Rada slovenských exportérov a Slovenská inovačná a energetická agentúra pokračujú v spolupráci na projekte s názvom Spolu pre Slovensko – Inovácie do sveta. Na treťom edukačnom stretnutí v Nitre sa predstavili predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík, prezident konferencie SlovakiaTech Juraj Miškov, odborník v oblasti čerpania a riadenia štrukturálnych fondov Martin Húska, riaditeľ programu EXPANDI 4.0 zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Michal Muhl.

Ako pripomenul Branislav Becík, účastníkov podujatia spája vôľa spolupracovať a napredovať, nestagnovať na mieste, neuspokojiť sa s málom, ale posúvať sa s dobou vpred, efektívnejšie, lepšie. V diskusii boli predstavené nástroje, ktoré umožňujú zvýšiť konkurencieschopnosť firiem, tiež témy digitalizácie priemyslu, možnosti čerpania štátnej podpory a európskych fondov.

Cieľom bolo odbúranie presvedčenia, že inovovať môžu len veľké podniky a zameranie sa na cielené zvyšovanie inovatívnosti Slovenska, ktoré sa priamo úmerne premieta do exportného potenciálu, ktorý podnecuje aj Rada slovenských exportérov spolu so širokou sieťou svojich kontaktov.

Spolu pre Slovensko - Inovácie do sveta

Podujatia organizuje Rada slovenských exportérov s podporou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy v celospoločenskej diskusii. V súčasnosti má Rada vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.

Ďalšie dôležité správy

MMF:Hospodársky rast Číny sa spomalí na približne polovicu oproti minulej dekáde
Neprehliadnite

Vyhliadky exportérov sa zlepšili, na návrat k prebytku zahraničného obchodu to zatiaľ nevyzerá