Zámer navrhovanej činnosti Strategický park Valaliky sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z rozhodnutia zo zisťovacieho konania zverejneného na enviroportáli.

Okresný úrad (OÚ) Košice-okolie svoje rozhodnutie zdôvodňuje tým, že zámer si vyžaduje naliehavý všeobecný záujem a nevylúčením odkladného účinku odvolania by navrhovateľ utrpel nenahraditeľnú ujmu.

„Najvýznamnejším identifikovaným negatívnym vplyvom vzhľadom na možné dosahy na životné prostredie sú nesporne mierne zvýšené emisie z mobilných zdrojov v okolí navrhovanej činnosti, ako aj mierne zvýšená hlučnosť a zaťaženosť cestných komunikácií," uviedol OÚ. Predložený zámer z hľadiska ochrany ovzdušia je podľa neho možné akceptovať. Pripomenul, že v rámci návrhu sa uvažuje aj o realizácii protihlukových opatrení.

V rozhodnutí sa tiež uvádza, že ide o prvú fázu vybudovania priemyselného parku. V blízkej budúcnosti sa počíta aj s druhou fázou, pre ktorú bude predložený Ministerstvu životného prostredia SR samostatný zámer navrhovanej činnosti s cieľom vykonania povinného hodnotenia.

Navrhovaná činnosť, predmetom ktorej je vybudovanie infraštruktúry Strategického parku Valaliky, má byť v rámci prvej etapy výstavby umiestnená na katastrálnych územiach Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Šebastovce a Barca. V tomto priemyselnom parku v okrese Košice-okolie má vyrásť závod švédskej automobilky Volvo, ktorá tam chce vyrábať elektromobily. Predpokladaná kapacita výroby je na úrovni 250-tisíc vozidiel ročne, čím sa vytvorí 4 000 až 5 000 nových pracovných miest. Predpokladá sa tiež zvýšenie sekundárnej zamestnanosti.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke lokalita, na ktorej vybudujú závod spoločnosti Volvo pri Valalikoch v okrese Košice-okolie 6. júla 2022. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Práce na budúcom industriálnom parku vo Valalikoch pokračujú podľa plánov