Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR dôsledne kontroluje odstraňovanie všetkých zistených nedostatkov na jadrovej časti výstavby 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach (EMO). Na treťom bloku pokračuje kontrola približne 3 000 ostávajúcich komponentov. Po dokončení kontrol a ich pozitívnom vyhodnotení bude 3. blok spĺňať požiadavky úradu na jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia a ÚJD vydá povolenie na jeho uvádzanie do prevádzky. Úrad tak reagoval na vyjadrenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, podľa ktorého má Slovensko v Mochovciach „veľký bezpečnostný problém".

Riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová pripomenula, že koncom minulého roka bolo na 4. bloku Mochovce zistené v dvoch systémoch použitie nevhodných komponentov. Tieto komponenty boli z iného materiálu, ako bol deklarovaný v ich certifikáte, a ako požadoval projekt. Úrad dal odvtedy skontrolovať 5872 bezpečnostne významných komponentov. Samotné kontroly prebehli od marca 2020. „Po vyhodnotení výsledkov vypracovali Slovenské elektrárne súhrnnú správu, ktorá sa momentálne hodnotí na ÚJD SR. Hodnotenie ÚJD SR nie je zatiaľ dokončené. Predbežne je možné potvrdiť, že na 3. bloku bolo vymenených spolu osem kusov nezhodných potrubných dielov, ktorých vlastnosti neboli v súlade s požiadavkami projektu," uviedla Vachová.

Elektráreň Mochovce
Neprehliadnite

Progresívne Slovensko žiada zverejnenie správy o bezpečnosti v Mochovciach

ÚJD o zisteniach a postupe prác priebežne informoval na svojej webovej stránke. „K slovám riaditeľa SIS môžeme iba vyjadriť počudovanie, že SIS nedisponuje týmito verejne dostupnými informáciami. Ak SIS má iné informácie, ktoré by nasvedčovali prípadnému zneužívaniu iných/ďalších certifikátov, tak je potrebné, aby SIS tieto informácie úradu poskytla," uviedla Vachová.

Úrad nesúhlasí ani s tvrdením Pčolinského, podľa ktorého „kontrolné orgány niektoré kontroly vykonávali skôr formálne ako naozaj". „Nevieme, ktoré kontrolné orgány tým riaditeľ SIS myslel, ale určite to nie je prípad ÚJD SR a rozsah nariadených kontrol to jednoznačne dokumentuje," uviedla šéfka kancelárie ÚJD. Dodala však, že kompetencie ÚJD SR sú výhradne v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, a nie v oblasti vnútornej kontroly staviteľa a rozhodne nie v oblasti hospodárskej.

Na informácie o bezpečnostných rizikách pri výstavbe EMO 3, 4 vo štvrtok zareagovala mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko. Jej podpredseda a europoslanec Martin Hojsík žiadal okamžité zvýšenie transparentnosti a zverejnenie správy misie OSART Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA). Tá v závere minulého roka hodnotila bezpečnosť tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Vachová upozornila, že Slovenské elektrárne zverejnili správu z PRE-OSART misie na svojom webovom sídle 23. novembra a túto správu poslal ÚJD Hojsíkovi v odpovedi na jeho žiadosť o sprístupnenie informácií 25. novembra.