Kriminalita migrantov, vrátane žiadateľov o azyl, odmietnutých žiadateľov o azyl alebo ľudí s rôznym stupňom ochrany, je v Nemecku politicky háklivá téma, ktorej sa policajné štatistiky alebo odborné práce venujú opakovane.

Teraz ju na príklade Dolného Saska, kde žije asi osem miliónov ľudí a kam ako do ostatných spolkových krajín v posledných rokoch prišlo množstvo utečencov, študovala trojica kriminológov Dirk Baier, Christian Pfeiffer a Sören Kliem.

Okrem iného došli k záveru, že migranti sú v tejto rozlohou druhej najväčšej spolkovej krajine zodpovední za takmer každý ôsmy násilný trestný čin a tiež za drvivú väčšinu nárastu násilnej kriminality. Počet políciou registrovaných násilných trestných činov tu medzi rokmi 2014 a 2016 stúpol o 10,4 percenta – za 92,1 percenta nárastu sú pritom zodpovední migranti.

Napríklad v roku 2016 vyriešila polícia v Dolnom Sasku celkom 15 716 násilných trestných činov. Z 11 148 z nich boli podozriví Nemci a z 2 091 migranti. Ešte v roku 2014 dosahoval počet násilných trestných činov zo strany migrantov len 612.

Autori štúdie však upozorňujú, že sa z výsledkov ich bádania nedá automaticky vyvodiť, že by migranti boli „kriminálnejší“. Štúdie totiž dokazujú, že ak sa cudzinec dopustí trestného činu na Nemcovi, je dvakrát väčšia šanca, že bude prípad ohlásený polícii, ako keď ide o trestný čin medzi dvoma Nemcami.

Medzi utečencami je taktiež nadpriemerne vysoký podiel mladých mužov, teda skupina, ktorá aj medzi Nemcami vykazuje výrazne nadpriemerné množstvo trestných činov.

V neposlednom rade je podľa kriminológov nutné rozlišovať medzi migrantmi z rôznych krajín. Medzi podozrivými je výrazne menej Sýrčanov, Iračanov alebo Afgancov, než by zodpovedalo ich podielu na celkovom počte migrantov.

Opačný pól predstavujú migranti z Maroka, Alžírska alebo Tuniska. V roku 2016 tvorili len 0,9 percenta žiadateľov o azyl zaregistrovaných v Dolnom Sasku, zároveň ale 17,1 percenta migrantov podozrivých z násilných trestných činov.

Na prevenciu a boj s kriminalitou migrantov majú autori štúdie niekoľko odporúčaní. Požadujú širšiu ponuku jazykových alebo odborných kurzov. Ako dôležitú súčasť problému vidia ale aj to, že migranti v Nemecku žijú prevažne len v mužských skupinách. Zvlášť na mladých migrantov by podľa nich malo pozitívny a stabilizačný vplyv, keby žili so svojimi rodinami. Práve otázka zlučovania rodín migrantov však delí nemeckú politickú scénu.