Stavebné konanie je v súčasnosti príliš zdĺhavé a zložité. Uviedli to podnikatelia v prieskume Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Riešenie vidia v záväzných lehotách, digitalizácii a tiež v meraní dĺžky konaní na jednotlivých úradoch a systematickom odstraňovaní nedostatkov. Väčšina podnikateľov nesúhlasí s prenosom tejto kompetencie z obcí na štátnu správu či na vyššie územné celky.

,,Až 90,9 percenta podnikateľov nepovažuje v súčasnosti stavebné konanie za efektívne, kvalitné a rýchle," vyčíslila aliancia s tým, že spomedzi respondentov s priamou skúsenosťou trvalo vybavenie stavebného povolenia najväčšej časti (38,5 percenta) šesť až 12 mesiacov, približne tretine (32,7 percenta) viac ako 12 mesiacov a zvyšku (28,8 percenta) do šiestich mesiacov.

Podľa podnikateľov sú hlavnými bariérami zrýchlenia a zefektívnenia stavebného konania zdĺhavé rozhodovanie iných ako stavebných úradov (65,6 percenta), príliš zložitý stavebný proces - je v ňom veľa rôznych úkonov (62,5 percenta) a papierová byrokracia - nefunguje elektronická komunikácia (56,3 percenta).

25.7.2016 - Lehnice - Výstavba rodinných domov.
Neprehliadnite

Záujemcovia môžu žiadať o dotáciu na zateplenie rodinného domu

Ako ďalšie problémy uviedli podnikatelia nedostatočné kapacity stavebných úradov pre ich riadne fungovanie (43,8 percenta), nezvládnutý manažment stavebných úradov obcami (25 percent) a korupciu (23,4 percenta). ,,Na priamu otázku, či sa pri stavebnom konaní stretli s korupciou, odpovedala väčšina (61,1 percenta) záporne, a menšina (39 percent) kladne," podotkla aliancia.

Zhruba 95 percent podnikateľov je za to, aby sa určili záväzné lehoty pre štátne a verejnoprávne úrady na poskytnutie vyjadrenia v stavebnom konaní. Podľa 83,1 percenta podnikateľov by sa mala zaviesť zásada, že ak sa úrad (stavebný či iný vrátane sieťových firiem ako napríklad vodári alebo plynári) v záväznom termíne nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky. Podľa 84,6 percenta podnikateľov je tiež potrebná úplná digitalizácia konaní.

Viac ako polovica (53,1 percenta) podnikateľov nesúhlasí, aby sa agenda stavebného konania preniesla z obcí na okresné úrady, to znamená na štát. Väčšina (66,2 percenta) podnikateľov tiež nesúhlasí, aby sa agenda preniesla z obcí na vyššie územné celky (VÚC). Prieskum realizovala aliancia v prvej polovici mája v spolupráci s INEKO. Zúčastnilo sa na ňom 67 slovenských podnikateľov, pričom 81 percent z nich má priamu skúsenosť so stavebným konaním.