„Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania ako strategický materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu ani na služby verejnej správy pre občana. Vplyvy možno predpokladať až pri realizácii navrhovaných opatrení akčných plánov, ktoré budú posudzované v rámci samostatných schvaľovacích procesov,“ uvádza sa v predkladacej správe dokumentu.

Národný program pozostáva zo 105 opatrení, ktoré sa majú realizovať postupne v nasledujúcich desiatich rokoch. Kompletný materiál aj s navrhovanými opatreniami si možno stiahnuť z vládneho webu.

Rezort školstva navrhuje napríklad povinnú materskú školu pre deti, ktoré majú rok pred nástupom na základnú školu, zvýšiť platy začínajúcich učiteľov, obmedziť osemročné gymnáziá kvótami pre jednotlivé kraje či zmeniť spôsob rozdeľovania financií pre verejné vysoké školy.

Celkové náklady do roku 2027 vyčíslil rezort školsta na 13,1 miliardy eur, z toho v tomto a nasledujúcom roku 782 miliónov eur. Na zvýšenie platov učiteľov v regionálnom školstve by malo ísť tento a budúci rok 269 miliónov eur, na platy vysokoškolských učiteľov 33,6 milióna eur.

Správu budeme aktualizovať.