Reagoval tak na ostro kritizovanú výstavbu pod Mostom SNP, kde firma Zemegula zrejme buduje cyklistické a turistické centrum. Pamiatkari vo februári požiadali petržalský stavebný úrad o informáciu, či boli na moste povolené stavebné práce. „Týmto listom dal KPÚ zároveň podnet na zastavenie stavebných prác, v prípade, že ide o nelegálnu stavbu,“ uviedol J. Mackovič.

Predbežné povolenie mali len na opravné práce

Stavebný úrad zároveň upozornili, že Most SNP je od októbra 2017 v procese vyhlasovania za kultúrnu pamiatku, počas vyhlásenia je súčasťou pamiatkového fondu, a že vlastník má povinnosť vec chrániť pred poškodením. Pamiatkový úrad SR už medzičasom vyhlásil Most SNP za národnú kultúrnu pamiatku.

V marci prijali pamiatkari odpoveď stavebného úradu, že v januári predbežne povolil spoločnosti Zemegula vykonanie nevyhnutných opráv a udržiavacích prác nástupného priestoru do veže UFO z dôvodu havarijného stavu.

„Stavebný úrad zároveň určil stavebníkovi povinnosť predložiť žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia. V tom čase ešte neexistovala nová pridaná konštrukcia,“ podotkol J. Mackovič.

Stavba začala ešte pred získaním povolenia

Pamiatkari 6. marca požiadali bratislavského primátora Iva Nesrovnala o informáciu, či mesto ako vlastník súhlasilo s prácami. Taktiež ho oboznámili s povinnosťou Most SNP chrániť. V ten istý deň KPÚ vyzval firmu Zemegula, aby mu bezodkladne predložila prípravnú a projektovú dokumentáciu, na základe ktorej vykonáva stavebné práce.

„Zároveň ju vyzval, aby do vydania rozhodnutia KPÚ v danej veci riešil prípadný havarijný stav bez radikálnych zásahov do konštrukcií mosta,“ podotkol J. Mackovič. Magistrát oznámil v marci pamiatkarom, že na Moste SNP sa realizuje predbežne povolená oprava a udržiavacie práce, a že po získaní projektovej dokumentácie od firmy Zemegula ju predloží na KPÚ spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy.

Pamiatkari 2. mája opätovne žiadali primátora, aby zabezpečil ochranu Mosta SNP. Koncom apríla totiž zistili, že pod mostom sú už realizované stavebné práce, ktoré nepovolili a evidentne boli nad rozsah stavebným úradom predbežne povoleného odstraňovania havarijného stavu. KPÚ taktiež vyzval stavebný úrad, aby bezodkladne zastavil stavebné práce.

Žiadne práce na Moste SNP sme neodsúhlasili, tvrdia pamiatkari

Vizualizácie projektu strediska pod Mostom SNP Zdroj: Zemegula

Dohodli sa na štátnom stavebnom dohľade

Pod Mostom SNP buduje firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Primátor tvrdí, že rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako povedal, sám ho aj zdieľa. „O tom najnovšom vývoji pod Mostom SNP neboli informovaní oni, ale ani mesto,“ uviedol.

Spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad touto výstavbou. Primátor tiež firmu Zemegula požiadal o okamžité zastavenie prác, tá sa k veci zatiaľ nevyjadrila.