práve pri výrobe elektrolýzou vody.

Zelený vodík nie je mýtus

Keď hovoríme o neškodnom získavaní vodíka, v podstate ide vždy o jeho extrakciu z vody. Zelená podstata takýchto technológií spočíva vo využití veternej, vodnej či solárnej energie na elektrolýzu vody, ktorou sa z jej molekúl získavajú ióny použiteľné na priame napájanie vozidiel ako sú autá, vlaky, lode či lietadlá, ale aj na ukladanie do akumulátorov.

Japonský tím výskumníkov z Univerzity Shinshu v Nagane prišiel so zaujímavým nápadom, ako elektrolýzu solárnou energiou zefektívniť. Vyvinuli dvojstupňovú metódu, pri ktorej rozkladajú molekuly vody na vodík a kyslík pomocou svetlo absorbujúcich materiálov. Bárium tantal oxynitrid (BaTaO2N) je polovodič a absorbuje svetlo s viditeľnou vlnovou dĺžkou 650 nanometrov.

Prášková substancia pôsobí ako fotokatalyzátor a reakciu poháňa práve svetlo. Namiesto vody použili vedci vodný roztok metanolu, ktorý vraj znižuje komplexnosť chemickej reakcie. Tá sa ešte zosilní ďalším katalyzátorom na báze platiny a podľa výslednej štúdie, ktorú tím vydal, je ich metóda výroby vodíka až stonásobne efektívnejšia v porovnaní s konvenčnými.

Vo svete sa teda pracuje na ďalších zlepšeniach, no aj aktuálne využívané varianty elektrolýzy vykazujú efektivitu vyše 80 percent.

Ako sa to robí aktuálne

Jedna z najčastejšie využívaných metód, ktoré sa na získavanie vodíka používajú, je však oveľa menej ekologická. Takzvaný sivý vodík vzniká procesom parnej reformácie zemného plynu, respektíve metánu (CH4). Pri parnej reformácii s teplotou 700 až 1 000 °C a pri tlaku 3 až 25 barov vzniká však okrem vodíka aj menšie množstvo oxidu uhličitého a oxid uhoľnatý, ktorého už tak málo nie je.

Následne zreaguje oxid uhoľnatý s parou a za využitia katalyzátora vznikne oxid uhličitý a ďalší vodík. Proces sa zakončí odstránením oxidu uhličitého a ďalších nežiaducich látok z plynnej zmesi. Zostane čistý vodík a treba povedať, že okrem zemného plynu ho možno parnou reformáciou vyťažiť aj z iných zdrojov ako etanol, propán, ba dokonca aj z benzínu.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa