Slovensko sa v celkovom hodnotení umiestnilo na 29. mieste. Na úspešné zdolanie testu je potrebné správne odpovedať na tri zo štyroch menovaných okruhov – Slovákom sa to podarilo v 48 percentách prípadov. Ako ste na tom vy? Otestujte sa.

Poznámka: Pre jednoduchosť nie je v odpovediach zohľadňovaný vplyv daní.