Spoločnosť Mastercard nedávno uskutočnila reprezentatívny prieskum v 16 krajinách, z ktorého vyplýva, že tri štvrtiny nakupujúcich teraz pre pandémiu dávajú prednosť obchodom a službám v susedstve. Traja z piatich ľudí dôverujú lokálnym predajcom. Až 77 percent zákazníkov dáva prednosť nákupu od svojich známych. V prieskume sa ukázalo, že  49 percent ľudí podporuje miestny trh, pretože sa snažia pomôcť miestnym predajcom a 28 percent opýtaných má s predajcami dobré vzťahy, preto radšej nákup uskutoční u nich. 

Dve tretiny zákazníkov uvádzajú, že si od vypuknutia pandémie obľúbili nakupovanie vo svojom najbližšom okolí. Hlavné dôvody sú pohodlie, zástupy ľudí v supermarketoch a nariadené obmedzenia dlhších ciest. Pandémia zasiahla predovšetkým lokálnych predajcov, takže podpora kupujúcich je kľúčová na to, aby sa dokázali spamätať. 

Predajňa Tom Tailor
Neprehliadnite

Menšie príjmy aj obavy z dlhov. Také sú dôsledky pandémie pre maloobchodníkov

„Malé podniky sú základným kameňom hospodárstva. S tým, ako si ľudia opäť nachádzajú cestu k svojim miestnym komunitám, objavujú aj obrovský počet rôznorodých a jedinečných miestnych firiem. Na pomoc malým podnikom sme na celom svete aj v Európe zaviedli rad nových služieb a posilnili tie existujúce. Zároveň vyzývame každého, aby sa k nám v podpore drobných podnikateľov a miestnych predajcov pridal. Obnova ekonomiky začína v bezprostrednom susedstve každého z nás, pretože miestne obchody a lokálne komunity majú pre hospodárske oživenia a návrat k rastu zásadný význam,“ povedal vo vyhlásení prezident európskeho zastúpenia spoločnosti Mark Barnett. 

Spolupatričnosť v čase pandémie sa podľa prieskumu ukazuje aj vo vývoji komunitných hodnôt. Napríklad oproti minulému roku dnes 58 percent ľudí skôr pozdraví svojich susedov, približne každý piaty má kľúč od susedov a 44 percent ľudí preberá pre svojich susedov zásielky.