Zatiaľ najväčší grant EÚ do energetickej infraštruktúry je určený na položenie kábla v dĺžke 370 kilometrov pod hladinou Biskajského zálivu. Kapacita pre vzájomné dodávky elektrickej energie sa tak zdvojnásobí na 5000 megawattov.

Európska komisia chce týmto grantom podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v oboch krajinách a prispieť k plneniu klimatických cieľov, rovnako ako znížiť závislosť kontinentu na ruskom plyne.

„Jedine plne prepojený trh zlepší v Európe bezpečnosť dodávok energie a ukončí jej závislosť od jediného dodávateľa,“ povedal agentúre Reuters komisár pre ochranu klímy a energetiku Miguel Arias Cañete. Zdôraznil, že projekt pomôže „ukončiť izoláciu Pyrenejského polostrova“.

Španielsko si už dlho sťažuje na neochotu Francúzska podporiť cezhraničné prepojenia. Cieľom EÚ je, aby minimálna úroveň prepojenia energetickej sústavy každého členského štátu predstavovala desať percent. Španielsko je teraz na šiestich percentách.

Grant je súčasťou súboru v objeme 873 miliónov eur na investície do 17 projektov energetickej infraštruktúry, na ktorom sa štáty EÚ dohodli.

Cieľom plánu je dospieť k jednotnej energetickej únii s voľným a tiež lacnejším tokom elektriny a plynu. Peniaze budú čerpané z fondu na prepojenie Európy CEF (Connecting Europe Facility).