P. Baláž pôsobil 41 rokov na Obchodnej fakulte, v poslednom období bol vo funkcii vedúceho katedry medzinárodného obchodu. V rokoch 1990 - 1997 bol jej dekanom. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.

„S Petrom Balážom som mal česť roky spolupracovať. Bol to jeden z najväčších slovenských expertov na medzinárodné ekonomické vzťahy,“ uviedol zástupca výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.

R. Kvasňovský ďalej skonštatoval, že profesor veľmi erudovane pôsobil aj v rámci slovenského plynárenstva v období jeho transformácie a zmeny vlastníckych vzťahov.

„V posledných rokoch patril k najcitovanejším slovenským ekonómom v oblasti vzťahu Číny a Európskej únie. Trpezlivo a zrozumiteľne dokázal vysvetľovať súvislosti čínskych projektov, ako je nová Hodvábna cesta. Jeho hlas bude v ekonomickej diskusii na Slovensku veľmi chýbať,“ uzavrel.

Ekonomický poradca

V minulosti P. Baláž radil viacerým členom vlády. Prvýkrát sa podieľal na smerovaní vysokej politiky v roku 1994. V tom čase pôsobil ako poradca vtedajšej ministerky financií Brigity Schmögnerovej, ktorá bola aj podpredsedníčkou dočasnej vlády Jozefa Moravčíka, píše Pravda.

P. ​Baláž v nasledujúcich rokoch figuroval ako poradca viacerých inštitúcií. Radil ešte dvom ministrom hospodárstva – Ľubomírovi Harachovi počas vlád Mikuláša Dzurindu a Jurajovi Miškovovi vo vláde Ivety Radičovej.

Úmrtie popredného ekonóma a profesora je podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra veľmi smutnou správou. „Opustil nás priateľ, mentor, učiteľ, expert na medzinárodný obchod, profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľké ďakujem za všetko,“ uviedol pre médiá guvernér NBS.

V redakčnej rade TRENDU

Profesor P. Baláž pôsobil ako zakladateľ a člen aj v redakčnej rade TRENDU pri jeho vzniku. „V súvislosti s čoraz ťaživejšou sociálno-ekonomickou situáciou na Slovensku je stále nástojčivejšie hľadať odpoveď na otázku, kam sa má naša ekonomika uberať. Politicky motivované odpovede berú ohľad najmä na sociálne prvky. Za rozhodujúce považujem vo veľmi krátkom čase predložiť jednotnú hospodársku stratégiu i taktiku, ako ju vecne naplniť. Dnešné prístupy, ktoré predpokladajú, že čs. liberalizácia a proces privatizácie naštartujú trhový mechanizmus, sú naivné a zavádzajúce. Jednotlivé politické zoskupenia v boji o prestíž nastoľujú svoje alternatívny, ktoré údajne pomôžu transformovať a ‚bezbolestne‘. Taká cesta však dnes neexistuje“, napísal pre TREND v jeho nultom vydaní.