V mnohých odboroch totiž musia obstáť nielen pred domácou konkurenciou, ale i pred väčšími nadnárodnými hráčmi. Kľúčová môže byť v tomto smere digitalizácia s využitím cloudových technológií. S ich pomocou môže firma pohodlne používať rôzne vyspelé softvérové aplikácie, či už v oblasti online predaja, digitálneho marketingu, CRM systémov, pri komunikácii so zákazníkmi, alebo medzi pracovníkmi navzájom.

Základným predpokladom funkčnej digitalizácie firiem sú spoľahlivo fungujúce servery s adekvátnym zabezpečením. „Ak nie je manažment podniku naklonený investíciám do nových serverov, ale aj tak chce využívať výhody digitalizácie, užitočným a finančne menej náročným riešením sú cloudové technológie. Malé a stredné firmy vďaka nim získavajú prístup k takým službám, ktoré boli v minulosti dostupné predovšetkým veľkým firmám,“ uvádza Ivan Luby, technický riaditeľ IT spoločnosti GAMO. Ich dostupnosť navyše výrazne zvyšuje i možnosť flexibilne meniť využívané zdroje podľa aktuálnych potrieb, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje zaujímavý benefit.

Cloud vo výrobe, obchode i vývoji

Pri rozhodovaní medzi investíciou do novej serverovne a využitím cloudu si práve cloudovú službu zvolila aj spoločnosť K-system, výrobca tieniacej techniky. „Cloud využívame vo výrobe, v obchode, v ekonomických záležitostiach, ale aj v skladoch a pri vývoji nových produktov,“ uvádza Stanislava Antošková Pružinová, finančná riaditeľka K-system, spol. s r.o., a dodáva: „Výsledky zmeny sme videli ihneď, cloud nám umožnil okamžite vyriešiť problémy s nedostupnosťou ERP systému vo výrobných prevádzkach mimo hlavné sídlo firmy. Po ročnej prevádzke bez výpadku sme dokázali zefektívniť viaceré firemné činnosti a výrobné procesy, čo viedlo k úspore prevádzkových nákladov. Takže mýtus, že cloud je pre malé firmy pridrahý, sa nám vôbec nepotvrdil. Naopak, vďaka cloudu sme dokázali uvoľniť kapacity na rozvoj IT v prospech firmy.“

Tímová spolupráca vďaka Office 365

K-system začal spolu s cloudom využívať aj riešenie na báze Office 365 spolu s komunikačnou platformou Teams. Vďaka nej mohli pracovné tímy medzi sebou prestať komunikovať prostredníctvom e-mailov. Namiesto toho si teraz vymieňajú informácie oveľa efektívnejšie. Spoločné dáta sú navyše členom tímu prístupné neustále a z akéhokoľvek zariadenia. A to bez ohľadu na to, či sa pracovníci prihlasujú do systému v kancelárii alebo doma. „Užitočné sú aj aplikácie na platforme Sharepoint, napríklad aplikácia na riadenia údržby nám pomáha minimalizovať výpadky výrobného procesu. Úspešne zvládnutá digitalizácia nám tak skutočne pomohla zlepšiť našu konkurencieschopnosť,“ dodáva Stanislava Antošková Pružinová.

Digitalizácia a cloud pomáhajú malým i stredným firmám udržať krok s konkurenciou

Digitálna transformácia si vyžaduje skúsenosti

„Pre zákazníkov je v procese digitálnej transformácie kľúčové zadefinovať si cieľový stav, ktorý chcú vďaka digitalizácii dosiahnuť,“ hovorí Ivan Luby, technický riaditeľ spoločnosti GAMO, ktorá zabezpečovala prechod informačných systémov do cloudu nielen vo firme K-system. Takto je možné úspešne dosiahnuť požadovanú efektivitu a vyhnúť sa nerealistickým očakávaniam. Rovnako dôležitý je aj výber partnera, s ktorým proces digitalizácie prebieha.

GAMO dokáže profesionálne navrhnúť digitalizáciu podniku na báze vlastného riešenia GAMO Cloud, alebo kombináciou rôznych cloudových služieb. Potvrdením špičkovej úrovne podpory, skúseností a odbornosti IT špecialistov pri zabezpečení cloudových služieb je aj kompetencia Small and Midmarket Cloud Solutions od spoločnosti Microsoft, ktorú GAMO získalo v najvyššej úrovni – GOLD. „Vhodná implementácia cloudových riešení, napríklad práve na báze Office 365, je pre menšie a stredne veľké firmy skvelým riešením, ako zvýšiť ich flexibilitu a produktivitu práce,“ dodáva Ivan Luby.