Otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach považuje Únia miest Slovenska (ÚMS) za nevyhnutnosť. Kritizuje však predložený návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ku ktorému má viaceré výhrady. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Nedostatky návrhu reformy

„Nemôžeme podporovať čiastkové návrhy, ktorých realizácia výrazne ovplyvní kvalitu života obyvateľov obcí a miest,“ odkazuje únia. Východiská pre návrh reformy verejnej správy neobsahujú podľa nej priamo súvisiace opatrenia, ako je rozdelenie kompetencií, prehodnotenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, potrebné zmeny financovania územnej samosprávy či návrh financovania municipalít (väčších celkov). Považuje to za nevyhnutnú súčasť diskusie o komunálnej i regionálnej reforme.

Ako tvrdí, z materiálu nie sú zrejmé ani mechanizmy, akými sa majú zmeny dosiahnuť, absentuje tiež aspoň naznačenie očakávaných bariér a dôsledkov. Vytýka aj to, že nie je známe, akú úlohu budú zohrávať mestá v navrhovanom usporiadaní a do akej miery prinesie návrh lepšie podmienky na ich rozvoj.

„Z uvedených dôvodov považuje ÚMS aktuálny návrh iba za ďalší z názorov na zmenu územnosprávneho usporiadania, aké tu boli aj v minulosti,“ konštatuje Piršelová s tým, že takto začatý proces reformy verejnej správy označuje za chybný. Kriticky sa stavia aj k fungovaniu novovytvorenej pracovnej skupiny k reforme pod vedením rezortu. Únia je presvedčená, že zásadná zmena spravovania štátu nemôže byť rezortnou záležitosťou.

Vlastný návrh Únie

Únia v januári 2020 schválila a zverejnila materiál s názvom Dozrel čas na zmeny – pokračovanie reformy verejnej správy, ktorý obsahuje dôvody na zmenu, princípy a tézy, ktoré bude presadzovať. Na základe tohto dokumentu pripravuje aj vlastný návrh Slovensko 2032+. Jeho súčasťou je posilnenie slobody miest a obcí prostredníctvom zmeny ich financovania.

Formulovať legislatívne a administratívne odporúčania zamerané na zlepšenie fungovania miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku bolo cieľom štvorročného projektu Rady Európy, Európskej únie a MV SR. Konkrétne výstupy zahraničných i miestnych expertov priniesla aj nedávna konferencia v Bratislave. Tá má byť akýmsi prvým krokom k celospoločenskej debate o reforme samosprávy na Slovensku.

Ďalšie dôležité správy

Solárne panely
Neprehliadnite

Obce, mestá, ale aj štátna správa či inštitúcie sa môžu uchádzať o podporu na fotovoltiku