Sociálna poisťovňa (SP) pripravila pre dôchodcov pomôcku na výpočet ich 13. dôchodku. Je ňou kalkulačka, ktorú nájdu na webovej stránke SP.

Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková. Dôchodcovia dostanú 13. dôchodky už v novembri tohto roka.

„Jej použitie je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko 'vypočítať ihneď' zistí, v akej výške dostane 13. dôchodok v roku 2021,“ poznamenala hovorkyňa.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet danej meny na euro - výška dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Na prepočet dôchodku z cudziny sa zase použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2021.

„Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2021 automaticky. Znamená to, že o tento dôchodok netreba žiadať,“ zdôraznila Dvoráková.

Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v sume 218,06 eur a menej.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur.

Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912,51 eur a viac.


pôvodný súbor:SOCIALNA POISTOVNA-3.jpg
Neprehliadnite

Tento boj o dôchodky je trochu iný ako býva zvyčajne