Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila podnikanie a plány mnohých maloobchodníkov. Takmer polovica nájomcov (48 percent) v maloobchodných centrách na Slovensku sa obáva zníženia svojich príjmov. Až 30 percent sa dokonca bojí neschopnosti splácania svojich finančných záväzkov, ako sú mzdy, nájomné a ďalšie. Odhalil to prieskum realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý bol realizovaný v období medzi 11. a 25. augustom 2020 s cieľom zistiť dopady pandémie Covidu-19 a najväčšie výzvy pre slovenský maloobchod.

Názor maloobchodníkov na koronakrízu
Zdroj: CBRE
Názor maloobchodníkov na koronakrízu

Len malá časť opýtaných – štyri percentá – uviedla, že v súvislosti s koronakrízou nezaznamenali žiadnu zmenu. Väčšina maloobchodníkov predpokladá, že ich podnikanie sa vráti do kondície spred vypuknutia pandémie až v priebehu budúceho roka – uviedlo to až 55 percent respondentov.

Niektorí z koronakrízy ťažia

Niektorí ale ťažia aj zo súčasnej situácie a v prieskume sa vyjadrili, že im pomôže zvýšiť počet prevádzok alebo predajnú plochu; takto zareagovala štvrtina opýtaných. „Výsledky prieskumu poukazujú na stabilitu slovenského maloobchodného trhu a skúsenosti už etablovaných nájomcov. Koronakríza mala zásadný vplyv hlavne na nájomcov, ktorí mali problémy už pred jej vypuknutím,“ uviedol Branislav Golan, riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností v spoločnosti CBRE. 

Väčšina nájomcov si podľa neho s príchodom pandémie uvedomila potrebu zmien v ich fungovaní, a to hlavne v prípade investícii do online nástrojov, využívania sociálnych médií, ale aj zmien v rámci svojich dodávateľských reťazcov. „Na druhej strane, na investície do nových pobočiek sa nájomcovia pozerajú opatrnejšie a až 50 percent respondentov uvažuje o redukcii svojej pobočkovej siete. Napriek tomu sú aj takí, ktorí vidia v kríze príležitosť a chcú ju využiť práve na svoje rozširovanie,“ dodal ešte B. Golan. Aj napriek sťaženej situácii totiž na Slovensko mieri niekoľko nových hráčov v maloobchodných centrách.

Názor  maloobchodníkov po znovuotvorení prevádzok
Zdroj: BCRE
Názor maloobchodníkov po znovuotvorení prevádzok

Žiadali zľavy

Prieskum odhalil, že hlavná diskusia medzi prenajímateľmi a nájomcami prebiehala kvôli možnosti zníženia výšky nájomného, pričom o túto možnosť požiadalo až 32 percent respondentov. Častá bola aj požiadavka na predĺženie obdobia bez nájmu (19 percent), nájomné prázdniny (14 percent) či prechod na tzv. obratové nájomné (12 percent).

V mnohých prípadoch bolo prianie nájomcov vyslyšané. Až 71 percent prenajímateľov poskytlo nájomcom určitú formu úľav.

Viac investovať do online nástrojov

Prieskum spoločnosti CBRE poukázal aj na to, že maloobchodníci chcú dlhodobo zvyšovať výšku svojich investícií do online nástrojov, a to hlavne do sociálnych sietí pre podporu predaja tovaru (67 percent) či doručovacích aplikácií (63 percent). Významnú časť svojich investícií však chcú vynaložiť aj na zlepšovanie zákazníckeho zážitku vo svojej kamennej predajni, čo uviedlo celkom 37 percent respondentov.

Pravdou však je, že online predaj zostáva len ako vhodný doplnok, nie primárny zdroj podnikania – vyjadrila sa tak až polovica opýtaných. Digitálne kanály ako novinku v čase pandémie s cieľom kompenzácie zatvorenia svojich kamenných prevádzok zaviedlo 18 percent respondentov.