Ide o návrh jednoduchého daňového a sociálneho systému, ktorý by zvýšil čisté príjmy ľudí, ale zároveň by obmedzil mnohé sociálne dávky či daňové výnimky. Súčasný systém mnohých príspevkov s viac ako tristo parametrami by nahradila základná dávka vo výške životného minima (aktuálne 198,09 eura mesačne), na ktorú by mal nárok každý.

Pre zamestnaných by mala formu odvodovej odpočítateľnej položky (preto názov „odvodový bonus“). Okrem toho by boli v sociálnom systéme už len materská, dávka pre osamelého rodiča a pre invalidov.

Postupne by sa tak znížili aj dôchodky len na úroveň životného minima: súčasní dôchodcovia by ich dostávali po starom, novým by sa však znižovali. Súčasný dôchodkový systém, kde penziu dlhšie poberajú skôr bohatí (ktorí žijú dlhšie), sa R. Sulíkovi zdá nespravodlivý.

Výhodou odvodového bonusu by bol plynulý prechod zo závislosti od sociálnych dávok do zamestnania, keďže nárok na bonus by sa s výškou príjmu znižoval len postupne. V súčasnosti dlhodobo nezamestnaní ešte rok po zamestnaní poberajú celú dávku v hmotnej núdzi, po tomto období však o ňu prichádzajú.

Sulík nanovo prepočítal odvodový bonus. Kritikovi Jánošovi sa poďakoval

Aktuálny prepočet odvodového bonusu Zdroj: Sloboda a solidarita

Problém reformného návrhu však môžu byť jeho rozpočtové náklady. Sulíkove výpočty ešte v januári spochybnil bloger Marian Jánoš. Ten predsedovi SaS na blogu Denníka N vytkol napríklad to, že nadhodnocuje verejné príjmy, ktoré by plynuli z odvodového bonusu. Tým, že za reprezentanta všetkých príjmov v krajine považuje ročné zisťovanie miezd, ktoré nezahŕňa živnostníkov ani ich zamestnancov (tí zarábajú v priemere menej).

R. Sulík na kritiku reagoval aj aktuálnym prepočtom finančných dopadov odvodového bonusu, v ktorom niektoré z blogerových výhrad zakomponoval. M. Jánošovi sa na tlačovej konferencii dokonca poďakoval. Na aktuálnych číslach za rok 2016 prepočet ukazuje, že Sulíkova vlajková reforma by nemala mať negatívny dopad na rozpočet, ako napísal M. Jánoš. Podľa prepočtov by mala priniesť malý prebytok vo výške 12 miliónov eur.

Sulík nanovo prepočítal odvodový bonus. Kritikovi Jánošovi sa poďakoval

Aktuálny prepočet odvodového bonusu Zdroj: Sloboda a solidarita

Na prepočty sa podľa Sulíkových slov majú pozrieť aj ekonomické inštitúty INEKO a INESS. Druhý menovaný by mal svoje hodnotenie zverejniť už budúci týždeň.

R. Sulík sa odvodovému bonusu venuje už viac ako dekádu. Rovnomennú štúdiu obhájil na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako svoju diplomovú prácu. Systém strana SaS pretláčala aj počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010-11, keď sa dostal do programového vyhlásenia kabinetu.

TREND prinesie komplexné hodnotenie odvodového bonusu v čísle 28/2017, ktoré vyjde 13. júla.