Justiční odborári majú štyri požiadavky - lepšie ekonomické a sociálne zabezpečenie, osobitný zákon o zamestnancoch v justícii, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia na súdoch a zvýšenie rozpočtu ministerstva spravodlivosti o 25 percent. Predovšetkým však ide o mzdy, ktoré podľa odborárov stagnujú.

Inú priemernú výšku uvádza odborový zväz a inú ministerstvo. Kým tí prví hovoria, že stredoškolsky vzdelaný justičný zamestnanec zarobí 430 eur v hrubom a človek s vysokoškolským titulom 650 eur, rezort Tomáša Boreca má iné čísla.

Podľa ministerstva má najmenej asistentka sudcu – 551 eur a súdny tajomník si príde v priemere na 708 eur. Vyšší súdny úradník, ktorý musí mať právnický titul z vysokej školy, má v priemere len 787 eur. Na porovnanie, priemerný plat sudcu je 3 415 eur.

TREND.sk zisťoval zárobky na jednotlivých súdoch v krajských mestách. Údaje sa líšia, ovplyvňuje ich zrejme výška odmien. Pýtali sme sa aj na to, aké služby pre občanov budú súdy vo štvrtok zabezpečovať a či vedenie štrajk podporuje.

V Bratislave iba nevyhnutné prípady

Bratislavský krajský súd patrí medzi najviac vyťažené. Rieši odvolania všetkých nižších súdov v hlavnom meste a okolí. Podľa hovorcu Pavla Adamčiaka bude chod počas štrajku zabezpečený len „v nevyhnutnom rozsahu“. Samotní sudcovia a predsedovia senátov rozhodnú, ktoré už vytýčené pojednávania zrušia.

Platy sa v Bratislave líšia podľa toho, či sú zamestnanci v štátnej službe alebo pracujú vo verejnom záujem. Kategórii „zamestnanec v štátne službe“ bolo k 31. januáru priznaných 684 eur. Patria sem napríklad asistenti, súdny tajomník, dozorný úradník, vyšší súdny úradník, zamestnanec informačného centra či ekonomického a personálneho úseku.

Verejní zamestnanci, ako sú vodiči, údržbári či správca budovy, majú 554 eur. „Požiadavky zamestnancov justície považujem za oprávnené, nie úplne sa stotožňujem s formou ich presadzovania,“ komentoval štrajk šéf Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský.

Rovnaké priemerné platy ako ministerstvo uvádza prešovský súd. Jeho hovorca Michal Drimák povedal, že vedenie požiadavky štrajkujúcich podporuje. V Prešove dnes budú otvorené podateľne, ale zatvoria napríklad informačné centrum. Sudcovia budú mať služby v civilných a trestných veciach.

V Trnave vybavia žiadosti o odposluchy

Na Krajskom súde v Trnave pracuje 13 vyšších súdnych úradníkov a ich platová tarifa je 657 eur. Sudcom ďalej vypomáha šesť tajomníkov s tarifou 514 eur a dvadsať asistentov. Tí vidia na výplatnej páske 433 eur. Pracovná náplň asistenta spočíva v tom, že pre sudcu pripravuje podklady a mal by za neho vybavovať administratívu.

Počas protestu budú na Trnavskom súde podľa hovorkyne Viktórie Pagáčovej pohotovostné služby na nevyhnutné úkony. Menovala okrem iných „vydávanie súhlasov na použitie informačno-technických prostriedkov.“ Vyšetrovatelia a prokurátori sa tak nemusia báť, že ak budú v Trnave žiadať o nasadenie odposluchov mobilov alebo sledovania osôb, súd ich vec pre štrajk nevybaví.

Na krajskom súde v Žiline a okresných súdoch v kraji bude obmedzený režim. Ako všade, spoľahnúť sa verejnosť môže na jediné zaručene otvorené pracovisko – podateľňu. Asistentky sú tu zaradené do piatej platovej triedy so mzdou 514 eur a vyšší súdni úradníci do ôsmej - 657 eur.

Podobne je to aj v Banskej Bystrici, kde rovnako ako v iných mestách vedenie súdu stojí za úradníkmi, ktorí žiadajú vyššie mzdy. Podľa hovorkyne tu zarábajú toľko, ako tvrdí v oficiálnych štatistikách ministerstvo.

Hrozia ďalším štrajkom

Minister T. Borec sa už vyjadril, že s odborármi má spoločné ciele. O navýšení prostriedkov do svojej kapitoly chce rokovať s ministerstvom financíí. Predsedníčka odborového zväzu justície Marta Božková uviedla, že ak teraz neuspejú, zvážia možnosť ďalšieho trojdňového štrajku.

Štrajkujúci zostanú doma, alebo sa vyberú na protestné zhromaždenie do Bratislavy. Do štrajku sa nemôžu zapojiť sudcovia, ktorí podľa ústavy toto právo nemajú.